Şahane Dantel Örnekleri 2012 Modelleri Hepsi Çok Güzel

TİTAN

*Melekler Mekanı*
Şahane Dantel Örnekleri 2012 Modelleri Hepsi Çok Güzel
Bu konu; dantel modelleri 2012 örnekleri hakk?nda bilgiler vermektedir.




Sevgili melekler, büyüklerimizin çeyiz?lerimiz için daha biz küçükken de ba?lad?klar? dantel i?lemeleri bizim için son derece k?ymetlidir. Her ilme?inde binbir eme?in yer ald??? göz nuru i?lemeler, her ne kadar son y?llarda pek fazla kullan?lmasa da yine de yap?l?r, sand?klar?n içinde birgün k?ymete binip ç?kar?l?p serilece?i günleri bekler. Art?k kullan?lmasa da gelenek haline gelen dantel örtülerden 2012 modellerini sizlerle payla?mak istiyoruz. Kimbilir belki k?z?n?z vard?r, ona ellerinizle örece?iniz bir dantel örtüyü hat?ra b?rakmak isteyebilirsiniz..:)


dantel_ortuler_2012_-1a.jpg

dantel_ortuler_2012_%20(1)-1d7.jpg

dantel_ortuler_2012_%20(2)-28.jpg

dantel_ortuler_2012_%20(3)-c8.jpg

dantel_ortuler_2012_%20(4)-f2.jpg

dantel_ortuler_2012_%20(5)-35e.jpg

dantel_ortuler_2012_%20(6)-e2.jpg

dantel_ortuler_2012_%20(7)-11c.jpg

dantel_ortuler_2012_%20(8)-2.jpg

dantel_ortuler_2012_%20(9)-74.jpg

dantel_ortuler_2012_%20(10)-396.jpg

dantel_ortuler_2012_%20(11)-2a5.jpg

dantel_ortuler_2012_%20(12)-143.jpg

dantel_ortuler_2012_%20(13)-70.jpg
 
Geri
Üst