Sakarya Şehir Tanıtımı

  • Konbuyu başlatan Bilge Gökçen
  • Başlangıç tarihi
Sakarya Şehir Tanıtımı
sakaryanın tanıtımı natur köy sakarya şehir merkezi baria cafe restaurant sakarya ili tanıtımı
Marmara Bölgesi'nin doğusunda bir yerleşim birimidir (Eskiden Sakarya ilinin merkez ilçesi.) Kimi zaman yanlış olarak bilinenin tersine Sakarya, Adapazarı değildir. Adapazarı uzun süre Sakarya'nın merkez ilçesi olmuştur (2008 yılında merkez ilçe yerini Adapazarı, Erenler, Serdivan ve Arifiye adlı dört ilçeye bırakmıştır.) Adapazarı bugün Sakarya ilinin en kalabalık nüfusa sahip ilçesidir. Sakarya Üniversitesi'nin bazı bölümleri burada bulunmaktadır. Kuruluşları yeni olan iller arasına girer. Roma Bizans devrinde bugünkü Adapazarı havzasında hiçbir yerleşim izi mevcut değildir. 13. Asrın sonlarına doğru Osman Gazi'nin komutanlığında Konuralp, bugünkü Adapazarı havzasını fethetmiştir. İlk olarak batı Türkistan ve Azerbaycan'dan gelen göçebe Türk boyları buralarda köyler ve kentler kurmuşlardır. Koordinatlar: 40°47′N 30°27′E Adapazarı, Sakarya Nehri ve Sapanca gölünden çıkan Çark Suyu arasında kalan yarımada biçimindeki kara parçası üzerinde kurulmuştur. 1563 yılına ait bir vesika ve 1581 yılında Akyazı Ada Kadılığı'na yazılan ve bu yöreden nahiye diye bahseden bir ferman bugünkü şehrin mazisini aydınlatan ilk ışıklardan biridir. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde (1648) Adapazarı'ndan Bolu'nun nahiyesi diye bahsedilmekte ve bu yörenin yerleşim alanı olduğunu göstermektedir. Bugünkü şehrin adı, Ada köyünde kurulan pazara mahsullerini satmak üzere civar köylerden ve göçebe aşiretlerinden gelen halk tarafından ADAPAZARI olarak verilmiştir.
I. Mahmut zamanında (1837) Adapazarı kaza haline gelmiştir. 19. asrın sonlarına doğru Kocaeli Vilayeti'nin kazası olmuştur. 22 Haziran 1954 tarihinde 6419 sayılı kanunla il olmuş ve Sakarya adını almıştır. Adapazarı ve civarının ilk Türk sakinleri, göçebeliği terk ederek yerleşik düzene geçen Türkmen aşiretleri manavlardır. Bugün Adapazarı mahalelerinin adları Türk oymaklarının adları ile anılır. (Tığcılar, Hasırcılar, Semerciler, Papuçcular, Yağcılar, Çıracılar gibi.) Adapazarı'nın Kurtuluş Savaşında da önemli bir yeri vardır. Ali Fuat Cebesoy, Sırrı Bey, Hasan Cavit Bey, Çerkez Sait Bey, Koçzade Mahmut Bey, Cevat Bey, Metozade Hüseyin Efendi, Abdurrahman Bey, Kaymakam Tahir Bey, İbsiz Recep, Kazım Kaptan, Halit Molla gibi pek çok kahramanımız Kuva-i Milliye hareketine sağladıkları yardım ve destekle Milli Mücadelenin şerefli sahifelerinde yer almışlardır. Adapazarı 25 Mart 1921'de Yunanlılar tarafından işgal edilmişse de 21 Haziran 1921 gibi kısa bir sürede geri alınmıştır.
Adapazarı Belediyesi 2000 yılının mart ayında Büyükşehir Belediyesi statüsüne kavuşmuştur. 17 Ağustos 1999 depreminden sonra şehir yeniden inşa için fay hattının dışına, Adapazarı Belediyesi tarafından 1996 yılında planlanan ve deprem öncesinde dönemin hükümetine önerilen ancak kabul görmeyen kuzeydeki Camili-Karaman istikametine kaydırılmıştır. Bu depremde tahminen 20.000 kişi hayatını kaybetmiştir.Düzce'den İstanbul Büyükçekmece'ye kadar olan tüm alanda 5 milyon metreküp enkaz kaldırılmış olup; bunun yarısı yani 2,5 milyon metreküpü Adapazarı7nın merkezinden kaldırıldığı göz önüne alınırsa Adapazarı'nın depremden ne ölçüde etkilendiği daha iyi anlaşılmaktadır. Depremden sonra şehir kendini hızla toparlamıştır. Adapazarı Büyükşehir Belediyesine Aziz Duran başkanlık yapmaktadır. Başlıca geçim kaynakları sanayi ve tarımdır hayvancılık ve tavukçulukta yapılmaktadır. İstanbul ve İzmit'ten sonra fabrikaların Sakarya tarafına kayması ile önem kazanmıştır. Önemli üretim tesislerine ev sahipliği yapmaktadır (Toyota, GoodYear, Reysaş, Otoyol, Otokar) Mobilya sektöründe iddia sahibidir yeni kurulan mobilyacılar sitesi ASEM ile Türkiye'nin en büyük üçüncü mobilyacılar sitesine ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Türkiyenin çok az ilinde bulunan Online Şehir Kamera Sistemi Adapazarı Büyükşehir Belediyesi İnternet Sitesinden izlenebilmektedir.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Sakarya'nın Turizm Cenneti Sapanca

Sapanca İlçesi Marmara Bölgesi’nde Sakarya İli’ne bağlı bir ilçedir.1957 yılında özel bir kararnameyle ilçe statüsüne kavuşmuştur. Kuzeyinde Sapanca Gölü, doğusunda Sakarya İli’ne bağlı Arifiye yer almaktadır. Güneyinde Samanlı Dağları, Pamukova ve Geyve ilçeleri, batısında ise Kocaeli İli’ne bağlı Maşukiye Beldesi ile çevrilidir. İlçeye bağlı Kırkpınar ve Kurtköy beldeleri bulunmaktadır. Her iki beldede belediye teşkilatı vardır. İlçeye bağlı 13 köy bulunmaktadır.

Sapanca İlçesi’nin yüzölçümü 142 kilometrekare, denizden yüksekliği ise 36 metredir. Sakarya İli’nin alanı en küçük 2. ilçesi, nüfus yoğunluğu (kilometrekareye 196 kişi) en fazla olan ilçesidir.2000 yılı nüfus sayımına göre ilçe merkezi nüfusu 21 776,köyleriyle birlikte ise 36 496’dır.2000 yılı nüfus sayımına göre, oransal anlamda nüfusu en fazla artmış olan ilçedir.

Kuzey Anadolu Fay Hattı(KAF),Sapanca Gölü’nden geçer. Bu nedenle Sapanca İlçesi 1.derecede deprem bölgesidir. Fakat fay hattının gölün içinden geçmesi nedeniyle de önemli bir avantaja sahip olarak,17 Ağustos 1999 depremini az bir zararla atlatmıştır.

İlçe iklim olarak Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi iklimleri arasında geçişli bir iklime sahiptir. Kışlar yağışlı ve az soğuk, yazlar ise görece kurak fakat ılımandır. Kış aylarının başlaması genellikle Kasım ayı, bahar aylarının başlaması ise Mayıs ayının ikinci yarısından itibarendir. Yaz aylarında da alınan yağışlar nedeniyle kısıtlı bir yaz mevsimine sahiptir.

İlçe ekonomisi genel anlamda tarımsal niteliklidir. Meyva yetiştiriciliği ve son yıllarda önemli bir seçenek olan iç ve dış mekan süs bitki yetiştiriciliği, ilçenin ekonomik anlamda ufkunu açan bir oluşumdur. İlçede önemli bir orandaki aile süs bitki yetiştirme işiyle meşgul olmaktadır. Dere kıyılarında kurulu bulunan alabalık üretimi de önemli getiriye sahip ekonomik uğraşlardandır.

İlçenin en önemli zenginliği Sapanca Gölü’dür. Sapanca İlçesi bölgede en eski yerleşim olduğundan ilçe adını göle de vermiştir. Sapanca Gölü’nün yüzölçümü 42 kilometrekare, doğu-batı yönünde uzunluğu 16 kilometre, genişliği ise 5,5 kilometredir. Gölde bugüne değin saptanmış maksimum derinlik 61 metre, ortalama derinlik ise 31 metredir. Gölün denizden yüksekliği 33 metredir. Gölün suları Sakarya İli merkez ilçesi Adapazarı’nın içme ve kullanma suyu kaynağıdır. Tektonik kökenli bir göldür. Jeolojik araştırmalara göre geçmişte İzmit Körfezi’nin uzantısı iken, Samanlı Dağları’ndan inen derelerin taşıdığı alüvyonlarla göl körfezden ayrılmıştır. Sapanca Gölü, Samanlı Dağları’ndan inen dereler ve yeraltı kaynaklarından beslenir. Fazla sularını, doğu ucunda bulunan tahliye kanalı aracılığı ile Çark Deresi’ne, oradan da Sakarya Nehri’ne akıtır.

TARİHİ

Bilinen yazılı belgelere göre M.Ö. 1200 yıllarında Frigyalılar’ ın (Frigians) bölgeye gelmesiyle, bir yerleşim yeri olarak adı geçen Sapanca, gerçek anlamda M.Ö 378 yılında Bitinya Krallığı (Bithynia Kingdom) tarafından kurulmuştur. Doğu Roma İmparatorluğu döneminde Buanes, Sofhan veya Sofhange adıyla anıldığı belirtilmektedir. Sapanca ve Sapanca Gölü yabancı tarihi kaynaklarda Ayan Gölü, Sabandja veya Sabandghe olarak anılmaktadır.
Sapanca Gölü ve buna ait bazı tasarılar Bitinya Krallığı (Bithynia Kingdom) zamanında da söz konusu olmuştır. O zamanlar İzmit (Nicomedia) krallığın başkentidir. Nicomedia Valisi olan Plinius, Karadeniz’ i (Euxine Pontus) Sakarya Nehri’ ni (Sakkaria, Sangarius, Sangarius River) kullanarak Sapanca Gölü’ ne (Lake of Sabandja) ulaşmayı, buradan da İzmit Körfezi’ ne (Astecanus Sinus, Gulf of Astacus, Golphe D’Ismid, Golphe De Nicomedia, Gulf of Ismid, Gulf of Izmit, Gulf of Nicomedia, See of Nicomedia) varmayı amaçlayan bir proje üzerinde çalışmıştır. Ama bu proje, Osmanlı zamanında da düşünülüp denemeye çalışılsa da günümüze dek gerçekleştirilememiş bir projedir.
1890 yılında Sapanca’ ya gelen Demiryolu yukarıda söz edilen dar kıyıdan yarma açılmak sureti ile geçirilmiştir. Demiryolunun inşasından sonra kara yolu ihmal edilmiş ve az kullanılır olmuştur. Cumhuriyet devrinde karayolu gölün dar kıyısından değil, yamaçların gerisinden geçirilmiştir. Böylece kasaba tarihi ulaşım yolu görevini hem demiryolu hem de kara yolu ile yerine getirmeye devam etmiştir. 1950’li yıllarda E-5 Karayolu’nun gölün karşı kıyısından geçirilmesiyle Sapanca bir müddet önemini yitirir gibi olmuşsa da 1989 yılında TEM yolunun ilçeden geçmesi ile tarihi misyonuna yeniden kavuşmuştur.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve Tarihçi Hoca Saadeddin Efendi’ nin Kayıtlarında Sapanca ve Çevresi
1640 yılında Erzurum seyahatine giderken kasabadan geçen Evliye Çelebi, kasaba hakkında şu bilgileri vermektedir. ‘’Bir zamanlar İzmitli bir ihtiyar buradaki orman ve çalıları temizleyerek saban yürüttüğünden ‘Sabancı Koca’ adı ile bir köy kurulur. Sonra zaman geçtikçe mamur bir hale gelerek Kanuni Sultan Süleyman zamanında kasaba olmuştur.’’

İlçede tarihi eser olarak Rüstem Paşa Camii, Rahime Sultan Camii, Hasan Fehmi Paşa Camii, Camii Cedit ve Yeni Cami bulunmaktadır. Vaktiyle İpek Yolu’nun geçtiği ve hali hazırda Sapanca Mezarlığı’nın giriş kapısından güney tarafa geçiş yolu üzerinde bulunan Vecihi Kapısı Osmanlı mimarisinden kalma geçmişe ait eserler arasındadır.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Sapanca'da Gidilecek Restaurant'lar

BARIA CAFE RESTAURANT

Baria Restaurant, Kırkpınar'da 2007 yılında hizmete açılmış, çok güzel, ahşap bir yapı ve bu yapıyla uyumlu büyük ve güzel bir bahçeden meydana gelen şık ve farklı bir mekan.
Mekanı yöredeki diğer restaurantlardan farklı kılan en önemli özelliği, menüsünde dünya lezzetlerinin ön plana çıkması. Mekanın menüsünde başrolleri Meksika, Fransız, İtalyan ve uzak doğu mutfakları paylaşıyor. Ancak ulusal lezzetlerimiz de unutulmuş değil. Tatlı menüsünde de Baria Sufle ve Cheese Cake dikkat çekiyor.
Yaz aylarında düğün, nişan vb. gibi organizasyonlarınızı da düzenleyebileceğiniz büyük bir bahçeye sahip olan tesisin, iç mekanı da çok güzel dekore edilmiş.
Ayrıca mekanın üst salonunda özel yemek, toplantı ve seminer düzenleyebiliyorsunuz. Bunun için gerekli ekipman da tesiste mevcut.

NATUREL BOTANİK PARK

Naturel Park Botanik, Kırkpınar'ın iç kesimlerinde, adından da anlaşılacağı gibi özellikle muhteşem peyzajıyla dikkat çeken bir mekan .
İşletmeciler, bu bahçenin daha önce bir fidan üretim merkezi olması avantajını ve tecrübelerini iyi kullanıp harika bir bahçe yaratmışlar. Bu arada fidan üretimi yan taraftaki bahçede devam ediyor ve buradan fidan satışı da yapılıyor.
Bulunduğu bölgeye hakim olan Çerkez kültürünün etkisini özellikle açık büfe kahvaltılarında görmek mümkün.
Geleneksel yemek ve ızgaraların bulunduğu menüde asıl ön plana çıkanlarsa; Naturel Spasilite ve Krep Naturel.
Çok şık bir kapalı restaurantı da bulunan mekanın dört mevsim ayrı bir güzelliği olduğunu söyleyebiliriz.

GÖLEVİ CAFE RESTAURANT

Kırkpınar göl kenarında bulunan Gölevi Restaurant 13000 m2'lik alana kurulmuş büyük bir tesis.
Şık dekore edilmiş salonlarında yöreye özgü kiremitte alabalığı tadabileceğiniz gibi Türk ve dünya mutfaklarının farklı lezzetlerini de deneyebilirsiniz.
Yaz aylarında göl kenarındaki söğütlerin gölgesinde çimlere uzanıp, dinlenebilirsiniz. Eğer isterseniz göl üzerindeki iskeleye kurulup ''Gölevi Balık''ta taze deniz ve göl balıklarıya midenizi şımartabilirsiniz.
Kış aylarında uğrayacak olursanız Gölevi'nin Çikolatalı Sufle'sini tatmanız tavsiye edilir.
Ayrıca bahçede yer alan ''Talia Bar''da haftasonları canlı müzik eşliğinde eğlenebilir ve günün sonunda Sapanca'dan ayrılmamaya karar verirseniz kardeş tesis ''Lake House Talia Hotel'' da konaklayabilirsiniz.

OLIMPIA RESTAURANT

Sapanca sahil bandı inşa edildiğinden beri orada faaliyet gösteren bir tesis Olimpia Restaurant.
2007'de dekorasyonunu yenilerken üst katındaki salonunu da hizmete açan Olimpia'de sadece içki içip, aperatif yiyecekler alabileceğiniz çok şık bar bölümü de bulunuyor.
Bölgedeki neredeyse her restaurantın olmazsa olmazı alabalığın yanısıra günlük deniz balıkları menüsüyle de hizmet veren Olimpia'da ızgara çeşitleri ve spesyal yemekleri de tadabilirsiniz.
Deneyimli mutfak ve servis personeliyle dikkat çeken Olimpia Restaurant'ta yemeğinizi yerken bir yandan göle vuran mehtabı izleyip, bir yandan da canlı müziği dinleyebilir, piste çıkıp dans edebilirsiniz.

İSTANBULDERE ALABALIK

Bir alabalık üretim çiftliğinden, marka olmuş bir restauranta uzanan uzun bir yoldan geçmiş bir tesis İstanbuldere Alabalık Evi.
Alabalık denince akla ilk gelen yerlerden biri kuşkusuz burası. Kendi çiftliklerinde ürettikleri alabalıkları havuzdan sofranıza getiriyorlar.
Her ne kadar adında alabalık geçse de yemek seçeneğiniz alabalıkla sınırlı değil. Bölgeye özgü yöresel lezzetlerden, ızgaralara kadar geniş bir menü mevcut.
Yaz aylarında mevsimin sıcağından kaçmak için bile İstanbuldere Alabalık Evi'ne gelebilirsiniz. Etrafı derelerle çevrili bu tesiste, dere kenarında veya üzerinde yemeğinizi yiyebilir, çimlerde uzanıp koşturabilir veya dere kenarındaki doğal parkurda yürüyüş yapabilirsiniz.
Eğer ziyaret zamanınız kışsa, yemeğinizi sıcak ve şık bir ortamda, şömine başında alabilir, canlı müzik eşliğinde güzel bir gün veya gece geçirebilirsiniz.

ATLIKÖŞK RETAURANT

Adını bahçesinde bulunan at heykelinden alan bu hoş mekan da Kırkpınar beldesinde yer alıyor.
Nostalji temasıyla dekore edilmiş güzel bir köşk ve yaz aylarında güzelliği doruğa çıkan güzel bir bahçede hizmet veren mekanın mutfağında yöresel yemekler ön plana çıkıyor.
Güveç yemekleri ve ızgara çeşitlerinin de bulunduğu menüde mekanın en iddialı olduğu seçenekler; Köşk Mantısı, Fırında Norveç Somonu, Özel Güveçte Sıcak Tatlı ve özellikle de gözleme çeşitleri. Ayrıca Yanarkı Köşk Kahvesi de dikkatinizi çekebilir.
Köşkte, içinde şöminesi olan, 20 kişilik ve özel günlerinizde de kullanabileceğiniz '' Zindan Odası'' isimli bir bölüm bulunmakta.
Bahçede bir yörük çadırı var ve isterseniz yemeğinizi bu otantik ortamda alabilirsiniz.
Ayrıca mekanın bahçesinden piknik alanı olarak da faydalanmak mümkün. İstemeniz durumunda mangalınızı yakıp getiriyorla
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Sapanca'da kalabileceğiniz oteller

RICHMOND NUA WELLNESS SPA

Sapanca Gölü kenarında konumlanan ve SPA'sına ayırdığı 2700 m2'lik alanla ülkenin en donanımlı SPA oteli iddiasındaki bir tesis Richmond Nua.
Sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerle ''Destinasyon SPA'' kavramının Türkiye'deki yaratıcısı iddiasını, 4 çeşit buhar banyosu, 20 çeşit masaj uygulaması, buz odaları ve kuru yüzdürme terapileriyle destekliyor.
Richmond Nua'da her tür donanıma sahip 4 toplantı salonunun yanısıra, dünyaca ünlü İtalyan şef Carlo Bernardini yönetiminde 3 restaurant ve 4 bar bulunmakta.
Odalarında, telefon, banyo, banyoda telefon, saç kurutma makinası, elektronik kilit sistemi, yangın alarmı, minibar, uyandırma servisi, kasa, balkon, 24 saat oda servisi , interaktif TV, müzik yayını, internet bağlantısı, merkezi klima bulunan tesiste konuklara, doktor, kuru temizleme, çamaşır ve ütü hizmeti de veriliyor.
Sayısız aktiviteye sahip otelin diğer hizmetleri arasında da, yüzme havuzu ve çocuk bölümü, fitness merkezi, sağlık merkezi, kuaför, güzellik salonu, thalasso terapi, aqua terapi, solaryum, bahçe , çocuklar için oyun alanı , mini club, TV odası, sinema, 2 aydınlatmalı tenis kortu, masa tenisi, bilardo, mini golf, plaj Voleybolu, bisiklet, rüzgar sörfü, kano ve su bisikletini sayabiliriz.
Eğer sizin de aradığınız huzur, dinginlik ve tazelenme ise, sürekli yenilenen bakım programları, muhteşem doğası ve yüksek standartlardaki hizmet kalitesiyle Richmond Nua'da benzersiz bir deneyim yaşayabilirsiniz.

GÜRAL SAPANCA WELLNESS PARK

Son zamanlarda dünyada yükselen bir değer haline gelen wellness kültürü Sapanca'da yaşam bulmaya hazırlanıyor. Yemyeşil bir orman içinde kurulan Güral Sapanca Wellness Park, bölgenin bugüne kadarki en önemli turizm yatırımı.tesis, 2007 sonbaharında kapılarını misafirlerine açacak. 1948 yılından beri Kütahya Porselen, Kütahya Seramik ve Kütahya Ambalaj'ın yanı sıra cam sofra eşyası, vitrifiye gibi birçok sektörde Türkiye ekonomisine değer katan Güral Grubu, turizm alanındaki yatırımlarını genişletiyor. Club Ali Bey, Club Ali Bey Park, Club Ali Bey Belek ve Güral Harlek ile turizm sektöründe faaliyet gösteren Güral Grubu, Güral Sapanca Wellness Park ile farklı ve başarılı olma iddiasını sürdürüyor.
Sapanca’nın tertemiz havası ve yemyeşil doğasının ortasında ormanla çevrili 90.000 m2 alan içerisinde bulunan Güral Sapanca Wellness Park’ın peyzaj projesi tek bir ağaca bile zarar vermeden Tema Vakfı tarafından yürütülüyor. 2 kral dairesi, 18 suit ve 278 standart oda olmak üzere toplam 600 misafir kapasitesine sahip olacak olan Güral Sapanca Wellness Park, Türkiye’de uzun zamandır eksikliği hissedilen bir boşluğu dolduracak.

KARTEPE GREEN PARK

İlk bakışta kış ve kayak tatili için ideal bir tesis gibi görünse de Kartepe Resort, sunduğu olanaklarla ve doğasıyla her mevsimin ayrı güzellikte yaşanabileceği bir merkez.
250 yüksek standartlı odasının yanısıra, kalabalık gruplar için bir dağ evi havasında tasarlanmış ve otel odalarının konforundan eksiği olmayan 3 oda 1 salon chaletleriyle hizmet veren tesiste, aktivite bolluğundan zamanın nasıl geçtiğini anlayamayabilirsiniz.
Kış aylarında İstanbul'a en yakın ve yıldızı her geçen gün biraz daha parlayan bir kayak merkezi olan tesiste 12 adet doğal pist bulunmakta. Başlangıç düzeyine uygun 2 adet yeşil pist, orta seviye kayak/snowboard kayanlar için 3 adet mavi pist, orta seviye üzerindeki kayak /snowboard kayanlar için 3 adet kırmızı pist, ileri düzeyde kayak / snowboard kayanlar için 4 adet siyah pist mevcut.
Kayak tatili çok ilgimi çekmiyor diyenlerdenseniz otelin diğer hizmet ve aktiviteleri dikkatinizi çekebilir. Kapalı yüzme havuzu, fitness center, sauna, buhar odası, Türk hamamı ve masaj sağlık kulübünün aktiviteleri arasında yer alırken, ülkemizin ve dünyanın çeşitli profesyonel takımlarının da kamp tercihi olan tesisin spor kulübünde de Fifa standartlarında 5 futbol sahasının yanısıra, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortları, masa tenisi, dart, langırt, dağ bisikleti ve atv parkuru mevcut.
Otelde Türk, Osmanlı ve İtalyan mutfakları başta olmak üzere hizmet veren tam 7 restaurant mevcut. Daha sonra da günün yorgunluğunu atmak için otelin 2 barında canlı müzik eşliğinde birşeyler içebilir ya da diskoda kendinizi müziğe bırakabilirsiniz

LAKEHOUSE TALIA HOTEL

Kırkpınar merkezde yer alan 4 yıldızlı, 30 odalı tesisin odalarında duş ve tuvalet, telefon, kablosuz internet ağı, klima, fön, plazma tv, elektronik kartlı kapı sistemi, ücretsiz kasa ve minibar mevcut.
Otelde ayrıca yarı olimpik açık ve kapalı yüzme havuzu, havuz bar, restaurant bar, 40 araçlık otopark , kuru temizleme servisi bulunmakta.
Seminer, toplantı ve konferans için de seçenekler sunan tesis, ziyafet ve davet organizasyonlarınız için 700 kişilik açık, 300 kişilik kapalı restaurantıyla da hizmet veriyor.
Ayrıca otelin kardeş tesisi Sapanca Gölevi de Sapanca Gölü kenarında konumlanmıştır. Gölevi, açık ve kapalı restaurant, cafe ve bar olarak hizmet vermekte. Yaz aylarında, iskele üzerinde balık ziyafeti çekebilir ya da çimlere uzanıp keyifli vakit geçirebilirsiniz. Haftasonları canlı müzik eşliğinde eğlenebileceğiniz Talia Bar da tesisin bahçesinde yer almakta.

CLUB OTEL LALE

Tesiste bulunan 26 odada, klima, 24 saat sıcak su, televizyon, wireless ve kablolu adsl internet, telefon, merkezi ısıtma ve Fransız balkon mevcut olup , hemen hemen odaların tümü göl ve doğa manzaralı.. Çocuklu aileler için 2 adet suit oda bulunmakta.
Sapanca Gölü üzerinde kurulmuş olan ahşap iskelede ,gündüzleri şezlong veya minderler üzerinde güneşlenebilir, gölün tadını çıkarabilirsiniz.
Akşamları ise şık yemek masalarında, mehtapta yemek yemenin ve tesisin doğal orkestrası kurbağa sesleri ile hayallere dalmanın tadını çıkarabilirsiniz.
Lale Otel 300 kişilik açık, 150 kişilik kapalı restaurantında balık ve ızgara çeşitlerinin yanısıra zengin special çeşitleri ile de hizmet vermekte.
Meksika mutfağından special yemeklerle, bazı İtalyan tatlıları da şefin mensünde mevcut.
Tesiste her türlü şirket toplantı ve seminerleriniz için 130 m2 lik toplantı salonu bulunmakta. Klimalı olan salonda, projeksiyon, flipchart ve adsl wireless internet hizmeti de mevcut.
Lale Otel, aynı zamanda tam anlamıyla bir aktivite merkezi. Her türlü su sporundan, trekking, paintball ve jeep safariye kadar birçok aktivite tesis tarafından organize ediliyor.

KEDİKAYA APARTS

Sapanca'nın en güzel beldelerinden Kırkpınar'da bulunan Kedikaya Butik Hotel, apartlar, suit odalar ve kafeden oluşmaktadır.
Apartların her biri kendine özgü hazırlanmış, sarı, pembe, mavi ve yeşil renkli temalarda, country tarzında dizayn edilmiş. Apartlar içerisinde yatak odası, banyo, salon, çift kişilik portatif bir yatak, TV, 600 kanal uydu yayın, Amerikan mutfak, minibar ve klima mevcut.
Odalar, apartların da adını aldığı Kedikaya ve dağ manzaralı. Odaların her biri kendine özgü hazırlanmış, sarı, pembe, mavi renkli temalarda, country tarzında dizayn edilmiştir. Banyo, uydu yayınlı TV ve minibar bulunmakta.
Otelden çok zevkle dekore edilmiş bir evi anımsatan Kedikaya'da, konuklara hizmet veren küçük bir cafe-restaurant da bulunuyor. Sabah kahvaltılarınızdaki yöresel ürünleri de, atıştırdığınız aperatifleri de, Sakarya'nın geleneksel lezzeti Islama Köfte'yi de yine bu country tarzda dekore edilmiş zevkli salonda yiyebilirsiniz.
Tesis, Sapanca'daki tüm aktiviteler için organizasyonlar yapıyor. Bunun için iletişime geçmeniz yeterli.

VE daha bir çoğu..
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Sapanca'da Neler Yapabilirsiniz?

AKTİVİTELER
SU SPORLARI VE YÜZME Sapanca Gölü'nün kenarındaki tesislerde ücret karşılığı yüzmeniz ve su sporları yapmanız mümkün. Su kayağı, wakeboard, kneeboard, katamaran,kano ve rüzgar sörfü gölde yapabileceğiniz sporlardan bazıları. Ayrıca Sapanca gölü kenarında, Su Kayağı milli takım kampı ve Kocaeli Sapanca Su Kayağı Spor Kulübü bulunmakta. Su kayağı öğrenmek isteyenler için kurslar düzenleniyor.
Ayrıca Kırkpınar parkurunda, Türkiye Şampiyonaları da dahil olmak üzere önemli kürek yarışları düzenlenmektedir. Bir anlamda3 büyük kulüp arasındaki ezeli rekabet Sapanca'da da devam etmekte ve bir festival havasında geçen yarışlar o günlerde özellikle Kırkpınar'ı renklendirmektedir.
Sapanca'da ücret ödeyerek faydalanabileceğiniz bir aquapark mevcut. Ayrıca şehir merkezinde sadece bayanlara hizme veren bir yüzme havuzu da var. Sahil kesimindeki 5 yıldızlı otelin havuzundan da bedelini ödeyerek yararlanabilirsiniz.

BALONTürkiye'de balon keyfini yaşayabileceğiniz sadece iki yer var ve biri Sapanca. Yukarıda 360 derecelik panoramik bir manzarayla karşı karşıyasınız. Yükseklik kazandığınızda hemen Kuzeybatı’da Marmara Denizi’ni ve İzmit Körfezi’ni bir çanak gibi görebiliyorsunuz. Samanlı Dağları’na yaklaştığınız zaman İznik Gölü ve eğer hava açıksa Uludağ’a kadar görme şansınız var. Doğuya baktığınız zaman Sakarya Ovası ve Sakarya Nehri’nin kıvrımlarını Bolu Dağı’na kadar görüyorsunuz. Kuzeye döndüğünüz zaman Karadeniz’i tüm güzelliğiyle görebiliyorsunuz. Dünyada aynı noktada 2 denizi, 2 gölü gören başka bir uçuş sahası yok ve bunu yaşayabileceğiniz tek yer Sapanca.

MICROLIGHTSapanca'da, dünyanın en güvenli hava araçları olarak bilinen microlight uçaklarıyla Sapanca Gölü’nü ve çevresini gökyüzünden izleme şansınız da var. Ayrıca Kırkpınar'da uluslararası niteliklere sahip Microlight pilot eğitimleri de veriliyor. Bu eğitimleri tamamlayanlar microlight pilot lisansına sahip olabiliyor. Eğer gökyüzünü seviyor ve rüzgarı hissetmek istiyorsanız, karaya ve suya iniş yapabilen microlight uçaklarla Sapanca'da bu mutluluğu yaşayabilirsiniz.


KIŞ SPORLARI Yıllarca mesire yeri olarak kullanılan eski adıyle Keltepe, bugünkü adıyla Kartepe'ye yapılan turizm yatırımlarından sonra bölge tam teşekküllü bir kış sporları merkezine dönüşmüştür. Yaklaşık 1500 metrede kurulu tesisleri ile Türkiye’nin sayılı kayak merkezlerinden biri olan ve yıldızı her geçen gün biraz daha parlayan Kartepe’de 12 adet doğal pist bulunmaktadır. Başlangıç düzeyine uygun 2 adet yeşil pist, orta seviye kayak/snowboard kayanlar için 3 adet Mavi Pist, orta seviye üzerindeki kayak/snowboard kayanlar için 3 adet kırmızı pist, ileri düzeyde kayak/snowboard kayanlar için 4 adet siyah pist bulunmaktadır. Kayak merkezine ulaşabilmek için Sapanca gişelerinden çıktıktan sonra 26 km'lik bir yol katetmeniz gerekmektedir. İstanbul'a olan bu yakınlığı ile bölgenin tek günübirlik kayak merkezi ünvanını almıştır.

PAINTBALLİster firmanızda çalışanlara takım ruhu aşılamak için, ister arkadaşlarınızla hoşça vakit geçirmek için. Sebebiniz ne olursa olsun, doğal parkurları, kolay ulaşımı ve çeşitli alternatifleriyle paintball için de en uygun adres Sapanca'dır.
TREKKINGTürkiye'nin en önde gelen trekking parkurlarının birçoğu Sapanca civarındadır. Sapanca'da dağlardan göle doğru akan birçok dere bulunmaktadır. Gerek bu derelerin yatakları gerekse derelere paralel oluşturulmuş eski yollar bu parkurları oluştururlar. Son dönemde hem çeşitli doğa sporları merkezleri hem de turizm firmaları, bölgeye düzenledikleri turlarla bölgenin bu konudaki popülaritesini arttırmaktadırlar.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Adapazarı’ndaki Acarlar Gölü Subasar Ormanı

Bir orman düşünün, bildiğiniz dişbudak, kızılağaç, karaağaç ve söğütlerden oluşuyor. Ama kökleri her mevsim suyun içinde, göğe bakan dallarında irili ufaklı kuşlar ötüşüyor. Bir göl düşünün, içinde yüce ağaçlar yükseliyor. Aralarında kadife ördekler, elmabaş patkalar (Aythya ferina), bahriler (Podiceps cristatus) geziyor. Burası bir subasar orman, Acarlar Gölü Subasar Ormanı. Göl tabanının yoğun bir ormanla kaplı olduğu, dünyada ender rastlanan bir doğal oluşum. Daha bilimsel bir açıklamayla, ‘Longoz’ olarak da adlandırılan subasar orman “yılın belli dönemlerinde veya yıl boyunca taban suyunun yüksek olmasına bağlı olarak bataklık ve göllerde oluşan orman”a deniyor.
Acarlar Gölü Subasar (Longoz) Ormanı Adapazarı ilinin sınırları içinde; Sakarya Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü yerin yaklaşık 6 km batısında yer alıyor. Doğusu Karasu, batısı ise Kaynarca ilçelerinin sınırları içinde kalan Acarlar,
23 kilometrekarelik büyüklüğüyle Türkiye’nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı. Güneybatıdan Kaynarca (Yırtmaç) Deresi, güneyden Kancalar (Terzioğlu) Deresi ile bunlara bağlanan küçük kollardan beslenen longozun su seviyesi yağışa ve mevsim şartlarına göre yıl içinde 1 ile 5 metre arasında değişiyor. Longozun fazla sularıysa doğudan Okçudere kanalıyla Sakarya Nehri’nin ağız kesimine boşalıyor.This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x534.


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x533.
 
Üst