Sanat Akımları ve Akımların Ressamları

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Sanat Akımları ve Akımların Ressamları
sanat akımları özet sanat akımları ressamları akımı ressamları ve çağdaş
SANAT AKIMLARI


--------------------------------------------------------------------------------


MANIERISM

Michalengelo Buonorroti(1475-1564)
Jacopo Carucci da pantormo(1494-1556)
Francesco Parmiagianino(1503-1540)
Pieter Veronese(1525-1569)
El Greco(1541-1614)

--------------------------------------------------------------------------------

FANTEZİ SANAT

--------------------------------------------------------------------------------


BAROK DONEM VE KLASİSİZM

Caravaggio(1573-1610)

Annibale Carracci(1560-1609)

Giovanni Battista Tiepolo(1696-1870)

Antonio Canaletto(1697-1768)

Francesco Guardi(1712-1793)

Adam Elsheimer(1578-1610)

Pierre Paul Rubens(1577-1640)

Jacop Jordaens(1593-1678)

Antony Van Dyck(1599-1641)

Vermeer Van Delf(1632-1675)

Jan Van Goyen(1596-1656)

Jacop Van Ruisdael(1628-1682)

Diego Velazquez(1599-1660)

Claude Gellee Lorraine(1600-1682)

Antoine Watteau(1684-1721)


--------------------------------------------------------------------------------

RÖNESANS


--------------------------------------------------------------------------------

NEO KLASISIZM

Antonio Cannova(1757-1822)

Johan Gottfri Schadow(1764-1860)

Jacques Louis David(1748-1825)

Jean Pomuste Dominique Ingres(1780-1867)


--------------------------------------------------------------------------------

ROMANTIZIM

Ludwig Adrian Richter(1803-1884)

Caspar David Friedrich(1774-1840)

Alfred Rethel(1816-1859)

Philipp Otto Runge(1877-1810)

Eugene Delacroix(1798-1863)

Francisco De Goya(1746-1828)

William Blake(1757-1827)

John Constable(1776-1837)

Joseph Mallord William Turner(1775-1851)

Dante Gabriel Rossetti(1828-1882)


--------------------------------------------------------------------------------


EMPRESYONIZM (IZLENIMCILIK)

Edouard Manet(1832-1883)

Claude Monet(1840-1926)

Camille Pissaro(1830-1903)

Alfred Sisley(1839-1899)

Auguste Renoir(1841-1919)

Edgar Degas(1834-1917)


--------------------------------------------------------------------------------

NEO-EMPRESYONİZM ( YENİ İZLENİMCİLİK )

Seurat

Signac


--------------------------------------------------------------------------------

POST-EMPRESYONIZM

Paul Cezzanne(1839-1906)

Paul Gauguin(1848-1903)

Vincent Van Gogh(1853-1890)


--------------------------------------------------------------------------------

DE STIJL (NEO PLASTIK HAREKET)

Piet Mondrian(1872-1944)


--------------------------------------------------------------------------------

KONSTRUKTUVIZM (YAPICILIK)

Vladimir Tatlin(1885-1953)

Alexander Rodchenko(1891-1977)

El Lissitzky(1890-1941)

Naum Gabo(1890-1977)


--------------------------------------------------------------------------------

SUPREMATIZM (YUCELEYICILIK)

Kasimir Malevich(1878-1935)


--------------------------------------------------------------------------------

ABSTRE EKSPRESYONIZM (SOYUT DISAVURUMCULUK)

Jean Dubuffet(1901-1985)

Francis Bacon(1909-1992)

Arshile Gorky(1905-1948)

Willem De Kooning(1904-)

Franz Kline(1910-1962)

Philip Guston(1913-1980)


--------------------------------------------------------------------------------

KINETIC ART (DEVINIMSEL SANAT)

Naum Gabo(1890-1977)

Alexander Calder(1898-1976)

Josef Albers(1888-1976)


--------------------------------------------------------------------------------

POP ART

Richard Hamilton(1922-)

Eduardo Paolozzi(1924-)

David Hockney(1937-)


--------------------------------------------------------------------------------

OP ART

Josef Albers(1888-1976)

Victor Vaserley(190:cool:

Yaacov Agam(192:cool:


--------------------------------------------------------------------------------

MINIMALIZM(BASITLESTIRICILIK)

Josef Albers(1888-1976)

Barnert Newman(1905-1970)

Don Judd(192:cool:


--------------------------------------------------------------------------------

KAVRAMSAL SANAT (CONCEPTUAL ART)

Joseph Kosuth(1945-)

Edward Kienholz(1927-)


--------------------------------------------------------------------------------

KUBIZM

Pablo Picasso(1881-1973)

Georges Braque(1882-1963)

Juan De Gris(1887-1927)


--------------------------------------------------------------------------------

MéTAFIZIK RESIM

Giorgio De Chirico(1888-1978)


--------------------------------------------------------------------------------

PURIZM

Le Carbusier(1887-1965)

Amedee Ozenfant(1886-1966)

Giorgio Morandi(1890-1964)


--------------------------------------------------------------------------------

ORFIZIM

Frank Kupka(1871-1957)

Robert Delaunay(1885-1941)

Francis Picabia(1879-1953)


--------------------------------------------------------------------------------

FUTURIZM (GELECEKCILIK)

Giacomo Balla (1871-1958)

Umberto Boccioni(1882-1916)

Carlo Carra(1881-1966)

Luigi Russolo(1885-1947)

Gino Severini(1883-1965)


--------------------------------------------------------------------------------

AVANGARD


--------------------------------------------------------------------------------

DADAİZM

Yves Tanguy(1900-1955)

Max Ernest(1881-1976)

Rene Magrite(1898-1967)

Salvador Dali(1904-1989)

Joan Miro(1893-1983)

Paul Klee(1879-1940)

Frida Kahlo(1910-1954)


--------------------------------------------------------------------------------

SÜRREALİZM ( GERÇEKÜSTÜCÜLÜK )

Pierre Naville

Benjamin Pretlin

Andre Breton

Salvador Dali

Rene Magritte

Paul Delvaux
--------------------------------------------------------------------------------

SEMBOLIZM

Odilon Redon(1840-1916)

Pierre Puvis de Chavannes(1824-1898)

Gustave Moreau(1826-1898)

Giovanni segantini(1858-1899)


--------------------------------------------------------------------------------

BAUHAUS ÖNCESİ


--------------------------------------------------------------------------------

ART NOUVEAU (YENI SANAT)

Victor Horta(1861-1947)

Hector Guimard(1867-1942)

Antonio Gaudi Y Corret(1852-1926)


--------------------------------------------------------------------------------


REALIZM / GERCEKCİLİKWislow Homer(1836-1910)
Max Liebermann(1847-1935)
Wilhelm Leibl(1844-1916)

--------------------------------------------------------------------------------
NEO REALİZM / YENİ GERÇEKÇİLİK
Georges Schrimf

Georges Grosz

Otto Dix

Alexander Kanoldt


Bernard Buffet--------------------------------------------------------------------------------

FOVİZM

Henri Matisse(1869-1954)


--------------------------------------------------------------------------------
NAİF RESİM
Henri Rousseau

John Kane

Philome Obin

Bauchant Wallis

Cihat Burak

İhsan Cemal Karaburçak

Oya Katoğlu

Hüseyin Yüce

Fahir Aksoy

Fatma Eye

Galip Onat

M. Ali Resimcioğlu--------------------------------------------------------------------------------

NABILER

Pierre Bonnard(1867-1947)
Eduard Vuillard(1868-1940)


--------------------------------------------------------------------------------
EKSPRESYONİZM (DISAVURUMCULUK)

Vincent Van Gogh(1853-1890)
Fredinand Hodler(1853-1918)
Eduard Munch(1863-1944)

--------------------------------------------------------------------------------

SOYUT EKSPRESYONİZM
--------------------------------------------------------------------------------

YENİ NESNELCİLİK
--------------------------------------------------------------------------------

VİDEO-ART

--------------------------------------------------------------------------------

POST MODERNSİZİM

--------------------------------------------------------------------------------

TÜRK PRİMİTİF RESSAMLARI
Hüseyin Giritli
Hilmi Kasımpaşalı
Salih Molla
Fahri Kaptan
Ahmed Bedri
Ahmet Şekur

--------------------------------------------------------------------------------

BATILILAŞMA DÖNEMİ ( Asker Ressamlar )
Halil Paşa
Şeker Ahmet Paşa
Tevfik Paşa
Hasan Rıza
Hüseyin Zekai Paşa


--------------------------------------------------------------------------------

GERÇEKÇİ DÖNEM
Şeker Ahmet Paşa
Hoca Ali Rıza bey
Hüseyin Zekai Paşa
Halil Paşa
Sami Yetik
Ruhi Arel
Avni Lifij
Namık İsmail
Şevket Dağ
İbrahim Çallı
Mihri Müşfik
Hikmet Onat
Feyhaman Duran
Nazmi Ziya Güran
Güzin Duran
Nazlı Ecevit

--------------------------------------------------------------------------------
ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK RESMİ
Şeref Akdik
Cevat Dereli
Muhittin Sebati
Refik Ekipman
Mahmut Cuda
Zeki Kocamemi
Ali Çelebi

--------------------------------------------------------------------------------


KÜBİST VE EKSPRESYONİST SANAT EĞİLİMLERİ
Zeki Kocamemi
Ali Çelebi
Muhittin Sebati
Refik Ekipman
Cemal Tollu
Hale Asaf

--------------------------------------------------------------------------------


MÜSTAKİL RESSAM VE HEYKELTIRAŞLAR BİRLİĞİ (M.R.H.B.)
Zeki Kocamemi
Ali Çelebi
Muhittin Sebati
Refik Ekipman
Hale Asaf
Şeref Akdik
Elif Naci
Cevat Dereli--------------------------------------------------------------------------------

ONLAR GURUBU
Bedri Rahmi Eyüboğlu
Turan Erol
Orhan Peker
Fikret Otyam
Leyla Gamsız

--------------------------------------------------------------------------------


YENİLER GURUBU
Nuri İyem
Ferruh Başağa
Agop Arad
Avni Arbaş

--------------------------------------------------------------------------------


D GURUBU
Nurullah Berk
Abidin Dino
Zeki Faik İzer
Elif Naci
 
Üst