Etiketler:
 1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113

  Şehzade Mustafa Ne Zaman ve Nasıl Öldü?

  Konu, 'Osmanlı Tarihi' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  şehzade mehmet nasıl öldü şehzade mehmet neden öldü mustafa kaç yaşında kaç yaşında mustafa nasıl Kanuni Sultan Sülayman ve Mahidevran dan olma şehzade Mustafa'nın ölüm nedeni ile ilgili merak ettiğiniz bilgileri sizlerle paylaşıyorum.
  < Konu Resmi..>

  Osmanlı İmparatorluğu en güçlü dönemini Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamıştır Edebiyatta Baki, mimaride Sinan, ilimde Ebussuud, denizcilikte Barbaros bu dönemin zirve isimlerinden bir kaçıdır Muhteşem namıyla maruf Sultan Süleyman`ın bu parlaklığa ulaşmasında elbette önceki sultanların, ama özellikle de Yavuz Sultan Selim`in büyük payı vardırBöylesine parlak bir dönemi, Duraklama Devri`nin ve tereddinin takip etmesi üzerinde durulması gereken bir noktadır Kanuni Sultan Süleyman`ın hükümdarlık döneminin bütününü bu yazıda bırakın anlatmayı, özetlemek bile mümkün değildir Fakat Kanuni döneminin bu yazıya konu olan icraatı, oğlu Şehzade Mustafa`yı boğdurması ve bunun hangi şartlar altında gerçekleştiğidir

  Konu Şehzade Mustafa olduğuna göre, fecii bir akıbete maruz kalan bu bahtsız şehzade hakkında bilgi vermekte fayda var Şehzade Mustafa, 1515 yılında babası Kanuni`nin Manisa Sancakbeyliği sırasında doğdu Annesi, Kanuni`nin ilk başkadını olan Mahidevran Hatun`dur Dedesi Yavuz Sultan Selim`in vefatı üzerine, babası Kanuni ile birlikte İstanbul`a gelen Şehzade Mustafa, 1533 yılında Saruhan Sancakbeyliğine atandı Aynı dönem, Şehzade Mustafa`nın annesi Mahidevran Hatun ile Mehmed, Selim, Bayezid ve Cihangir adlı dört şehzadenin annesi olan Hurrem Sultan arasındaki rekabetin ateşli bir biçimde yaşandığı yıllardır

  Tarihi kaynaklar Şehzade Mustafa`yı iyi yetişmiş, cesur ve halkın sevdiği bir kişi olarak tasvir etmekteyse de, babası Kanuni için durum pek de öyle gözükmemektedir Manisa sancakbeyliği, padişah`ın vefatı durumunda yerine geçecek şehzadeye ayrılan bir yer olarak bilinmekteydi Burada sancakbeyliği görevini yürüten Şehzade Mustafa bir zaman sonra Amasya`ya kaydırıldı Manisa`ya ise, Kanuni`nin Hurrem`den olma ve Şehzade Mustafa`dan altı yaş küçük oğlu Şehzade Mehmet getirildi Bunun anlamı, Hurrem`in oğullarından birinin sultan olması için yoğun bir çaba gösterildiği ve Kanuni`nin de bu etkiye direnemediğiydi Tüm bunlar gerçekleşirken beklenmeyen bir durum ortaya çıktı Kanuni`nin Şehzade Mustafa`ya tercih ettiği Şehzade Mehmet, henüz 22 yaşında iken vefat etti Şehzade Mehmet`in vefatından sonra Şehzade Mustafa bir kez daha öne çıksa da, Manisa Sancakbeyliğine bu kez yine Hurrem`in oğlu olan Şehzade Selim getirildi Bu durum, Hurrem`in kendi oğullarından birisini sultan yapmak konusundaki ihtirasını ve gayretini göstermekteydi


  İmparatorluğun büyük başarılar elde ettiği bu dönemde bir yandan da taht kavgaları için için devam etmekteydi Ordu, ulema ve meşayih Şehzade Mustafa`nın sultanlığının uygun olduğunu düşünürken, Hurrem ve Rüstem Paşa Şehzade Bayezid`in sultanlığından yana idiler Bedenen özürlü olan Şehzade Cihangir`i ise hizmetli takımı çok sevmekteydi Tüm bu taht mücadelelerinde adı anılmayan tek kişi ise Şehzade Selim idi Gerek sultan olmaya kayıtsızlığı, gerek aykırı ve düzensiz hayatı onun sultan olabileceğine ilişkin herhangi bir ihtimalin doğmamasına yol açıyordu
  Ordunun, alimlerin ve meşayihin Şehzade Mustafa`dan yana olması boşuna değildi elbette Zira Şehzade Mustafa, hem bedenen, hem de karakter itibariyle dedesi Yavuz Sultan Selim`e benzemekteydi Diğer kardeşlerinden farklı olarak çok iyi yetişmiş, döneminin alimleri ve şairleri tarafından çevrelenmişti İmparatorluğun daha da güçlenmesini sağlayacak adımları atmakta kararlılık gösterecek bir şehzade olmasının yanısıra, yavaş yavaş Osmanlı seçkinlerini çürütmeye başlayan içkiye ve kötü alışkanlıklara karşı büyük bir nefret duyuyordu Halk tarafından sevilmesinin sebebi ise, güleryüzlü, mütevazı ve cömert olmasıydı

  Her ne kadar hemen herkes Şehzade Mustafa`nın Kanuni sonrasında tahta geçmesinin uygun olduğunu düşünse de, Hurrem ve Rüstem Paşa Şehzade Mustafa`ya karşı müthiş bir kin duyuyorlardı Bu arada Hurrem, çirkin ve cahil bir kimse olan Rüstem`e kızını vererek onu sultanın damadı da yapmasını bilmişti Hurrem`in bunu yapmaktaki amacı, Şehzade Mustafa`nın tahta geçmesini engelleyecek ittifaklar kurmak istemesiysi Rüstem Paşa`nın Şehzade Mustafa`ya olan kini ise, Mustafa`nın sultan olması halinde saraydan uzaklaştırılacağını çok iyi bilmesiydi Böylece Şehzade Mustafa`nın tahta çıkmasını isteyen ordu, ulema, meşayih ve halk karşısında, saray entrikalarını çok iyi bilen Hurrem-Rüstem ittifakı bütün hileleriyle ve pervasızlığıyla işlemeye başlamıştı

  Peki Kanuni bu işin neresindeydi? Kanuni Sultan Süleyman, on bir askeri sefere çıkmış olmanın yorgunluğunu ve nikris hastalığıyla mücadele etmenin zayıflığını yaşıyordu Bu durum onun gün geçtikçe Hurrem-Rüstem ittifakının etkisi altına girmesine yol açıyordu Hurrem ve Rüstem de Kanuni Sultan Süleyman`a sürekli olarak Şehzade Mustafa`nın sultan olmak istediğini ve Yavuz Sultan Selim`in babası II Bayezid`i tahttan indirmesini hatırlatıyorlardı Gerçekten de Yavuz Sultan Selim, doğuda büyüyen ve Osmanlı halkını tehdit eden Safevi tehlikesine ve Memlukların yıkıcı teşebbüslerine karşı gerekli tedbirleri bir türlü alamayan babası II Bayezid`i tahttan inmeye zorlamıştı Yaşlı Bayezid, Safevi ve Memluk tehlikeleri karşısında gün geçtikçe zayıflayan devlete yön vermekten uzaklaşmış, saraydaki bazı muhterisler ise Yavuz`un kendi çıkarlarına mani olacağı gerekçesiyle ona diş biliyorlardı Yavuz Sultan Selim`in babası II Bayezid`i tahttan inmeye zorlaması bu şartlar altında olmuştu İşte Hurrem ile Rüstem`in Kanuni`ye sürekli olarak hatırlattıkları durum buydu İşin aslı ise, Hürrem`in kendi oğlunu sultan yapmak istemesi ve Rüstem`in de damat olması hasebiyle saraydan edindiği nüfuzu kaybetme korkusuydu

  "Osmanlı tarihinin en muhteris kadın efendisi Hurrem, en hileci veziri ise Rüstem Paşa`dır" dense abartılı olmaz Bu ikili karşısında Şehzade Mustafa`nın durumu çok zordu Artık seferlere bile çıkmayan Kanuni`den sonra sultanın muhakkak Şehzade Mustafa olması gerektiği fikri gittikçe yaygınlaşıyordu Bu teveccüh ve Şehzade Mustafa`yı herkesin sevmesi karşısında Hurrem-Rüstem ittifakının entrikaları ve pervasızlığı da gittikçe artıyordu Rüstem Paşa, Şehzade Mustafa`nın mührünü yaptırarak İran Şahı Tahmasb`a mektup yazmış, İran Şahının cevabını da Kanuni Sultan Süleyman`a sunmuştu Bu ve benzeri bir dizi entrika ile Kanuni Sultan Süleyman, oğlu Şehzade Mustafa`nın kendisine isyan edeceğine ve tahtı elinden alacağına ikna edilmişti Artık Şehzade Mustafa, yani, Osmanlı tahtına en iyi varis olabilecek, halkın, ordunun, alimlerin, meşayihin sevdiği bu kıymetli şahsiyet, oğlunu sultan yapmak isteyen Hurrem`in ve damatlıktan gelen çıkarlarını ve maddi nüfuzunu elde tutmaya çalışan Rüstem Paşa`nın hileleriyle adeta bir isyancı gibi gösterilmekteydi

  Peki daha sonra ne olmuştur? İşin o kısmı oldukça hazindir Şehzade Mustafa, sefere giden ve kumandanlığını babasının yaptığı orduya katılma emri alır Yanında beş bin kişilik bir kuvveti olduğu halde emredileni yapar Şehzade Mustafa kendisinden ve masumiyetinden o kadar emindir ki, ikinci vezir Ahmed Paşa`nın el altından kendisine yolladığı uyarıyı umursamadan babasının huzuruna çıkmaktan çekinmez Zira babasının adaletine ve kendisinin masumiyetine güvenmektedir Hatta, hayatından endişe eden bazı yakınları Şehzade Mustafa`yı, babası ile açık alanda ve at üzerinde görüşmesi yönünde ikna etmeye çalışmışlarsa da, Mustafa bunu bile gereksiz saymıştır

  Şehzade, babasının adaletine ve kendi masumiyetine güvenerek babasının çadırına gitmeye karar vermiştir Şehzade Mustafa`yı o çadırda bekleyen, Hurrem`in ihtirasla ve Rüstem`in hilelerle doldurduğu Kanuni Sultan Süleyman`ın verdiği emirdir Osmanlı`nın en iyi yetişmiş Şehzadelerinden olan Mustafa babasının çadırına girer girmez, yedi dilsiz celladın saldırısına uğrayarak hunharca boğulmuştur Rivayet odur ki, boğulduktan sonra çadır önünde teşhir edilen Şehzade Mustafa`nın yüzü bembeyaz imiş Ayaklarında kırmızı çizmeleri, kavuğunda da beyaz turna tüyü sokulu imiş

  Kanuni Sultan Süleyman`ın, Hurrem`in ihtirası ve Rüstem Paşa`nın hileleri ile boğdurttuğu Şehzade Mustafa`nın akıbeti Osmanlı halkında geniş yankı bulmuştur Kanuni`nin süt kardeşi Mehmed Çelebi bu kararı dolayısıyla sultana çok ağır sözler söylemiş, padişahla araları açılmıştır Her kesimden insanın sevdiği Şehzade Mustafa`nın boğdurtulması sebebiyle derin bir üzüntü ve ümitsizlik doğmuştur Halk arasında uzun süre, "Umudumuz Mustafa ile söndü" sözünün söylendiği rivayet edilmektedir Hatta, saraya gönderilen imzasız bir ihbar mektubunda, "keşke Mustafa öleceğine biz kırılsaydık" denilmiştir Fakat olan olmuş, Şehzade Mustafa saray entrikalarına ve Rüstem Paşanın hilelerine kurban gitmiştir

  Şehzade Mustafa`nın öldürülmesi başlı başına hazin bir olay ve haksızlık olduğu kadar, Osmanlı tarihinde de bir dönüm noktasıdır Bedenen özürlü olan Şehzade Cihangir`in vefatı, Şehzade Bayezid`in babasına isyan ederek İran`a kaçması ve ardından da idam ettirilmesi sonrasında, sultan olması hiç beklenmeyen Şehzade Selim Osmanlı tahtına çıkmıştır Osmanlı sultanı olmayı hakedecek donanımdan ve beceriden yoksun olan Sultan Selim ise, devleti yönetmek ve yeni fetihlere yönelmek yerine, saray eğlenceleri ile vakit geçirmiş, içki ve sefahat hayatına dalmıştır

  Yazının başına dönelim tekrar Şöyle demiştik: "Tarihi bilmek, bugünü anlayıp yarını kurmak için mecburidir" Gerçekten de durum budur Tarihin nasıl işlediğini, nerelerde hatalar yapıldığını, aynı hataları tekrarlamamanın lüzumunu iyi kavramak gerekir Bu gereklilik, büyük iddialarla toplum karşısına çıkan, dünyaya nizam verme arzusunda olanlar için daha da önemlidir Görüldüğü üzere, oğlu tahta geçsin diye ihtiras içinde yanan Hurrem, kendi düzeni bozulmasın diye her çeşit hileyi uygulayan damat Rüstem Paşa, Osmanlı`yı yıkacak bir teşebbüsün parçası olmuşlardır Hurrem`in ve Rüstem Paşa`nın nasıl böylesine büyük bir hatayı işlediğini anlamak mümkün değil Şehzade Mustafa`nın ne kadar iyi yetiştiğini, alimler, meşayıh, ordu ve halk tarafından ne kadar çok sevildiğini; lüks hayata düşkün ve toy Sarı Selim`den ne kadar üstün olduğunu niye göremedi Hurrem ve Rüstem Paşa? Göremediler çünkü, ihtiras ve kin gözlerini kör etmişti Peki ya Kanuni, o neden kavrayamadı bunu? Kavrayamadı çünkü, Şehzade Mustafa`nın kendisini tahttan indireceğine inandırılmıştı Oysa Şehzade Mustafa, ordunun, alimlerin, meşayihin ve halkın sevgilisi olan Mustafa, başına gelebilecekler kendisine haber verildiği halde babasının huzuruna çıkacak kadar emindi masumiyetinden

  Tarihi uzun kış gecelerini dolduran masallar olarak görmemek gerek İnsanlar tarihi öğrendikçe bugünü daha iyi anlayabilirler Yarını kurmanın tek yolu, tarihin gösterdiği ibretlerden ders almaktır   
 2. ßeLeN

  ßeLeN Daimi Üye Üye

  Kayıt:
  14 Haziran 2009
  Mesajlar:
  5.866
  Beğenilen Mesajlar:
  1.304
  Ödül Puanları:
  113
  Vay be tarih sen neymişsin evlat acısı diye birsey yokmuş da sanki taht acısı varmış valla pes diyorum o devir nasıl bir devirmiş herşey o zamanlarda yaşanmış varlık, yokluk , doğruluk.... yanlışlık Adminim verdigin bilgiler için teşekkür ederim.
   
 3. Kayıtsız Üye

  Kayıtsız Üye Forum Okuru

  saolun bilgi verdiniz için
   
 4. Kayıtsız Üye

  Kayıtsız Üye Forum Okuru

  Anlatılanların çoğu doğrudur ancak şu konuya da değinelim derim. Gerçekten Selim'in kötü eğlence hayatına düşkün olarak tanımlanması tamamen tarihçilerin yorumuna kalmıştır. Fetihler olarak bakıldığında Selim başarısız olarak görülebilir. Çünkü zaten Yavuz ve Kanuni döneminde elde edilen toprak bütünlüğünü idame ettirmek zordur. Selim döneminde Osmanlı'nın kültür ve sanat yönünden ileri gittiği de kuşkusuzdur. Aslında Osmanlı'ya bu açıdan derin katkıları olmuştur. Anlatılan hikaye olaya biraz dram da katmıştır ancak siyasetin tüm yönleriyle kavranması hele ki bu kadar eski bir döneme ait iç dinamiklerin net olarak bilinmesi zordur. Böyle bir olayın gerçekleşmesi burada basit olarak anlatılsa da aslında olaya etki eden birçok farklı etmen olabileceği de gözden kaçmamalıdır.

  Mustafa devam etseydi daha iyi bir Osmanlı geleceği garanti değildi bunu unutmayalım.
   
 5. Kayıtsız Üye

  Kayıtsız Üye Forum Okuru

  Şehzade mustafanın sultandan çok sakal bıraktığı ve bunun da osmanlıda saygısızlık olduğu söylenir..
   
 6. Kayıtsız Üye

  Kayıtsız Üye Forum Okuru

  Yukarda anlatlanların çoğuna katılsamda bazı noktalara katılmak çok zor. Rüstem Paşa ve Hürremin ihtirasları üzerine çok fazla yanlı yorumlar yapılmıştır. Kaldı ki bu ceryan eden hadiseler dizisi canabı hakkın takdiridir. Şehzade Mustafa'nın, Hürrem ve Rüstem paşanın entrikası sonucu Kanuni sultan Süleyman'a idam ettirilmesi, kesin olmamakla beraber kuvvetle muhtemeldir. Öyle bile olsa Mahidevran Sultanın, Barbaros Hayrettin paşa ile beraber hareket ederek hastalıklı bir hatunu Şehzade Mehmet'e göndererek hastalanarak ölmesine sebep olduğu kuvvetle rivayet edilir.Malum, Şehzade Mehmed 1540 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Veliaht Şehzade olarak atanmıştır. O zamanlar veliaht şehzadeler Manisa'da sancakbeyliği görevinde bulunurlardı.

  Şehzade Mehmed veliaht seçilene kadar Şehzade Mustafa Manisa sancakbeyliğinde görev yapmaktaydı. Şehzade Mehmed babası Kanuni Sultan Süleyman tarafından çok sevilen bir şehzadeydi. Hatta babası Sultan Süleyman tahttan feragat ederek tahtı oğlu Şehzade Mehmed'e bırakacağı iddia edilmiştir.Mahidevran Sultan, Şehzade Mustafa'nın veliaht sancağından alınmasından sonra Şehzade Mehmed'in atanmasına kaldıramamış ve Barbaros Hayrettin Paşa'ya haber vererek Mehmed'in haremine güzel ama hastalıklı kız sokmasını emretmiştir.Hürrem Sultan ve Kanuni'den bir şekilde gizlenen bu emrin üzerine Barbaros Paşa, Şehzade Mehmed'in haremine hastalıklı kız sokmuştur. Hastalıklı kızla birlikte olan Mehmed'in bu hastalığın bulaşması sonucu öldüğü söylenir.
  Görüldüğü gibi oynanan oyunlar aynı. Bana göre Şehzade Mustafa, Hürrem'in evlat acısından kaynaklanan bir intikam sebebiyle kurban edilmiştir.
   
 7. Kayıtsız Üye

  Kayıtsız Üye Forum Okuru

  Şehzade Mehmet , Padişah olabilirdi Fakat olamadı. Çünkü öldürüldü Diyorsunuz ama neden öldürüldü ? Yani bir başka birisi onu öldürmek mi istiyordu ? Merak ediyorum doğrusu .
   
 8. yok ananın amı...

  yok ananın amı... Forum Okuru

   
Şehzade Mustafa Ne Zaman ve Nasıl Öldü? konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Şehzade Mustafa Nasıl Öldü

  Şehzade Mustafa Nasıl Öldü

  Şehzade Mustafa Nasıl Öldü ? Arkadaşlar selam Şehzade Mustafa Nasıl Öldü ölümü hakkında bilgi veriniz lütfen.
 2. Şehzade Mustafa ölümü

  Şehzade Mustafa ölümü

  Şehzade Mustafa ölümü Şehzade Mustafa neden öldü Mahi Devran Sultan'ın oğlu ve tahta çıkacak oaln şehzade Mustafa'nın ölümü hakkında merak ettiğiniz bilgileri kısa bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz Melek'ler. Hürrem Sultan ve damadı Damat Rüstem Şehzade Bayezid’i tahta çıkarmak için saray da ve devlet erkanı içinde entrikalar yaratarak Şehzade Mustafa’nın Kanuni’yi devirerek tahta...
 3. Şehzade Mustafa Neden ve Nasıl Öldürüldü İşte Bilgiler

  Şehzade Mustafa Neden ve Nasıl Öldürüldü İşte Bilgiler

  Şehzade Mustafa Neden Öldürülmüştür Şehzade Mustafa Neden Öldü Sevgili melekler, Muhteşem Yüzyıl dizisi ile Osmanlı tarihine artan ilgimiz özellikle Şehzade Mustafa neden öldü sorusuyla tavan yaptı melekler. :) Şehzade Mustafa Neden Öldürülmüştür işte cevabı... Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa'nın planları sonucu, Kanuni Sultan Süleymanın büyük oğlu Şehzade Mustafa babası tarafından...
 4. şehzade mustafa ölünce kanuni nasıl davrandı

  şehzade mustafa ölünce kanuni nasıl davrandı

  Merhaba Melekler, şehzade mustafa ölünce Kanuni nasıl davrandı?Sonuçta kendi oğlunu boğdurtmuş yani :/
 5. Şehzade Beyazıd Nasıl ve Ne Zaman Öldü?

  Şehzade Beyazıd Nasıl ve Ne Zaman Öldü?

  şehzade beyazıd nasıl öldü, şehzade beyazıd ne zaman öldü, şehzade beyazıd öldürüldümü Kanuni ve Hürrem Sultanın oğullarından biri olan şehzade Beyazıd, abisi Şehzade Mustafa'nın ölümünden sonra çok üzülmüştür. Öz abisi sarı Selim ile küçüklükten itibaren aralarında oluşan taht kavgası bir envi onu ölüme götürdü. Şehzade Beyazıd'ın ne zaman ve ne şekil de öldüğü konusunda bilgi sahibi olmak...

Sayfayı Paylaş