Şeriat ne demektir?

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Şeriat ne demektir?
Günümüzde Şeriat denildiği zaman ürkütücü bir kelime gibi algılıyoruz Ve asmak kesmek şeklinde bir anlam yüklüyoruz. Ve şeriatin ihata ettiği manaları hiç düşünmeden ileri geri konuşanları çok duymaktayız.Şeriat ne demektir.jpgBu konumuzda elimizden geldiğince Şeriati ilmi çerçevede açıklama gayreti içerisinde olacağız.

Şeriat lügat olarak manası kapalı bir konuyu İzhar etmek ve açıklamaktır. Şerea kelimesinden müştak olup faîletün vezninde masdar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Istılahta ise; Cenabı Allah tarafından va'z edilip İndirilen ilahi kanunlardır. Buda Kuranı Kerim ve vahye dayanan Peygamber efendimizin Sünneti seniyesidir. Rağip el İsfahanî Müfredat adlı eserinde bu kelimeyi şöyle tarif ediyor. Şeriat, yol anlamındadır. Bilahare ilahi yol için istiare edilip kullanılmıştır. Ömer Nasuhi Bilmen, Istılahat-o Fıkhiyye Kamusunda ( İstilahta kullanılan fıkha ait kelimeler sözlüğü) ise şöyle demektedir. Şeriat; lisan-dinde Cenab-ı Hakkın kulları için vaz etmiş olduğu Dini, dünyevi ahkâmın heyeti mecmuasıdır. Bu itibarla din ile Şeriat müteradiftirler.

Yani şeriat kelimesi Din manasına da kullanıldığı gibi Din de şeriat manasına kullanılır demektir. Müçtehid ve fakihlerin icdiatlarıyla ortaya attıkları mesele ve getirdikleri açıklamalar şeriata girmez. Bu onların görüşüdür. Doğru olabildiği gibi yanlış olabilir. Peygamber Efendimiz "Müctehid ictihadında isabet ederse iki, yanılırsa bir ecr-i sevabı vardır." Buyurmuştur. Yalnız halk arasında meşhur olan şey Şeriat fıkıh kitaplarının muhtevasından ibarettir. Bunun için Hanbeli alimlerinin bir kısmı şeriatçı üç kısma ayırmışlardır.
1- Münezzel: Allah tarafından nazil olandır ki, Kuran ve vahye dayanan Peygamber'in sünnetidir.

2- Müevvel: Buda fakih ve müctehidlerin içtihat ve görüşleridir.

3- Muharref: Buda hurafe ve Uydurma hadislere dayanan batıl hükümlerdir. Ama doğrusu yukarıda belirttiğimiz gibi içtihat ile sabit olan hükümlerde Şeriate dahil olmadığı gibi muharref olan hükümler de dahil değildir ve batıldır. İçtihat ile sabit olan hükümleri Ahlamı Fıkhiyye denilir. Fıkhi hüküm İle, müctehidin görüşünde vaki olan hatanın İslam'a mal edilmemesi lazım gelir. Çünkü o görüş İslam'ın değil kendisinin görüşüdür. Kişi ayrı, İslam ayrıdır. Bu yönden İslam'ı tenkit etmek bilgisizlikten kaynaklanır. İçtihada dayanan fıkhi hükümleri tenkit etmek normal Ve mümkündür.

Ama Kur'ana ve sabit olan sünnete dayanan ve te'vile götürmeyen hükümleri tenkit etmek küfür ve dalalettir. İçki neden haram olsun? Tesettür neden vacip olsun? Namaz farz değildir gibi sözleri söylemek ve Allahtan gelen şer'î hükümleri inkar etmek düpedüz küfürdür.

Şeriat ifadesiyle anlamamız gereken dinin asıl içeriği, muhtevasıdır. Şeriat dindir. Din de şeriattır. Selam Ve dua ile
 
Melis ank

Melis ank

Aktif Üye
Üye
Şeriat .. Bu cümle bir çok insanın tüylerini diken diken eden bir kelime. Niye ? Çünkü başkalaştırıldı , yanlış lanse edildi. Oysaki dediğiniz gibi gerçek şeriat dinin asıl içeriğidir. Keşke günümüzde uygulansa.Bu cümlemden ötürü eleştirilebilirim .Ama hiç kimsenin ne düşündüğü umrumda değil.Sonuçta dinimin yaptırımlarıdır..
 

Benzer İçerikler

Uzman SühaN
Cevaplar
0
Görüntüleme
582
Uzman SühaN
Uzman SühaN
İ
Cevaplar
7
Görüntüleme
727
İslami Yazar
İ
F
Cevaplar
0
Görüntüleme
936
fuhrer_albay
F
İ
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
SadmiN
SadmiN
Üst