1. ayperii

  ayperii Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  26 Ocak 2011
  Mesajlar:
  3
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  ankara

  Sevdiğin,helalin insanı dualarla geri döndürme

  Konu, 'Tüm İslami Bilgiler' kısmında ayperii tarafından paylaşıldı.

  1513 kere ya hu en etkili geri döndürme duası sevdiğin kişiyi geri getirme duası sevdiğin için dua ya hu 1513 1-cevşenül kebir
  2-çevirgel duası
  3-kuduriyye duası
  4-abdest alınır allah rızası için 2 rekat namaz kılınır.namazdan kalkmadan secdede ''1513'' defa '' ya hu'' çekilir secdeye kapanıp maksat söylenir...3 gece devam edilir..
  inşallah maksadınıza ulaşırsınız..
  ( not: Bunlardan birisini yada hepsini yapabilirsiniz ben etkili olan duaları yazdım)
  drdd.jpg

  CEVŞENÜL KEBİR DUASI

  Cevşen Hangi Sıkıntılar İçin Okunur?

  Sihir ve Kötülüklerden Kurtulmak İçin:

  Ya men tevada'a külli şey'in li-azametihi, Ya men estesleme külli şey'in li-kudretihi, Ya men zelle külli şey'in li-izzetihi, Ya men hada'a külli şey'in li-heybetihi, Ya men enkada külli şey'in li-heybetihi, Ya men enkade külli şey'in min haşyetihi, Ya men teşakkakati'l-cibal min mehafetihi, Ya men kameti's-semavat bi-emrihi, Ya men estakarrati'l-ardun bi-iznihi, Ya men yusebbihu'r-ra'du bi-hamdihi, Ya men la ya'tedi ala ehli memleketihi. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna Mine'n-nar.


  KUDURRİYE DUASI
  Kuduriye Duası;


  Allâhümme yâ Alîmu yâ Azîmu yâ Rahmânu yâ Rahîmu yâ Kuddûru ente Rabbi ve ilmike hasbi feni’mer rabbû rabbi ve ni’mel hasbû hasbî tensuru men teşâu ve inneke entel azîzur-rahîm.  Yâ Kuddûr(3) Ve es-elukel azameti vel-harekâti ves sekenâti vel kelimâti vel irâdâti vel hazarâti min eş-şekûri kâne vez zunûni vel evhâmi ve zulzilû zilzâlen şedidâ.
  Yâ Kuddûr(3) Ve iz yekûlul münâfikûne vellezîne fî kulûbihim meredun mâ veadenallâhü ve resûlühü illâ gurûrâ.  Yâ Kuddûr(3) Veftahlenâ feinneke hayrul-fâtihîn.  Vağfirlenâ feinneke hayrul-gâfirîn. Verhamnâ feinneke hayrur-râhimîn.Sebbitnâ vensurnâ ve mehhirlenâ hâzâ emrî ve sehherel bahreyni li mûsa ve sehheretil cibâlu vel hadîdi li dâvuderrîhi vel cinni vel insi li süleymâni ve sehheretis-sakaleyni Muhammedinil Mustafa s.a.v Yâ Kuddûr(3)


  Ve sehhirlenâ küllün fil-bahri hüve leke fil-ardi ves-semâi vel-mülki vel-melekûti külle şey’in bimâ kesebet bi hakkı Kâf Hâ Yâ Ayın Sad.  Vensurnâ feinneke hayrun-nâsirîn.

  Verzuknâ ve ente hayrur-râzıkîn.

  Vehdinâ ve neccinâ minel-kavmiz-zâlimîn.

  Yâ Kuddûr(3)  Veheblenâ rîhan tayyiban kemâ hıye fî ılmike venşur aleynâ min hazâ-ıni rahmetike verhamnâ bihâ hamlil kerâmâti meas-selâmeti vel-âfiyeti fîd-dünya vel-âhireti.Yâ Kuddûr(3)  Allâhümme yessirlenâ umûrenâ mear-rahmeti li kulûbinâ ve eydinâ ves-selâmeti ve künlenâ hâceten fî seferinâ ve halîfete fî ehlinâ vetmun alâ vucûhi a’dâınâ vemsehûhüm kulûb.Y


  Yâ Kuddûr(3)  Şâhetil vucûhü lil hayyil kayyûm.

  Vekad hâbe men hamele zulmâ.

  Tâ Sîn Mîm.

  Hâ Mîm Ayın Sîn Kâf meracel bahreyni yeltakıyâni beynehümâ berahün lâ yebğıyâni.  Hâ Mîm(3) el emru ve câen-nasru fealeynâ lâ yunsarûn.  Yâ Kuddûr(3) Bismillâhirrahmânirahîm.

  Hâ Mîm.

  Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil alîm.  Ğâfiriz-zenbi ve kâbilit-tevbi şedîdil-ikâbi fein tevellev fekul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hu.  Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm.
  Bismillâhirrahmânirahîm, Yuhibbûnehüm kehubbillâhi vellezîne âmenû eşeddü hubben,lillâhi ve ihsânihî ve ehibbâı ve ihvâni minel mü’minîne vel mü’minâti billâhil-aliyyîl-azîm.  Ve tekabbel kitâbin nekalehüllâhü azze ve celle ve nekaler-resûle erselehüllâhü azze ve celle.  Ve tekabbel burhân ezherehüllâhü azze ve celle ve bihî lâ ilâhe illallâh.  Ve izzetillâhi ve azametillâhi ve sultânillâhi ve sıatillâhi ve hükmillâhi ve afvillâhi ve ihsânillâhi ve kudretillâhi ve enbiyâillâhi ve melâiketllâhi ve kütübillâhi ve resûlillâhi ve eûzubillâhi min ğadabillâhi ve ıkâbillâhi ve sehâtillâhi ve nekâlillâhi ve min kitâbillâhi kad sebaka ve min zevâli ni’mete ve mûcibâtil-heleketi vel-fadîhati fîd-dünyâ vel-âhireh.  Ve eûzubillâhil-azîm minel ehli ve mâli vel-veledi ve ınde muâyeneti melekil mevti aleyhisselâm

  Ve eûzubillâhil-azîm min şerri külli zî şerrin ve min şerrin mâ ehâfu ve ahzeru ve min şerri fesakatil-arabi vel-acemi ve min şerril-cini vel-insi veş-şeytâni ve min şerri iblîse ve cünâdihi ve min şerris-selâtîni ve enbâıhim ve mimmâ yenzilu mines-semâi vemâ ya’rucu fîha.  Ve min şerri mâ yelicu fil-leyli ven-nehâri vemâ yahluku fîha.Ve min şerri külli dâbbetin ente ahizun binâsiyatiha inne rabbî alâ sırâtın mustakîm.  Allâhümme innî estecebtü bike min şerri külli şey’in halaktahü ve ehtarisu bike minhüm.  Ve eûzubillâhil-azîm minel ğaraki vel-hedmi vel-fedmi vel-hasfi vel-hicâreti vez-zelâzili ves-sayhati vel-fitneti ves-savâıki vel-cunûni ve cemîı envâıl belâı fîd-dünya vel-âhireh.  Ve eûzubillâhil-azîm min ğadabillâhi ve min şerri mâstafâse minhül-melâiketül-mukarrebûne vel-enbiyâu vel-murselûne ven-nebiyyu Muhammedun abduke ve resûlike ve nebiyyuke ve es-elukel-hayre küllehâ lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke Muhammedun abduke ve resûlike lâ ilâhe illallâhü vahdehu lâ şerîke lehü ilâhen vâhiden ehaden sameden ferden vitren lem yettahız sâhıbeten velâ veledâ.  Allâhümme innî es-eluke bi esmâikellezî lâ ilâhe illâ hüver rahmânurrahîm.  Lehü mülküs-semâvâti vel-ard.  Ve hüve alâ külli şey’in kadîr.  Ve haşeat lehül-esvât.  Ve vecelet lehül-kulûb.  Yâ âyezî min külli kurbetin ve yâ sâhıbi fî külli şiddetin ve yâ ilâhi ve ilâhe âbâı ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ve ya’kûbe vel-esbâti ve mûsâ ve hârûne yâ şâhide külle necvâ.  Allâhümmes-tecib bihakkı ismikel azîm.  Ve bi hürmeti ısâdikes-sâlihîn.  Yâ erhamerrâhimîn ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihit-tayyibînet-tâhırîn.  Birahmetike yâ erhamerrâhimîn vel hamdülillâhi rabbil âlemîn


   
  Son düzenleme yönetici tarafından yapıldı: 6 Aralık 2016
Sevdiğin,helalin insanı dualarla geri döndürme konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. İncittiğiniz İnsanin Bedduasindan Korkun...

  İncittiğiniz İnsanin Bedduasindan Korkun...

  bedduadan nasıl kurtulunur beddua dan kurtulmak bedduadan kurtulmak Efendimiz (sas) Hazretleri redde uğramayacak üç duadan söz eder. Bu üç duayı da şöyle sıralar: 1- Ana babanın çocukları hakkındaki duaları. 2- Misafirin ev sahibi hakkındaki duası. 3- Mazlumun zalim hakkındaki duası. İşte bu üç duaya ehemmiyet vermeli, bu duaların bedduaya dönüşmemesine dikkat etmelidir. Aksi halde...
 2. Giden sevdiğinizi geri getirmek için 5 güzel dua

  Giden sevdiğinizi geri getirmek için 5 güzel dua

  gideni geri getirme duası geri getirme duası sevgiliyi giden sevgiliyi sevdiğini inan birisi olarak dua ile nasıl geri dönderebilirsin ? Yerin Göğün Tamamı ve içindeki her şeyin sahibi Olan Rabbim, Sevdiğimin geri gelmesini istiyorum. Yalvarmak bizden döndermek O'ndan inşallah. Birini seçip dualarınızı yapın. Yalvarmak bizden Allahım hayırlı ise kabul etsin inşallah.. 1-Niyet edip, 1000...
 3. Sevdiğiniz aramıyormu? Buyrun duaya..

  Sevdiğiniz aramıyormu? Buyrun duaya..

  sevdiğini geri getirme duası rabbena la tuziğ sevdiğim geri gelsin duası rabbena inneke camiun celcelutiye duasi sevdigini döndürmek Dua Şudur; Rabbena la tuziğ gulûbena ba'de iz hedeytenâ ve heblena min ledunke rahmeh. İnneke ente'l-vehhâb. "Rabbena inneke camiu'n-nasi liyevmin la raybe fih. İnneke la yuhlif'ul-mîad." Ya Rabbi! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra...
 4. insanı en çok sevdiği incitirmiş

  insanı en çok sevdiği incitirmiş

  insan en çok sevdiğini üzermiş Haddinden fazla belki, belki gerektiği kadar ama netice itibariyle verilen değerle alakalıdır söylenen sözler. Aynı gökyüzü altında yaşamak bile yeteri kadar heyecanlandırırken, tek kelime dahi yeter aynı gökyüzünü paylaşmanın sancıtan bir yara haline çevrilmesine. Gitmek çözüm olmaz, ne kadar kırgın olsanızda seviyosunuzdur hala ama kalmak, kalmakta her zamanki...
 5. Sevdiğin Kızı Geri Kazanmanın Adımları

  Sevdiğin Kızı Geri Kazanmanın Adımları

  Sevdiğin Kızı Geri Kazanmanın Adımları nelerdir kızlar bu konuda sizden bilgi ve öneri istiyorum lütfen yardım edin bana

Sayfayı Paylaş