sevenlerine dua

kaprisli

Yeni Üye
Üye
sevenlerine dua
Sakınıp�ta haramdan haris insan nefsini
Ne kadar cazip olsa terk eyleyip hepsini
Bir tek Allah yolunda adayıp�ta cismini
Dilinden düşürmeyen doksan dokuz ismini
Rabbim sevenlerini kem gözlerden saklasın
Her tür olumsuzluğa men etsin yasaklasın
İtaatkâr secde kâr O sadık kullarının
Bütün günahlarını affetsin de aklasın
 
Üst