Sevgililer günü özel mesajları 2012

M

Misafir

Forum Okuru
Sevgililer günü özel mesajları 2012
Sevgililer günü özel mesajlar? 2012
2012 sevgililer günü için k?sa mesajlar


Yar?n Sevgililer günü ve biz ?imdiden bütün sevenlerin sevgililer gününü kutluyor ve a?k dolu ömürler diliyor, hiç bir seven sevdi?inden ayr?lmas?n diyoruz. Ayr?ca bu temennilerin ard?ndan sizlerle sevgililer günü mesajlar?n? payla??yoruz :)

sevgililer_gunu_evi%20(9)-88.jpg


Sabahlar? seninle dogar içimdeki güne?in,gülücüklerinle s?cakl?g?m? artt?r?r ve batmazcas?na daha çok ?s?n?r?m...Kaynag? sevgi olan ne batar ki hayatta ?


?çimden bir ?iir yazmak geldi, Yaz?yorum,çünkü seviyorum, Seviyorum,çünkü hissediyorum, Hissediyorum,çünkü ya??yorum, Ya??yorum,çünkü seninleyim!...


Do?an her günün sabah?nda içimde gözlerini görebilmek a?k? olmasa, inan hiçbir ?eye de?mezdi ya?amak. Sevgililer günün kutlu olsun!


Sevgilim nerdesin, Gecenin bak kaç? olmu?, Ben hala a?k?m?za nöbetteyim, Gözlerim dolmu?, içim burkulmu?, Ben senden hiç gidemedim ki Hala SENDEY?M...


Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ?????m sensin, güne?im sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!


Kalbimdeki a?ka, dudaklar?mdaki gülü?e, akan gözya?lar?ma, yaln?zca sen lay?ks?n… Çünkü benim için çok özelsin a?k?m...


Maviler giyer bulut olurum, ye?iller giyer bahar olurum, bakars?n bir gün beyazlar giyer senin olurum. Sevgililer günün kutlu olsun.


Ya?murun topra?a kavu?mas? gibi... Bir toz kalkar yüre?imden, a?k?nla y?kan?r?m...


Hani en güzel a?klar imkans?z gelir ya insana, imkans?z oldu?un için a????m sana!.. Sevgililer Günün kutlu olsun birtanem, seni çok seviyorum.


?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi, hepsi parl?yordu, hepsi gökteydi. Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim...


Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m ölümsüzlü?ün ad?n? a?k koyard?m... Sevgililer günün kutlu olsun biricik a?k?m!


Sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagas?nda iyi geceler öpücü?ü, yana??n? uzat. Yüre?in kadar yan?nday?m. Kendini yaln?z hissetti?inde elini kalbine koy; ben hep orday?m!


Konu?madan Önce D?NLEMEK, Yazmadan Önce DÜ?ÜNMEK, Harcamadan Önce KAZANMAK, Vazgeçmeden Önce ÇABALAMAK laz?m.


O sessiz aksamda ay ????? geceme girdi, karanl?kta kalan kalbimi ayd?nlatt?, ard?ndan yakamozun ???lt?lar? ressamlar? k?skand?ran resmini yans?tt? deryalar?n kalbine bebe?im...


Gecenin karanl???ndas?n, güne?in ?????nda, Suyun damlas?nda, selin co?kusunda Kimi yan?mdas?n kimi rüyamda Ama hep akl?mdas?n sak?n unutma...


Elbet rüzgar ve deniz ta??r emanetlerini, Bekle gün gelir güne?im bulacakt?r seni, Ak?amlar? balkona ç?k, gözlerini kapat, Rüzgar benim yerime öpecek seni...


Sana Binlerce Gül Vermek Isterdim Ama Güller Solar, Sana ömrümü Vermek Isterdim Ama Bir Gün ölecegim, Sana Sadece Sevgimi Veriyorum Sonsuza Dek Sürece?i Için..


Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime de?se samanyolundan bir y?ld?z dü?er. Sevgililer günün kutlu olsun!


Denizi içerken maviler tak?ld? bo?az?ma, karaya vuran bal?k gibi ç?rp?n?yorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.
 
Geri
Üst