sevgililer gününün tarihçesi hakkında bilgi

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir

Forum Okuru
sevgililer gününün tarihçesi hakkında bilgi
sevgililer gününün tarihi
sevgililer gününün tarihçesi hakk?nda bilgi


Az kald? 14 ?ubat Sevgililer gününe. biz de sevgililer günü hediye alternatifleri konular?m?z üzerinde çal???rken, nerden ç?kt? bu sevgililer günü diyenler için, bir de sevgililer gününün tarihçesi hakk?nda bilgiler sunmak istedik Melek'ler.



Öncelikle Sevgililer Günü Tarihçesi Sevgililer Günü, her y?l?n 14 ?ubat günü birçok ülkede kutlanan özel gün. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inan???na dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adam?n?n ad?na ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya ç?km??t?r. Bu sebeple baz? toplumlarda Aziz Valentin Günü olarak bilinir. Valentine kelimesi, Bat? medeniyetlerinde ho?lan?lan ki?i veya sevgili anlamlar?nda da kullan?l?r.

Günümüzde Sevgililer Günü 14 ?ubat, 1800 y?llarda Amerika'l? Esther Howland'?n ilk Sevgililer Günü kart?n? yollamas?ndan bu yana çok say?da insan?n kutlad??? toplumsal bir olay olmu?tur. Bunun do?al sonucu olarak olay?n ticari yönü çok fazla önem kazanm??, sevgililer günü tüm dünyada ticaretin canland??? bir dönem haline gelmi?tir.

Dünyada sevgililer günü Hristiyan kökenli bayramlardan biri oldu?u için bir çok müslüman ülkesinde ho? kar??lanmamaktad?r. Suudi Arabistan'da resmi olarak da kutlama etkinlikleri ve ?slami olmayan bu Hristiyan Bayram?n?n kutlanmas?nda kullan?lan ürünlerin sat??? ülkede yasaklanm??t?r.
 
Üst