Sigortalıya Sağlık Bakanlığı hastanesinde indirimli tarife

  • Konbuyu başlatan Bilge Gökçen
  • Başlangıç tarihi
Sigortalıya Sağlık Bakanlığı hastanesinde indirimli tarife
Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ile yeşil kartlıların Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarından aldığı sağlık hizmetleriyle TRT programlarından ülke tanıtımı, eğitim, kültür amacıyla yararlanacak kamu kurumu, vakıf ve dernek gibi kuruluşlara indirimli tarife uygulanabilecek.

Bakanlar Kurulu’nun söz konusu kesimleri, kamunun ürettiği mal ve hizmetlerde kimseye indirimli tarife uygulanamayacağı hükmünden muaf tutan kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumu'na devredilen Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ile 3816 sayılı Kanun kapsamındaki yeşil kartlılar ve tedavi giderleri Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan ödeneklerden karşılanan kişilerin, Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan tedavi hizmetleri, “indirimli tarife uygulanamaz" hükmünden 2008 yılı için muaf olacak.

ANKA
 
Üst