Sık rastlanan sırt ve bel sorunları

cns_01

cns_01

Yeni Üye
Üye
Sık rastlanan sırt ve bel sorunları
bel agrisi boyun tutulmasi sinirden kaynaklanan sorunlar lumbago koksidini hakkindaki tüm bilgiler icin meleklermekani.com selam kizlar! malüm sirt agrilarina bir cogumuz sIkca rastlariz.. Peki bunlarin sebebi nelerdir ve nereden kaynaklandigini biraz anlamak icin, bu yaziyi birlikte okuyalim:

111-1da.jpgÖZGÜL OLMAYAN SIRT VE BEL AĞRISI


Sırtından ve belinden sorunu olan birçok kişi kısa süreli ve tamamen düzelen ağrı nöbetleri yaşar. Tam bir tanı konulamadığından bu tür sırt ve Bel Agrisi na özgül olmayan sırt ve Bel Agrisi adı verilir. Ayrıntılı incelemelere gerek duyulmaz ve sıklıkla altta yatan asıl nedeni bulmak mümkün olmaz. Bazen omurganın üstündeki ya da kuyruksokumu kemiği ile leğen kemiğinin iliyak (kalça) kısmı arasındaki bölgelerde hassasiyet vardır. Bağların, kirişlerin ya da diğer yumuşak dokuların aşırı gerilmesi ağrıya yol açabilir.


Nedeni genellikle belirsiz olsa da, doktorunuzun bir tanı koyduğunu düşündüren terimler (örn. lumbosakral (bel ve kuyruksokumu kemiği) incinme, sakroiliyak (kuyruksokumu-leğen kemiği) incinme) sıklıkla kullanılır. Özgül olmayan sırt ve Bel Agrisiterimi, sorunun nedenini bildiğimizi düşündürmediği için tercih edilir. Ancak sırt ve Bel Agrisi düzelmezse nedeni belirlemek için daha ileri incelemeler yapmak gerekir.DİSKLER–KAYAR MI FITIKLAŞIR MI?


Birçoğumuz “disk kayması”ndan bahsedildiğini duymuşuzdur, ancak bu doğru bir adlandırma değildir çünkü aslında disklerin kayması mümkün değildir. Olan, sıklıkla eğilme, dönme ya da ağır kaldırmayla omurganın zorlanmasının ardından diskin dış halkasının yarılması ve merkezdeki jöle benzeri çekirdeğin bir yarıktan dışarıya doğru fıtıklaşmasıdır.

Günümüzde bu şekilde fıtıklaşan disklerin çoğunda önceden aşınma ve yıpranmaya bağlı değişiklikler olduğu ve omurganın üzerine binen baskının sorunu tetiklediği düşünülmektedir. Başka bir deyişle, disk zaten anormal durumdadır ve er ya da geç yarılacaktır. Baskı sadece bardağı taşıran “son damla” olmuştur.

Jöle benzeri madde dışarıya doğru sarktığında diskin yanından geçen sinire bası yapar. Bu da sırttan bacaklara ve bazen ayaklara dek yayılan ağrıya neden olur. Özellikle bacakların alt kısmında ve ayaklarda uyuşukluk ve karıncalanma hissedebilirsiniz. Bazı kaslarınız güçsüzleşebilir ve Aşil tendonuna muayene çekiciyle vurulduğunda oluşan ayak bileği sıçrama refleksi kaybolabilir. Bu değişikliklerin yeri doktora tam olarak hangi sinirin zedelendiğini belirlemede yardımcı olur.


Fıtıklaşan bir diskin yol açtığı ağrı çok şiddetli olabilir. Belirtiler genellikle yavaş yavaş düzelir ve sonunda tamamen kaybolur. Bununla birlikte, disk bir defa fıtıklaştıktan sonra hiçbir zaman tam olarak düzelmez ve her zaman sırt ve Bel Agrisinın yineleme riski vardır.


SİYATİK AĞRISI (Siyatalji)

En büyük ağırlık ve eğilme sırasında oluşan güç bel omurgasının alt kısımlarına bindiğinden, en sık zedelenen sinirler 5. bel siniri kökü (omurgayı 4. ve 5. bel omurları arasından terk eder) ve 1. kuyruksokumu sinir köküdür (omurgayı 5. bel omuru ve kuyruksokumunun ilk kısmı arasından terk eder). Bu iki sinir birleşerek bacağın arkasından ayağa uzanan siyatik siniri oluşturur. Sözü edilen sinirin zedelenmesine bağlı ağrı da siyatik ağrısı olarak bilinir.

AŞINMA- SPONDİLOZ

Spondiloz (eklemlerin birbiriyle kaynaşması) ya da omurganın aşınma ve yıpranması çok sık görülür. Aslında bu değişiklikler yaklaşık 25 yaşlarında başlar ve orta yaşa gelindiğinde hemen herkeste görülür. Atletlerin yirmili yaşların başında performanslarının zirvesinde olmasının bir nedeni de budur.


Bel bölgesi bütün vücudunuzun ağırlığını, ayrıca taşıdıklarınızı da taşır ve eğilme ve bükülmenin çoğunu yapar. Omurgada aşınma ve yıpranmaya bağlı değişikliklerin en sık bel bölgesinde olmasının nedeni budur.
Lumbar spondiloz alt bölgelerde özellikle de dördüncü ve beşinci bel omuru (L4/L5) ve 5. bel omuru ile kuyruksokumunun ilk kısmı (L5/S1) arasında oluşur ve siyatiğe neden olur (bk. s. 16). Hem diski hem de faset eklemlerini etkiler. Diskten ve faset eklemlerin yüzeyindeki kıkırdaktan bazı maddeler kaybolur. Disklerin ve faset eklemlerin kenarlarındaki kemik genişleyerek hareketi kısıtlar ve omurganın sertleşmesine neden olur. Sinirlere, bağlara (ligaman) ve diğer yapılara bası yaparak ağrıya neden olabilir.

Yine de, göründüğü kadar can sıkıcı bir durum değildir. Aşınma ve yıpranmaya bağlı bu değişikliklerin varlığı, sizde mutlaka sırt ve Bel Agrisi olacağı anlamına gelmez. Birçok kişide aşınma ve yıpranmaya bağlı değişikliklerin oldukça ciddi olmasına karşın ya hiç ya da çok az sorun yaşar. Bazılarında ise değişiklikler görece küçük olduğu halde, onları güçten düşürecek ölçüde ağrı olur. Bu türden aşınma ve yıpranma değişiklikleri genellikle pek önemli değildir.


LUMBAGO

En sık görülen sırt sorunlarından biri kalçaya ya da baldıra yayılabilen yineleyici akut ağrı nöbetleridir. Nöbetler sırasında sırtınız sert ve hassas bir hale gelebilir. Bu belirtilerin çok şiddetli olduğu duruma lumbago adı verilir. Ağrı her defasında bir ya da iki gün, en çok birkaç hafta sürer. Bazen sonradan tamamen kaybolur ya da sürebilir veya yineleyebilir. Belirti kötü duruş ya da ağır kaldırmayla kötüleşebilir.

Röngen filminde sıklıkla lumbar spondiloz olduğu görülür, ancak taramalar bu değişikliklerin herhangi bir belirtinin olmadığı kişilerde sıklıkla görüldüğünü ortaya koymuştur. Bu nedenle ağrıda oynadığı rolü değerlendirebilmek zordur. Bunun sonucu olarak, lumbagoyu tanımlamak için genellikle “özgül olmayan sırt ve Bel Agrisi terimi kullanılır.

SİNİRDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR

Sinirler, omurga kanalı içinde ve omurganın iki yanından dışarı çıkarken zedelenmiş diskler, faset eklemleri ya da omurlar tarafından kolayca ezilebilir. Sinir ezildiğinde mesaj aktarma yeteneği etkilenir. Bu durumda sinirin beslediği bölgede ağrı, duyarsızlaşma ya da karıncalanma ve sinirin kontrol ettiği bacak ya da ayak kaslarınızda güçsüzlük hissedebilirsiniz. Omurilik bu duyuları beyne iletir -bu durum biraz telefon hatlarında acaip sesler yaratan ve ses kalitesinde düşmeye yol açan parazitlere benzer. Aslında, son çalışmalar durumun bundan çok daha karmaşık olduğunu göstermektedir. Omurilik içindeki değişiklikler ağrı mesajını etkileyebilir. Bu durum bazı hastalarda asıl sinir zedelenmesi iyileştikten sonra ve sırtta büyük bir sorun olduğuna ilişkin pek kanıt yokken bile yaygın ve uzun süreli belirtiler görülmesini açıklayabilir.


KOKSİDİNİ

Omurganın kuyruksu ucu olan koksiksteki (kuyrukkemiği) ağrıya bu isim verilir. Genellikle hiçbir neden bulunamaz. Oturmayı daha konforlu hale getirmek için yastık simit kullanılabilir. Ancak bu durum genellikle kendiliğinden düzelir.


BOYUNLA İLGİLİ SORUNLAR
Bu bölümde sık görülen boyun sorunlarına sadece kısaca değinilecektir. Boyun omurganının geri kalan kısmıyla aynı temel yapıyı paylaşır, ve bu nedenle de disk sorunlarına ve aşınma ve yıpranma değişikliklerine eğilimlidir.
Sırtın bel kısmındaki ağrı sıklıkla bacaklara vururken boyun ağrısı omuz ve kollarda hissedilir. Komplikasyonsuz boyun sorunlarının tedavisinde dinlenme, ağrı kesiciler ve belki de fizyoterapi genellikle yeterlidir. Boynun uygun şekilde desteklenmesini ve dinlenmesini sağlamak için yastıklı bir boyunluk yarar sağlar.

Boyun tutulması (Akut boyun sertliği sendromu)

Birçok kişinin yataktan boynunda sertleşme ve ağrıyla kalktığı olmuştur. Bu durumun genellikle özgül bir nedeni yoktur. Boyun yalnızca bir tarafa doğru hareket edebilir ve boynun alt kısmının kasları hassas olabilir. Sırtın geri kalanında ya da kol ve bacaklarda başka sorun yoktur. Ağrı kas spazmıyla ilişkilidir ve boyunlukla ve ağrı kesicilerle üç dört günde geçer. Kimi zaman boynun hafifçe gerdirilmesi yararlı olabilir.

Başın ileriye ya da geriye doğru savrulması

Bu duruma araba kazalarında sık rastlanır. Ani darbe kasların kasılmasına zaman bırakmadığından baş bir sarkaç gibi hareket eder. En hafif durumlarda, sadece ligamanlar zedelenir ve bunun sonucunda oluşan ağrı ve sertlik, boyun kaslarının koruyucu bir mekanizmayla kasılmasından kaynaklanır. Başka bir sorun yoksa, gereken sadece yumuşak bir boyunluk, ağrı kesiciler ve bazen de fizyoterapidir. Kimi vakalarda ağrı altı haftadan daha uzun süre devam edebilir. Nedeni, yaralanmanın daha ciddi olması ve disklere ya da diğer yapılara zarar verip sinirlerde zedelenmeye ve sıkışmaya neden olmasıdır. Bu durumda daha ayrıntılı incelemeler yapılması gerekir. Tedavi için ameliyat gerekebilir. Şiddetli ağrı birkaç ay boyunca sürdüğünde sürekli bir işlev kaybı olması mümkündür.


Boyunda disk sorunları

Boyundaki diskler de fıtıklaşabilir ancak bu durum sırtın alt kısımlarında olduğundan daha enderdir. Bu durumda, boyun son derece serttir ve ağrı bir kola doğru yayılır. Kolda güç, duyu ya da refleks kaybı olabilir. Çoğu vakada ağrı dinlenmeyle, ağrı kesicilerle, gerekli durumlarda gerdirmeyle ve sonra da bir dönem boyunlukla yapılan hafif hareketlerle giderilir. Boyun kaslarını güçlendirmek için fizyoterapi de yararlıdır.

Aşınma ve yıpranma sorunları

Bu tür değişiklikler boyunda son derece sıktır ve servikal spondiloz olarak bilinir. Hiçbir soruna yol açmayabilir ya da baş ağrısı ve boyun ağrısına neden olabilir. Boyun hareketleri kısıtlanmıştır ve kimi hastalarda, boyun ve omuzlar arasındaki trapezius kasında hassas bir nokta bulunur. Diğer durumlarda olduğu gibi, kollarda güç kaybı ve reflekslerde azalma olabilir. Kollarda karıncalanma ya da iğne batıyormuş gibi bir his olabilir.

En ağır vakalarda şekli bozulan kemik ve ligamanlar omuriliğe bası yapıp kol ve bacakların ya da aynı bölgedeki, vertebral arter denilen damarın kontrolünü etkileyebilir. Bunun sonucunda sersemlik, kulaklarda çınlama ve gözlerin gerisinde ağrı duyulur.


Servikal spondilozu olan birçok kişide Bel Agrisida bulunur. Tedavi ilkeleri aynıdır: boyunlukla dinlenme, fizyoterapi, antienflamatuar ilaçlar ve ağrı kesiciler. Ameliyat hastaların küçük bir bölümü için gerekli olabilir.Kaynak: saglikpark.com
 

Benzer İçerikler

esena
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
esena
esena
Uzman SühaN
Cevaplar
0
Görüntüleme
741
Uzman SühaN
Uzman SühaN
Uzman SühaN
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Uzman SühaN
Uzman SühaN
ßeLeN
Cevaplar
1
Görüntüleme
2K
SaBıR MeLeĞi
SaBıR MeLeĞi
Üst