Silk&Cashmere 2012-2013 Sonbahar-Kış Koleksiyonu...

LaViNYaM

LaViNYaM

>>>ιкιz αηηєѕι<<<
Silk&Cashmere 2012-2013 Sonbahar-Kış Koleksiyonu...
Silk&Cashmere 2012-2013 Sonbahar K?? Koleksiyonu
Silk&Cashmere 2012-2013 Koleksiyonu
??te han?mlar her zevke her renge ya?a uygun Silk&Cashmere 2012-2013 Sonbahar K?? Koleksiyonu en güzel tasar?mlar?yla ?imdi sizlerin be?enisine sunuldu...Bakal?m sizler be?enecekmisiniz???te önemli bir marka daha Stradivarius 2013 Sonbahar K?? Koleksiyonu burada..
Silk&Cashmere 2012-2013 sonbahar k?? koleksiyonuSilk&Cashmere, 2012-2013 Sonbahar-K?? sezonu için 'ya?s?z ve zamans?z' bir koleksiyon haz?rlad?...

Nesiller aras?ndaki ku?ak fark? y?llar içinde keskinli?ini kaybederken ya?am tarz?nda, giyim ku?amda ya?anan ayr??malar günden güne azal?yor. Art?k günümüzde anneler ve k?zlar benzer tarzda giyiniyorlar. Bu de?i?imin en ba??ndan beri fark?na var?p tasar?mlar?na yans?tan Silk&Cashmere, 2012-2013 Sonbahar-K?? sezonu için 'ya?s?z ve zamans?z' bir koleksiyon haz?rlad?.


Mükemmellik aray???n? mübala?aya kaçmadan, o hassas çizgide ba?ar?l? bir ?ekilde koleksiyonlar?na yans?tan Silk&Cashmere, dünyada ve ülkemizde y?l?n modas?nda esen f?rt?nalar? yeni sezon tasar?mlar?nda meltem tad?nda sunuyor. Koleksiyonda kullan?lan desenlerin tümü uluslararas? tasar?mc?lar taraf?ndan haz?rlan?rken, çiçek çocuklar?na ünlem yapan kocaman pastel çiçekler, tendy-tech silueti olu?turan grafik desenler, kad?nlar?n gözbebe?i leopar bask?lar, Silk&Cashmere'in zerafet süzgecinden geçerek hayat buluyor.
 
Üst