1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  sıradışı yazıdan imzalar

  Konu, 'Forum İmza Resimleri' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  ╚═╗║╔╗║╔╗║╔╗║ ╔═╝║║║║║║║╚╝║
  ║╔═╣║║║║║║╔╗║
  ║╚═╣╚╝║╚╝║╚╝║
  ╚══╩══╩══╩══╝

  ╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗ ║╚╝╚╝╚╝╚╝║
  ╚╤══════╤╝
  ╔╗╔╗╔╗│─╔╗╔╗─│╔╗╔╗╔╗
  ║╚╝╚╝║│─╚╝╚╝─│║╚╝╚╝║
  ╚╤══╤╝ ╚╤══╤╝ ╚╤══╤╝
  │╔╗╞╗│╔╗╔╗╔╗│╔╡╔╗│
  │╚╝│╚╪╝╚╝╚╝╚╪╝│╚╝│
  │╔╗│─│╔═╤╤═╗│─│╔╗│
  │╚╝│─│║─││─║│─│╚╝│
  │──│─│║─││─║│─│──│

  ˜*•. ˜*•.•*˜ .•*˜
  ˜*•. ˜”*°•.˜”*°•.•°*”˜.•°*”˜ .•*˜
  ˜”*°•.YAZINIZ.•°*”˜
  .•*˜ .•°*”˜.•°*”˜”*°•.˜”*°•. ˜*•.
  .•*˜ .•*˜*•. ˜*•.
  .•˜•.


  \\\
  ( @ @)
  ╔═ooO═══(_)═══════╗
  YAZINIZ
  ╚═══════════Ooo══╝
  |__|__|
  || ||
  ooO Ooo  =========######==================
  ========##########================
  ======#############================
  =====##############================
  ====#######=======###=============
  ====######=========##===##=======
  ====######==============###=====
  ====#####==============######===
  ====#####=============#######====
  ====#####============#######======
  ====#####==============######=======
  ====#####===============######======
  ====######==============###==##=====
  =====######========#====##=========
  ======#######====###==============
  ========############===============
  =========##########==================
  ===========######======================
  __________________________________________________ __________________
  _________________,,_______________________________ ___________________
  _______________$$$$$$$____________________________ __________________
  _____________$$$$$$$$$$$__________________________ _______,,__________
  _____________$$$$$$$$$$$$_________________________ _____$$$$$,_______.
  _____________`$$$$$$$$$$$_________________________ ___$$$$$$$$_______
  ______________`$$$$$$$$$$$______$$$_______$$$_____ __$$$$$$$$`_______
  _______________`$$$$$$$$$$$___$$$$$$$___$$$$$$$___ _$$$$$$$$`________
  ________________`$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$$$__ $$$$$$$$`_________
  _________________`$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$ $$$$$$$'__________
  ____$$$$$$$$______`$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$ $$$$$$`___________
  __$$$$$$$$$$$$_____`$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$ $$$$$$'____________
  _$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$ $$$$`____________
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$ $$$$`_____________
  ___`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$_$$$$$$$_$ $$$`_____________
  ________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$__$$_$$$$$$_$$ $$`_______________
  __________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,````,$$$$,_````,$$$ $$$_$$$`________________
  ___________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$ `_________________
  _____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$_ __________________
  __________________________________________________ __________________
  __________________________________________________ __________________


  ۞
  ╘╗_۩_╔╛

  ╘T█▓T╛ ]█▓[
  ]█▓[
  ]█▓[
  ]█▓[
  ╘╗___╔╝█▓╚╗___╔╛
  ۞]═══╬|▓▓▓║YAZINIZ║▓▓|╬══[۞
  ┌╜‾‾‾╚╗░▒╔╝‾‾‾╙┐
  ║░▒║
  ║░▒║
  ║░▒║
  ║░▒║
  |░▒|
  |░▒|
  |░▒|
  |░▒|
  |░▒|
  |░▒|
  |░▒|
  |░▒|
  |░▒|
  |░▒
  \▼/
  V  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶´´ ´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´ ´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶ ¶´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´¶´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶ ¶´´¶´´´´´´´
  ´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶ ¶´¶¶´´´´´´´
  ´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶ ¶´¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶ ¶´¶¶´´´´´´´
  ´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶ ´´¶¶¶´´´´´´
  ´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶ ´´¶¶¶¶´´´´´
  ´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶ ´´´¶¶¶¶´´´´
  ´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´¶¶¶¶´´´´
  ´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶´´¶¶¶¶´´´´
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶´´´´
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶´´´´
  ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶´´´´´
  ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶´´´´´
  ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶´´´´´´
  ´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´ ´¶¶¶¶¶´´´´´
  ´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´ ¶¶¶¶¶¶´´´´´
  ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´..´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´..´´´´´´ ´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶ ¶¶¶¶´´´´´´´
  ´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´ ´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´ ´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´ ´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´
  ___________________$$$____________________________ __________________________
  ______________$$$$$$$_____________________________ __________________________
  ___________$$$$$$$$$$_____________________________ __________________________
  __________$$$$$$$$$$______________________________ __________________________
  _________$$$$$$$$$$$______________________________ __________________________
  _______$$$$$$$$$$$$$$_____________________________ __________________________
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$____________________________ __________________________
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________________________ $___$_____________________
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________________________ $$_ $$____________________
  _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____________________$ $$$$$$$___________________
  _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______________$$$$ $$$$$$$$$_________________
  _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$ $$$$$$$$$_________________
  ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$________________
  _________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$_______________
  ___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$ $$$_____$$$$______________
  ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$ $$$$______________________
  ______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$_____________________
  ________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$____________________
  ____________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$___________________
  _________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$___________________
  _____________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$__________________
  __________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$___________
  _______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$____________
  _____________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$__$$_____________
  ____________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$_____$$$______________
  __________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$____$$$$$_______________
  ______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___ ______$$$_________________
  ____________$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______ __________________________
  __________$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$_____________ __________________________
  __________$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$______________ __________________________
  ___________$$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$_______________ __________________________
  ___________$$$$$$$$$$$$_____$$$$$$$_______________ __________________________
  __________$$$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$_______________ __________________________
  _________$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$_____________ __________________________
  _________$$$$$$$$_____________$$$$$_$$$$__________ __________________________
  __________$$$$$$$$________________$$$$__$$$_______ __________________________
  ______________$$$_________________$$$$___$$$$_____ __________________________


  __________________________________________________ ________
  _______$$$_____________________________________$$$ ________
  _______$$$$$_________________________________$$$$$ ________
  _________$$$$$$____________________________$$$$$__ ________
  _______$$$$$$$$$$________________________$$$$$$$$$ $_______
  ____$$$$$$$$$$$$$$____________________$$$$$$$$$$$$ $$$____
  __$$$$$$$$$$$$$$$$$$________________$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$__
  ___$$$$$$$$$$$$__$$$$$_____________$$$$$___$$$$$$$ $$$$$___
  ____$$$$$$$$$______$$$$$$_______$$$$$$______$$$$$$ $$$$____
  _____$$$$$$$_________$$$$$_____$$$$$_________$$$$$ $$$_____
  ______$$$$$$___________$$$$$$$$$$$____________$$$$ $$_______
  _______$$$$______________$$$$$$$______________$$$$ ________
  _________$$_____________$$$$$$$$$_____________$$__ ________
  ______________________$$$$_____$$$$_______________ ________
  ___________________$$$$$$_______$$$$$_____________ ________
  _________________$$$$$$___________$$$$$$__________ ________
  _______________$$$$$$______________$$$$$$$________ ________
  _____________$$$$$$__________________$$$$$$$______ ________
  ___________$$$$$$$_____________________$$$$$$$____ ________
  ___________$$$$$_________________________$$$$$$___ ________
  ___________$$$$___________________________$$$$$$__ ________


  ________________________.d88888888888888888888888b .__________________
  ____________________.d8888888888888888888888888888 8b.________________
  __________________.d888888888888888888888888888888 888b.______________
  ________________.d88888888888888888888888888888888 88888b.____________
  _______________d8888888888888888888888888888888888 8888888b___________
  ______________d88888888888888888888888888888888888 88888888b__________
  _____________d888888888888888888888888888888888888 888888888__________
  _____________8888888888888888888888888888888888888 888888888__________
  _____________8888888888888888888888888888888888888 888888888__________
  _____________8888888888888888888888888888888888888 888888888__________
  _____________Y888888888888888888888888888888888888 88888888P__________
  _____________"8888888888P'___"Y8888888888P"____"Y8 88888888"__________
  ______________88888888P________Y88888888P________Y 88888888___________
  ______________Y8888888__________]888888P__________8888888P___________
  _______________Y888888____________________________ __________________
  ________________Y88888b________d88888888b________d 88888P_____________
  _________________Y888888b.___.d88888888888b.___.d8 88888______________
  __________________Y8888888888888888P_Y888888888888 8888_______________
  ___________________888888888888888P___Y88888888888 888________________
  ___________________"8888888888888[_____]888888888888"________________
  ______________________"Y888888888888888888888888P" ___________________
  ___________________________"Y88888888888888P"_____ ___________________
  ________________________888b__Y8888888888P__d888__ ___________________
  ________________________"888b______________d888"__ ___________________
  _________________________Y888bo.________.od888P___ ___________________
  __________________________Y888888888888888888P____ ___________________
  ___________________________"Y88888888888888P"_____ ___________________
  _____________________________"Y8888888888P"_______ ___________________
  _____d8888bo.__________________"Y888888P"_________ _________.od888b___
  ____888888888bo.__________________""""____________ ______.od8888888___
  ____"88888888888b.________________________________ ___.od888888888[___
  ____d8888888888888bo._____________________________ _.od888888888888___
  __d88888888888888888888bo._____________________.od 8888888888888888b__
  __]888888888888888888888888bo.____________.od88888888 88888888888888b=
  __888888888P"_"Y888888888888888bo._____.od88888888 888888P"_"Y888888P=
  ___Y8888P"___________"Y888888888888bd888888888888P "____________"Y8P__
  _____""___________________"Y8888888888888888P"____ ___________________
  ____________________________.od8888888888bo.______ ___________________
  ________________________.od888888888888888888bo.__ ___________________
  ____________________.od8888888888P"__"Y8888888888b o._________________
  _________________.od8888888888P"________"Y88888888 88bo.______________
  _____________.od88888888888P"______________"Y88888 888888bo.__________
  ___.od888888888888888888P"____________________"Y88 88888888888888bo.__
  __Y8888888888888888888P"_________________________" Y8888888888888888b=
  __888888888888888888P"____________________________ "Y8888888888888888=
  ___"Y888888888888888______________________________ _"Y88888888888888P=
  ________""Y8888888P_______________________________ ___"Y888888P"______
  __________________________________________________ __________________
  ./´/¯`/'¯.'/¯`. . . . . . . .
  ./',/. ./. . /. ./¨/¯ \ . . . .
  ('.(. .(´. .(´. .¯´/'. ) . . . .
  .\. . . . .\ . . . . . . / . . . .
  . .\. .\. . \ . . ._..´. . . . . .
  . . .\. . . . . . . ( . . . . . . . .
  . . . \. . . . . . . .\ . . . . . .

  ___*
  _____***
  _____*****
  _____***************
  _____**********
  _____********
  _____****__****
  _____**________**  |
  ||
  ||||
  | || |
  | || |
  | || |
  | || |
  | || |
  | || |
  | || |
  | || |
  | || |
  | || |
  | || |
  | || |
  | || |
  | || |
  |-||-|
  ) __ (
  /*-YAZINIZ-*\
  /`*•.¸,¤°´'`°¤,¸.•*´\
  /,¤°´'`°•.¸O¸.•°´'`°¤,\
  ) ███ (
  ) ███ (
  ) ███ (
  ) ███ (
  ) ███ (
  ) ███ (
  \_°_/
   
sıradışı yazıdan imzalar konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. sıradışı nickler

  sıradışı nickler

  sıradışı msn nickleri sıradışı nickler siradisi nickler sıra dışı farklı msn nickleri Uzun qeceLerde uykumsa virquLum..bu kısa cumLede soN noktadır öLümüm...!(.) υzυη qє¢єℓєя∂є υукυмѕα νιяqυℓυм..вυ кıѕα ¢υмℓє∂є ѕση ησктα∂ıя öℓüмüм...!(.) אא!!қαй׀йﻱαяαв׀мđ׀я!!אא яαуıηαкσу∂υмнαуαтıмıηтєкναgσηℓυтяєηιηι,gιтмєgєℓмєαℓємιη∂єтєкνєѕσηѕєƒєя∂єуιм yαηℓıѕ zαмαη уαηℓıѕ ιηѕαη тυтυηмαк ιмкαηѕız вıктıм...
 2. kişisel iletinizde ve imzanızda kullanbileceğiniz komik yazılar

  kişisel iletinizde ve imzanızda kullanbileceğiniz komik yazılar

  Hatırlarmısın küçükken seninle camdan dışarı bakardık. Sen yüzünü cama dayardın, ben popomu. Yoldan geçenler bizi hep ikiz zannederdi. -------------------------------------------------------------------------------- Ey dagları tasları herseyi yaratan rabbim herseye bir güzellik, ayri bir tat, insanlara akil, mantik, zeka verirken bu mesaja aptal aptal bakan bu salagi niye unuttun.....
 3. Hareketli yazılar imzaların en güzeli burda

  Hareketli yazılar imzaların en güzeli burda

  hareketli canım yazıları forum imzaları yazı forum imza yazıları canım en güzel hareketli yazılar .
 4. Sıradışı ayaklara

  Sıradışı ayaklara

  Sıradışı ve farklılık birde modernlik birarada olsunmu istiyorsunuz işte bunlar sizlere göre ayaklarınız sıradışıyım diye bağıracak :D
 5. sıradışı gömlekler

  sıradışı gömlekler

  Beyaz bu senenin modası.hem çalışan meleklerimiz içinde çeşit çeşit farklı düzeylerde giyebileceğimiz gömlek sitili.Aynı zamanda herzaman farklı olmamızı gösterecek şık gömleklerimizi sizlere sunuyorum.

Sayfayı Paylaş