Sırat-ı müstakim olsa dahi yolunyürümezsen seni bir yere götürmez!

Sırat-ı müstakim olsa dahi yolunyürümezsen seni bir yere götürmez!


Yolcu yolunda gerek..
Sırat-ı müstakim olsa dahi yolun, yürümezsen seni bir yere götürmez!
Meskenetin çukurunda kalakalırsın,
Bir arpa boyu dahi yol alamazsın…
Çetin yolların, metin yolcuları olur; yol yolcusuz kalmaz.
Her yürüyüşün bir makamı vardır.
Sen, doğru makamda yürümezsen başka yiğitler yürür.
“İnsanlardan öyleleri vardır ki, Allah’ın rızasını kazanmak için kendini Allah’a satar.”
(Bakara: 20 )
Donan, donanamaz;
Donmadan, donan!
Düzgün hamleler yap; emin bir zemin üzerinde yürü; devingen ve direngen ol.
Âtıl kalma; âtıl kalan, bâtıl olur. Yolda duran yoldan çıkar; çıkarları yol edinir…
Fecir yakındır, yakinin varsa.
Letafet ve metanetle yürürsen perde perde karanlıklar yırtılır;
altın saçlı sabahlar tüllenir ufkun yaslı yanaklarında…
Herkes yüreği nispetince yürür.
Zaman, yürekleri test etme zamanıdır.
Yola revan ol, yokuşları aşmaya azmet.
Yılmadan, yorulmadan zirvelere geril.
Yolun, yönün belli, yar için terk-i diyar eden yiğitleri anımsa.
Bunu önemse; meşakkatler şevkini kırmasın.
Yalpalamadan yürü! Yürüyüş şanlı bir duruştur, duruluştur, doğruluştur.
Yürüyen büyür; büyüleri bozar,
Zengin dünyalara açılır,
Engin ufuklara varır.
“… Yollarımızı onlara açarız...” (Ankebut/63)
“... Rabbinden gelen nurla yoluna devam eder. (Zümer/22)
İlahi lutfa mazhar ol! Zafer, seferin meşakkatlerini göğüsleyenlerindir.
Bu yolda mağlubiyet dahi galibiyettir.
Dik dur, yolun dik/enlerine aldırma; mukavemet et, kutlu seferin neferisin.
Yola koyul!
Yürüyen varır, var olur, varlığına anlam kazandırır…
Ve’l akıbetu li’l muttakiyn!...
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
PaSikA Sırat Dizisi Final Yapıyor Reytingli Diziler 0
*MeleK* Sırat Dizisi nerede çekiliyor? Reytingli Diziler 0
*MeleK* Sırat Dizisi konusu Reytingli Diziler 0
*MeleK* Sırat Dizisi Oyuncuları Reytingli Diziler 0
Similar threads
Üst