1. handanca

  handanca Daimi Üye Üye

  Kayıt:
  1 Nisan 2008
  Mesajlar:
  4.464
  Beğenilen Mesajlar:
  102
  Ödül Puanları:
  63

  Şirket ortakları alacaklarını sermayeye nasıl ilave eder.

  Konu, 'Yeni Ssk Yasaları' kısmında handanca tarafından paylaşıldı.

  varlık barışının sermayeye eklenmesi varlık barışı sermayeye eklenmesi ortaklara borçların ilavesi ortaklar cari hesabının ortaklara borçlar hesabının ilavesi Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkındaki Yasa'nın 3'üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereği olarak Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak yasal defter kayıtlarında işletmenin öz kaynakları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle vergi dairesine beyan edildikleri takdirde söz konusu yasa hükümlerinden yararlandırılmaktadır.

  Yasal düzenleme gereği bilanço esasına göre defter tutan mükellefler Varlık Barışı Yasası hükümlerinden yararlanabilmek için yasal defterlerine taşınmazlar dışındaki varlıklarını banka ve aracı kurumlardaki hesaplara yatırmak suretiyle kaydederek pasifte özel fon hesabı açmak zorundadırlar. Bu fon hesabı sermayenin cüz'ü olarak kabul edilir ve beyan tarihinden itibaren altı ay içinde sermayeye ilave edilir.

  Konuya ilişkin olarak yayımlanan 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkındaki Kanuna ilişkin 1 seri No'lu tebliğde yer alan açıklamalarda "5.4 ortaklar cari hesabında yer alan borçların durumu" başlığı altında "İşletmelerin bilançolarında, ortaklar cari hesabında yer alan ortaklara borç tutarlarının kanunun 3'üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında bankalara işletme adına yatırılmak suretiyle beyan edilmesi halinde bahse konu borç tutarlarının bilanço pasifinde açılacak özel fon hesabına" kaydedilebileceği ve sermayeye ilave edilmek suretiyle yasa hükümlerinden yararlandırılabileceği belirtilmiştir.

  Dolayısıyla bilançonun pasifinde cari hesaplar arasında yer alan ve ortakların alacağı olarak gözüken miktarların bankaya şirket adına nakden yatırılması halinde söz konusu miktarlar da "Varlık Barışı" yasası hükümlerinden yararlandırılacaktır. Başka bir anlatımla işletmelerin bilançolarında, ortaklar cari hesabında yer alan ortaklara borç tutarlarının;

  * Bankalara işletme adına yatırılması,
  * Vergi dairesine beyan edilerek yüzde 5 oranında vergisinin ödenmesi,
  * Bilanço pasifinde özel fon hesabına kaydedilmesi,
  * Süresinde sermayeye eklenmesi,

  Halinde yasa hükümlerinden faydalanabileceklerdir.
  Yasa koyucu, bu şekilde bilançoda yer alan ortaklara borçlar hesabının bankalara işletme adına nakit olarak yatırılması halinde, söz konusu yasa kapsamında değerlendirilmesini kabul etmiş bulunmaktadır. (V. Seviğ)


  YARGI KARARLARINDA İŞ HUKUKU İHTİLAFLARI

  1. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E.2004/16560, K.2005/6049 sayı ve 23.2.2005 tarihli kararı;
  "Bilirkişi ihbar ve kıdem tazminatına esas alınan ücreti hesaplarken fazla mesai ücretini de dahil ettiği görülmektedir. Mahkemenin bu bilirkişi raporunu esas alarak hesap edilen miktarlara hükmetmesi hatalıdır. Bilirkişiden ek rapor alınarak bir değerlendirmeye tabi tutularak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır."

  2. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E.2004/8487, k.2005/3623 sayı ve 8.2.2005 tarihli kararı;
  "Anılan bilirkişi raporunda hesaplamaya esas alınan Şubat 2002 ayına ait bordroda, ücretin dışında pek çok kalemden ödeme yapıldığı görülmektedir. (...) davacının toplu iş sözleşmesinden yararlandığı anlaşıldığına göre toplu iş sözleşmesinin tamamı getirtilmeli ve gerekirse önceki bordrolar da getirtilerek tazminata esas alınacak olan ücret tespit olunmalıdır. Aylık ücret dışında kalan ve para ile ölçülebilen hakların son bir yıllık ödemeler toplamının 365'e bölünmesi suretiyle bulunacak olan bir günlük tutarının tazminata esas alınacak ücrete ilavesi gerekir."

  3. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E.2004/19733, K.2005/9896 sayı ve 24.3.2005 tarihli kararı;
  "Dairemizin istikrar kazanan uygulamasına göre ihbar ve kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretin belirlenmesinde ücret dışındaki ilave ödemelerin son bir yıl içinde hak kazanılan ve ödenen toplam miktarı 365'e bölünmek suretiyle bulunmalı buna göre hesaplama yapılmalı ve sonucuna göre hüküm kurulmalıdır."

  ÖZELGELERDE DEĞERLEME

  1. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 15.5.2007 tarih ve 1394 özelgesi;
  "Mükelleflerin finansal kiralama işlemi olarak adlandırdığı işlemlerin vergi uygulaması açısından da finansal kiralama olarak kabul edilebilmesi için, VUK'un mükerrer 290. maddesinde sayılan şartları taşıması gerekir. Bu sebeple, finansal kiralama yoluyla iktisap edilen makinelerin amortisman uygulamasının belirlenebilmesi için ilk olarak sözleşmenin vergi hukukundaki mahiyetinin tespiti gerekir. Bu itibarla, yapılan işlemin finansal kiralama olarak kabulü halinde, finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin kullanma hakkı ve sözleşmeden doğan borcun, kiralama konusu iktisadi kıymetin rayiç bedeli veya sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı ile değerlenmesi ve aktifleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadi kıymeti kullanma hakkının, kira süresi çerçevesinde amortismana tabi tutulması gerekmektedir. Yapılan sözleşmenin finansal kiralama kapsamında olmaması halinde ise; genel kira sözleşmesi kapsamında yapılacak kira ödemelerinin, VUK 283. ve 287. maddelerine göre ilgili dönemlerde doğrudan gider kaydedilmesi gerekecektir."
   
Şirket ortakları alacaklarını sermayeye nasıl ilave eder. konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Şirket Sermayesine Vergi Avantajı Dopingi

  Şirket Sermayesine Vergi Avantajı Dopingi

  Gelir Vergisi Kanunu taslağının hazırlıkları sürüyor. Şirketlere konulacak sermayenin, kredilerde olduğu gibi gider gösterilmesine olanak tanıyan sistem üzerinde duruluyor Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü ve Vergi Konseyi'nin, yeni Gelir Vergisi Kanunu'nun yazımı çalışmalarını yeniden başlattığı öğrenildi. Bu çalışmalar sırasında "sermaye kazançlarının ayrı...
 2. Vestel ile Whirlpool ortak şirket kurdu

  Vestel ile Whirlpool ortak şirket kurdu

  Vestel Elektronik, ABD'li beyaz eşya üreticisi Whirlpool ile yüzde 50-50 ortak şirket kuruluşu için niyet mektubu imzaladığını açıkladı. Buna göre, Vestel Elektronik, Whirlpool ile kurulacak ortak şirkete Vestel Beyaz Eşya hisselerini devredecek. Vestel Elektronik'ten İMKB'ye yapılan açıklamada, şirketle Whirlpool Europe arasında yerli ve yabancı beyaz eşya pazarlarındaki ticari faaliyetlerin...
 3. VUK göre aşağıdaki kavramları (alacaklarda ve sermayede amortismanlarıı) açıklayınız

  VUK göre aşağıdaki kavramları (alacaklarda ve sermayede amortismanlarıı) açıklayınız

  1-VUK göre aşağıdaki kavramları (alacaklarda ve sermayede amortismanları) açıklayınız? a-Değersiz Alacaklar b-Şüpheli Alacaklar c-Vazgeçilen alacaklar d-Reel Olmayan Finansman Maliyeti A- Değersiz Alacaklar Madde 322 - Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmıyan alacaklar değersiz alacaktır. Değersiz alacaklar, bu mahiyete...
 4. 17 büyük şirket 20 bin eleman alacak

  17 büyük şirket 20 bin eleman alacak

  İşsizliğin rekor seviyeye ulaştığı dönemde şirketlerden gelen eleman alınacak haberleri işsizlere umut oldu. Migros'tan Turkcell'e, HP'den Ülker'e birçok şirket, "ölü yıl" ilan edilen 2009'da binlerce kişiyi işe alacak. İşte yeni iş alanı yaratacak sektörler ve aranan elemanlar..... Para dergisinin bu hafta hazırladığı kapak haberine göre Migros'tan Turkcell'e, HP'den Ülker'e...
 5. Çalışırken şirket ortağı olursanız sigortalılık durumunuz!

  Çalışırken şirket ortağı olursanız sigortalılık durumunuz!

  Bulunduğunuz şirkette sigortalı olarak çalışırken, Şirketin ortağı olmanız durumunda kanunda düzenlemeler oldu. Buna göre 01 / 10 / 2008 tarihinden önce yürürlükte olan uygulamada, sigortalı oldukları şirkete sonradan ortak olanların SSK sigortalılıkları devam ettirilmekteydi. Bu kapsamda SSK kapsamında sigortalı oldukları halde, ortak oldukları şirkete ait işyerlerinden 4 / (a)...

Sayfayı Paylaş