Sözleşme Özgürlüğü

Sözleşme Özgürlüğü
sözleşme özgürlüğü sözleşme özgürlüğü nedir
8. Sözleşme Özgürlüğü
Genel ilkel olarak 1 kişi istediği kişi ile, istediği zaman, istediği konuda sözleşme yapabilir.

8.1 Taraf Seçme Özgürlüğü
Kişi sözleşme yapmak istediği kişiliği özgürce seçer. İstisnası vardır. Kamu hizmetleri bakımından . Belediye su vermek zorundadır. Belirli koşulları yerine geirdiğimiz de belediye bize su vermek zorundadır.
8.2 Konu Bakımından Sözleşme Özgürlüğü

8.2.1 Yapamıyacağım sözleşemeler
  1. Emredici kurallara aykırı sözleşmeler yapamayız.( Esrar satışı)
  2. Kamu düzenine aykırı sözleşme yapamayız. (gazeteye para verip yalan haber çıkartmak)
  3. Genel ahlaka aykırı sözleşmeler yapamayız ( beyaz kadın ticareti)
  4. Kişili Haklarına aykırı sözleşmeler yapamayız. (böbrek ticaret konusu yapılamaz, ötenazi)
  5. İmkansızlık Sözleşmenin ediminin yerine getirilmesi mümkün olmalı. (100 milyar ver güneşü durduriyim)
objektif İmkansızlık ölmüş eşeğin satılması:. Herkez için olan imkansızlık
Subjektif İmkansızlık: Borçlu borcunu yerine getiremiyor.
İmkansızlık sözleşmeden sonra oraya çıkabilir. Eşek sözleşmeden sonra kalp kriz geçirdi.
Sözlşeme kurulmadan önce objektif imkansızlık yapılamaz. Yani edim imkansız hale gelmiş ise sözleşme yapılamaz. Kasin geçersizdir
 
Üst