Söylenmesi caiz olmayan sözler

mislinay

mislinay

Yeni Üye
Üye
Söylenmesi caiz olmayan sözler
domuz demek günah mı insan olmayana sözler
Sual: Söylenmesi caiz olmayan sözler nelerdir?
CEVAP
Bazılarını bildirelim:
1- Bir alet çalışmayınca veya bozulunca azizlik etti demek uygun değildir Çünkü dinimizde aziz; izzetli, şerefli, değerli, evliya gibi anlamlara gelir Bozulunca şerefli bir iş yaptı denmez

2- Çocuk yedinci kattan düştü Mucize olarak kurtuldu demek caiz olmaz Çünkü mucize sadece Peygamberlerde görülür, çocuğa Peygamber denmiş olur Allah’ın kudreti ile kurtuldu demek gerekir

3- Günahkâra veya kâfire, (Günah keçisi) demek caiz değildir

4- Ana babası Hıristiyan olan, namazda zammı sure olarak (Rabbenağfirli velivalideyye) âyetini okuması caizdir, salli bariklerden sonra dua olarak caiz değildir

5- (Haram ama seviyorum) demek haram olur, küfür olmaz

6- (Allah yazdıysa bozsun) demek, dua niyetiyle caizdir

7- Kâfire, (dayı, amca, dayıcığım, buyurun) demek, âdet olarak söylendiği için caizdir

8- Allah bizi düşündüğü için göz vermiş demek caiz olmaz Zira düşünmek mahlûklara mahsustur

9- (Allah kuşlara kanat vermeyi ihmal etmemiş) demek uygun değildir Allahü teâlâ ihmal etmez Sanki ihmal de edebilir anlamı çıkacağı için söylememeli İhmal etmez anlamında söylemek küfür olmaz

10- Yüzünü gören Cennetlik veya hacı oluyor, demek caiz olmaz Çünkü bir kimseyi görmekle Cennetlik veya hacı olunmaz Bu bakımdan böyle söylemek yanlıştır

11- Müslümana şeytan gibi adam demek caiz değildir Cin gibi demek caizdir

12- Müslüman ölü için (Toprağı bol olsun) demek caiz olmaz, bu ifade gayri müslimler için kullanılır

13- (Allah kuşların planını kader defterine çizerken yakıt ihtiyaçlarını da hesaba katmış) demek caiz ise de böyle ifadeler kullanmak uygun olmaz

14- (Allah insanın binasını hücre tuğlası ile örmüş) demek caiz ise de dememelidir

15- Kâfire yaptığı iyilik için Allah razı olsun ifadesini imana gelmesini veya "Allah razı olduğu şekle çevirsin" diye niyet ederek söylemek caizdir

16- (Allah unutmadı) demek edepsizlik olur Sanki böyle demekle unuttuğu zaman da olabilir anlamı çıkmaması için böyle söylememeli

17- (Allah yarattı demem döverim, almadan vermek Allah’a mahsus) gibi sözler küfür olmaz, ancak, Allahü teâlânın ismini, gereksiz yere kullanmak hürmetsizlik olur Lüzumsuz yere yemin gibidir

18- Şerefsizim ki doğru söylüyorum demek caiz değildir Müslüman böyle söylemez

19- (Anam avradım olsun) demek küfür olmaz Ama Müslümana böyle söylemek yakışmaz

20- İlah yerine, (Ey rahmeti bol padişah) demek, ibadet olmayan yerlerde caizdir

21- Eskimiş Kur'an demek caiz değildir Eski Mushaf olur ama, eski Kur'an olmaz Kur’an, Allah kelamı demektir Kur'an-ı kerimin kağıtlara yazılmış şekline Mushaf denir Bunun gibi, büyük Kur'an, küçük Kur'an demek de caiz olmaz

22- Kur'an için antivirüs programı, Resulullah için yürüyen Kur'an, Savaş Peygamberi, Allah için mimar, sanatçı diyenler var Böyle söylemek caiz değildir Çünkü Allahü teâlânın isimleri, tevkîfîdir, yani dinin sahibinin bildirmesine mevkuftur, bağlıdır İslamiyet’in söylediği ismi söylemelidir İslamiyet’in bildirmediği isim söylenemez Ne kadar iyi, güzel isim olsa da, söylenmez Dinde bid’at çıkarılmamalı Diğerleri de böyledir Allah Resulüne, Allah kelamına saygı göstermeli, misyonerlerin tuzaklarına düşüp de Müslüman olarak böyle şeyler söylememeli

23- Bazıları, “Domuz oğlu domuz, domuz gibi bakıyorsun Eşek oğlu eşek demek küfürdür, çünkü böyle söyleyince Hazret-i Âdem'e kadar gider Böyle söyleyenin iman ve nikahını tazelemesi gerekir” diyorlar Bunlar doğru değildir Hazret-i Âdem'e kadar gitmez Böyle söylemek uygun değilse de, küfür olmaz Müslüman böyle sözler söylemez

24- (Anladıysam Arap olayım) demek uygun değildir Niyeti, Arabı, Peygamber efendimizi kötülemek ise küfür olur

25- (Allah bana kulum demesin) diyerek yemin etmek caiz değildir, çok tehlikelidir

26- Allah’a akıl sahibi demek caiz değildir, akıl mahlûktur Allahü teâlâ aklın yaratıcısıdır

27- Eskiden mürşid-i kâmiller vardı, ama dünya işlerinden anlamazlardı demek caiz değildir Onlar ahiret işleri gibi, dünya işlerini de bilirlerdi Bazı kimseler de evliya ayrı, âlim ayrı diyorlar Yani evliya ilimden anlamaz diyorlar Evliya haramdan, mekruhtan kaçan salih kimsedir İlim olmadan haramdan, bid'atlerden nasıl kaçılır ki?

28- İnsanlar için, (Beni ihya etti, beni ihya ettiniz) demek caiz değildir İhya etmek kelimesi, canlandırmak, can vermek, diriltmek anlamındadır Bu anlamda kullanılması uygun değildir

alıntı
 

Benzer İçerikler

Üst