1. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  117
  Ödül Puanları:
  0

  Söylentilerden gerçeğe Dede Korkut

  Konu, 'Eğitim ve Kadın' kısmında Bilge Gökçen tarafından paylaşıldı.

  Söylentilerden gerçeğe Dede Korkut Söylentilerden gerçeğe Dede Korkut (1)

  Dede Korkut’un 570-632 yılları arasında, Peygamberimizin hayatta olduğu
  dönemde yaşadığı, bir başka anlatıma göre 250 yıl hayat sürdüğü, gelecekten haberler
  verdiği benzeri bilgiler birer söylenti, bir başka anlatımla rivayettir.
  Yine, Oğuzların Kayı veya Bayat boylarından geldiği, Kara Hoca’nın oğlu olduğu,
  İsak Peygamber’in soyundan geldiği, "kerem sahibi bir evliya" sayıldığı,
  Peygamberimizin hayır duasını aldığı ve Oğuzlara İslâm dinini öğrettiği de günümüze

  kadar ulaşan söylenti nitelikli bilgilerdir..
  GÜNÜMÜZ GERÇEĞİ

  "Ozanların Piri" veya "Ozanların Başı" olarak
  da nitelenen Dede Korkut’la ilgili gerçek olan; nerede Türk varsa, orada Dede Korkut’un
  olduğudur. Türklüğün ve Türk kültürünün sevdalısı Namık Kemal Zeybek’in iki yıl
  önce Bayburt’ta söylediği gibi, Korkut Ata’nın, Oğuz ve Kıpçakların bir
  arada yaşadığı dönemde yaşadığı, Bayburt çevresinin O’nun yaşadığı veya "yeniden
  yaşadığı" bir bölge olduğudur. Yine gerçek o ki, Dede Korkut, hayattayken Bayburt’ta
  yaşamasa bile, yüzyıllardan beri Bayburt’un maneviyat bahçesinde var olmasıdır.


  Yunus Emre’nin, Sarı Saltuk’un, Nasrettin Hoca’nın, Karacaoğlan’ın birçok yerde
  mezarının olduğu gibi, Dede Korkut’un da mezarı, hem Kazakistan’da, hem Bayburt’un
  Masat köyündedir.

  Çünkü, atalar atası Korkut Ata, bütünüyle Türk atlasında doğmuş, Türklerin
  gönüllerinde yaşamış ve ve orada yatmaktadır.

  Bayburt,
  Türklerin Anadolu’da en eski yerleşim bölgesidir. Selçuklular
  ve Osmanlılar döneminde önemli bir kültür merkezidir. Bir çok bilim ve sanat adamı
  yetiştirmiştir. Bayburtlu, bunların arasında Dede Korkut’u da saymaktadır.

  Dede Korkut, dün olduğu gibi bugün de bütün canlılığıyla Bayburt’ta yaşamaktadır.
  En yaygın öykülerden biri olan halk dilinde Beğ Böğrek’in (Bamsi Beyrek)
  birçok varyantı Bayburt’ ta dilden dile günümüze ulaşmıştır. Hikayelerde Bayburt
  , “Parasarın Bayburt Hisarı” adıyla geçmektedir. Beğ Böyrek’ in
  mezarı Bayburt Kalesi’ndeki “Zindan”ın karşısında Duduzar Tepesi’ndedir.

  DEDE KORKUT ÖYKÜLERİ VE MESAJI

  Bugün için, yazıya geçirilirken konulan adıyla, Dede
  Korkut ala Lisan-i Taife-i Oğuz Han, yani Oğuzların Diliyle Dede Korkut
  Kitabı’
  nda yer alan on iki destan özellikli öyküde anlatılan olayların
  birer söylenti olduğunu öne sürebilirler. Ancak, bu öykülerde,
  İslâm öncesi ve sonrasında Türklerin yaşayışından, dilinden, tarihinden, edebiyatından
  ve kültüründen yansımaların getirildiği, günümüze ayna tutulduğu gerçektir. Bir
  başka gerçek, Dede Korkut öykülerinin, herkesin anlayabileceği arılıkta, durulukta
  ve akıcılıkta bir Türkçe ile söylenmiş olmasıdır.

  Dede Korkut’un Türk dünyasının bilge atası olduğuna söylenti diyebilirsiniz,
  ama onun Türk toplumunun aile düzenini, eğitim yapısını, davranış biçimlerini, niteliklerini,
  huylarını hasılı üstün ahlâk ve karakter sağlamlığını anlattığı gerçektir.

  Ulusumuzla özdeşleşmiş olan doğruluk, sözünde durmak, başta namus olmak üzere
  kutsal bildiği değerler uğruna ölmek öykülerin ana temalarındandır. Bu öykülerin
  verdiği mesajlar arasında, gençlerin ailesine, milletine ve devletine bağlı, cesur,
  çalışkan, saygılı, sevgili, hoşgörülu ve mert olmaları yönündedir.

  ÜSTÜNLÜK YİĞİTLİKLE OLUR

  Dede Korkut’un şahsına yönelik yazılanlar ve söylenenler, elimizdeki
  verilere göre birer söylentidir. Ancak, her hikayede ortaya çıkan ve on iki hikâyeyi
  birbirine bağlayan, öğüt veren, eğiten, tenkit eden, sorunları çözen, hanlardan
  çobanlara kadar herkesin saydığı, güvendiği, inandığı, bilge kişi olduğu gerçektir.

  Hikayelerde destanlaşmış tarihi olaylar anlatılmıştır. Halkın ekonomik
  durumuna, hayvancılıkla geçindiğine ilişkin bilgiler vardır. Kadından ve
  kadın haklarından
  söz edilir. Kadın da hanlık edebilmekte, evlenirken güçlü
  ve yiğit birini aramaktadır. Anlatılan olaylardan çıkarılacak paylar vardır. Bunlara
  göre, Oğuzlarda üstünlük yiğitlikle olur. Gençlerin ad alabilmesi için yiğitlik
  göstermesi gerekir. Yiğitlik gösteren delikanlıya Dede Korkut, “Boğaç”ta
  olduğu gibi, ad verir. Oğuzlar işlerini kendileri yapamazsa küçük düşerler. Üstünlüklerini
  kaybetmemek için yardım kabul etmezler. Bir örneği, Kazan Han’ın kendisine yardımını
  engellemek için, çobanı ağaca bağlamasında görebiliriz.

  Çıkarılacak paylar söylenti değil, her dönem geçerli olan gerçeğin anlatımıdır.
  Yarınlar için de geçerlidir: Nedir bunlar? Ülkeye sahip çıkmanın, Ekonomik gücün,
  eli açık olmanın, aç doyurmanın, yoksul donatmanın, dürüst olmanın, konukseverliğin,
  iyi eş olmanın, iyi evlat yetiştirmenin, hüner ve erdemin gereğidir. Dede Korkut
  destanlarının kahramanları, iyiliği ve doğruluğu öğütler. Güçsüzlerin, çaresizlerin,
  her zaman yanındadır. Hile-hurda bilmezler, tok sözlü, sözlerinin eridirler. Türk
  milletinin birlik ve beraberliğini, millî dayanışmayı, el ele tutuşmayı telkin ederler

  YURDUN HER KÖŞESİNDE DEDE KORKUT YAŞIYOR

  Günümüzde de Dede Korkut hikâyeleri çeşitli adlarla ve varyant farklılıkları
  ile yaşamaktadır. Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’un tespitine
  göre, bunlardan en yaygını Bamsı Beyrek boyunun Bey Böyrek adıyla söylenen masallaşmış
  biçimidir. Bu masalın Azerbaycan’dan; Anadolu’nun Trabzon, Bayburt, Erzurum, Erzincan,
  Urfa, Kilis, Kahraman Maraş, Sivas, Yozgat, Amasya, Sinop, Bartın, Zonguldak, Kırşehir,
  Kayseri, Konya, Osmaniye, Afyon, Eskişehir, Kütahya, İstanbul şehirlerinden derlenmiş
  varyantları vardır. Masalın 1791’de yazıya geçirilmiş eksik bir varyantı ise Türk
  Dil Kurumu Kütüphanesinde saklanmaktadır. Aynı masalın 1730-31 tarihli tam bir nüshası
  ise Mısır’da bulunmuştur.

  Masallaşmış olan ikinci boy Tepegöz boyudur. Bu masalın da Azerbaycan’dan;
  Iğdır, Posof, Bayburt, Erzurum, Siirt, Yozgat, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Ankara,
  Konya, Aydın, İstanbul, Kırklareli şehirlerinden ve Dobruca’dan derlenmiş varyantları
  bulunmaktadır. Deli Dumrul boyunun masallaşmış varyantları ise Tokat, Konya, Antalya,
  Bolvadin ve Üsküp’ten derlenmiştir.

  Ferruh Arsunar’ın 1962’de Gaziantep’ten yaptığı bir derlemede, Salur Kazan’ın

  evinin yağmalandığı boyun bir özeti gibi olan masalda, kahramanlar birbirine karışmış olmakla beraber, Türkmenistan’daki rivayetlerde olduğu gibi temel konu aynıdır.  Ahmet ÖZDEMİR
  14.07.2003   
Söylentilerden gerçeğe Dede Korkut konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Dede korkut

  Dede korkut

  Dede Korkut, Türklerin efsanevi dedesidir. Korkut Ata ismiyle de anılır. Kimliği kesinlikle tartışmalıdır. Kopuz Çalması ve Türk destanlarını derlemesiyle ünlenmiştir. Bazı kaynaklara göre Kayı boyundan geldiği düşünülmektedir. Aynı zamanda, diğer kaynaklar O'nun Oğuzların Bayat Boyundan Kara Hoca’nın oğlu olduğunu iddia etmektedir. Bazı rivayetler İshak Peygamberin soyundan olduğunu söyler....
 2. Gerçekten doğruya, deniz kabuklarının yolculuğu...

  Gerçekten doğruya, deniz kabuklarının yolculuğu...

  GERÇEKTEN DOĞRUYA, DENİZ KABUKLARININ YOLCULUĞU... Uzun uzun yıllar evveldi.... Uzak sahillerin, nemi yaprağı üzerinde, yemyeşil ormanlarında güzeller güzeli bir kız yaşarmış....... Adı yokmuş.. Bir isme de, ihtiyacı yokmuş zaten. Duyamaz ve konuşamazmış, O...... Tüm gün topladığı deniz kabuklarıyla uğraşırmış sadece..... Her sabah uyandığında, “acaba bugün, hangi deniz...
 3. dede korkut un kadınlar için söylediği harika gerçek bir söz

  dede korkut un kadınlar için söylediği harika gerçek bir söz

  harika bir söz müthiş bir söz dedem korkut sözleri dede korkut sözleri dede korkutun
 4. Dede Korkut hayatı hakkında bilgi topluyorum

  Dede Korkut hayatı hakkında bilgi topluyorum

  Dede Korkut eserleri ve hayatı hakkında kapsamlı bir araştırma yapıyorum ve bu konuda bilgisi olanların bu sayfadan paylaşmalarını rica ediyorum.Şimdiden teşekkürler..
 5. dede korkut hakkında bilgi lazım varmı sitenizde ?

  dede korkut hakkında bilgi lazım varmı sitenizde ?

  Selam.Bir araştırma ödevim için dede korkut hakkında bilgi toplamam lazım.Hikayelerini araştırdım ama şimdi kendisiyle ilgili bilgilere ihtiyacım var. Yardım edermisiniz ?

Sayfayı Paylaş