Sperm DNA hasar testi nedir?

Uzman SühaN

Administrator
Sperm DNA hasar testi nedir?
sperm dna testi nedir,sperm dna testi ne için yapılır,sperm dna testi kimlere yapılır,sperm dna testi hakkında bilgiler


Erkek infertilite değerlendirmesinde yeni bir yaklaşım: Sperm DNA Hasar Tespitidir. Günümüzde erkek infertilitesini değerlendirmede yaygın olarak kullandığımız yegane test spermiyogramdır. Yalnızca sayı, hareket ve şekile dayalı değerlendirmenin yapıldığı bu testin yanı sıra sperm kromatin yapı analizi (SCSA : Sperm Chromatin Structure Assay) testi son dönemlerde klinisyenler tarafından dikkate alınan bir test olarak gündeme gelmiştir. Ancak bu testin uygulanması için ayrı ve pahalı bir cihaz donanımına ihtiyaç duyulması ve her laboratuar tarafından uygulanamaması testi pek çok ülke üzerinde ulaşılamaz hale getirmiştir. Şimdilerde, SCSA testi COMET (sperm DNA hasar tespiti) ile ilişkilendirilmiş ve pek çok klinik sperm DNA hasar oranına göre hasta değerlendirmeye başlamıştır.


s.jpg

Peki sperm DNA hasar oranına bakmak bizlere ne gibi faydalar getirebilir! Yapılan araştırmalarda anormal sperm parametreleri gösteren erkeklerin DNA fragmentasyon oranları normal parametrelere sahip gruplara gore daha yüksek bulunmuştur. Normal semen örneğinde DNA hasar oranı %15’in altında iken, anormal grupta %30’un üzerindedir. Bazı hasta gruplarında spermiyogram sonuçları normalken ve yumurtalarla ilgili karşılaşılan ciddi bir problem olmamasına rağmen elde edilen gebelik düşükle sonuçlanabilmektedir. Bu olgularda sperm DNA hasar tespiti yapıldığında oranın %30’un üzerinde olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak sperm DNA hasarına dayalı spermin fertilizasyon gücünün değerlendirilmesi, intrauterin inseminasyon (IUI), in vitro fertilizasyon (IVF) ve mikroenjeksiyon (ICSI) uygulamaları tercihinde bir gösterge olabilir.
Önemli Bilgiler:

İnfertil çiftlerin %40 ı erkek infertilitesidir.
İnfertilite kliniklerine başvuran çiftlerin %25’i, %30 DNA fragmantasyon oranı (DFO) üzerindedir.
%30 DNA hasar oranının klinik olarak sınır değeri olup %30 DFO erkeklerde gebelik elde etme süresinde ve düşüklerde artış ve gebelik oluşmaması gibi durumlar gözlenebilmektedir.
Antidepresanlar (Paxil, Prozac) %30’un üzerinde DNA hasarına neden olmaktadırlar
DNA hasarının %25’in üzerinde olduğu hasta gruplarında aşılama yapmanın bir avantajı yoktur.
 
Üst