Su tükeniyor, iklim kıyameti kapımızda

PaSikA

PaSikA

Yeni Üye
Üye
Su tükeniyor, iklim kıyameti kapımızda
TEMA Vakfı Başkanı Nihat Gökyiğit, korkunç israf ve çılgın tüketimin hızla devam ettiğini, belirterek, "Küresel ısınma artık senaryo değil, geldi karşımıza çıktı. Şimdi artık ‘iklim kıyameti’ yaşanıyor" dedi.

AA-Dıvrak, sulak alanların içme suyu sağlama, taşkın kontrolü, yer altı sularının beslenmesi, besin depolama, iklim değişikliğinin kontrolü, doğal arıtım, balıkçılık, saz kesimi, turizm ve rekreasyon olanakları sağlamak gibi hayati işlevleri bulunduğuna işaret ederek, Türkiye'nin bugüne kadar Amik ve Avlan gölleri, Kestel, Gavur, Yarma, Aynaz, Hotamış, Eşmekaya sazlıkları gibi sulak alanlarını kaybettiğini belirtti.

Dünyada iklim dengelerinin giderek değiştiğini, bunun sonucu Türkiye'de de son derece kurak bir kış mevsimi yaşandığına işeret eden Dıvrak, gerekli önlemler alınmazsa gelecek yıllarda sulak alanların yanı sıra özellikle Ege, Akdeniz ve orta Anadolu'daki yağışlarda önemli ölçüde azalma ve buna bağlı kuraklık yaşanacağını kaydetti.

Dıvrak, Türkiye'nin her bölgesinin iklim değişikliğinden aynı şekilde etkilenmeyeceğini dile getirerek, "İklim değişikliği gibi bir sorun olmasa bile su yönetimi ve suya olan bakışı değiştirmezsek Türkiye 2030'lu yıllarda ciddi bir su kriziyle karşı karşıya kalacak" diye konuştu.
***

JEOLOJİ Mühendisleri Odası Konya Şubesi tarafından yapılan ‘Türkiye ve Konya Kapalı Havzası’ndaki Su Sorunları ve Çözüm Önerileri’ konulu araştırmanın sonuçlarına göre, çiftçilerin yaygın olarak kullandığı ve ‘Vahşi Sulama’ adıyla da bilinen salma ya da kontrolsüz sulama yöntemi önlenebilirse, her yıl yüzde 60 su tasarrufu sağlanacak. Araştırmaya göre vahşi sulama biterse Konya Ovası’nın su sorunu da 10 yılda çözülecek.

Ancak önlem alınmazsa sadece Konya Ovası değil, zaten su fakiri olan Türkiye, susuz kalacak.

Raporun sonuç bölümünde Konya Kapalı Havzası’nın kurtarılabilmesi için acilen modern ve bilinçli sulama tekniklerine geçilmesi gerektiği vurgulanırken, sorunun çözümü için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çiftçilere kaynak sağlanabileceği de belirtildi.

6 ayda hazırlanan ve 8 odanın da onayladığı raporu gerekli tüm birimlere sunduklarını belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Yrd.Doç.Dr. Tahir Nalbantçılar şunları söyledi:

“Konya Havzası’nda çiftçilerin yüzde 70’i hala vahşi sulama yöntemini kullanıyor. Havzada modern sulama teknikleri oluşturulduğu taktirde yüzde 60’lara ulaşan su tasarrufu sağlanabilecek. Bu durumda Konya Kapalı Havzası’nda tahmini su eksiği ilk etapta 800 milyon metreküpten 320 milyon metreküpe düşecek. 10 yıl içinde de su eksiğimiz kalmayacak. Buna paralel olarak havza genelinde sulu tarım alanlarında kuru tarımın, kuru tarıma elverişli alanlarda ise sulu tarım yapılmasını önleyecek yeni bir tarımsal faaliyet planı oluşturulmalı. Bitkinin su ihtiyacına göre sulak alanlarda ekim yapılmasını sağlayacak akılcı tarım politikasının geliştirilmesini kapsayan düzenlemeler de yapıldığı takdirde Konya Kapalı Havzası’ndaki su eksiği sorunu da ortadan kalkmış olacaktır. Ancak herşeyden önce acil çözülmesi gereken sorun vahşi sulamanın sonlandırılması olacak. Eğer vahşi sulama önlenebilir gereki önlemler de alınırsa Konya Kapalı Havzası’ndaki su sorunu 10 yılda çözülür. Bu süre içinde düşen yağışlarla birlikte kaynaklar da kendini yenileyebilir.”

VAHŞİ SULAMA ÖNLENMEZSE TÜRKİYE SUSUZ KALIR

Türkiye genelinde sulama, içme-kullanma ve sanayi sektöründe yıllık 110 milyar metreküp su tüketildiğine dikkat çekilen araştırma raporunda, mevcut su kaynaklarının yüzde 72’sinin tarımsal sulamada kullanıldığına belirtildi. Rapora göre, su kaynaklarının yüzde 16’sı içme-kullanmada, yüzde 12’si ise sanayi sektöründe kullanılıyor. Vahşi sulama yönteminin yaygın olması nedeniyle mevcut su kaynaklarının hızla azaldığına dikkat çeken Yrd.Doç.Dr. Nalbantçılar, “Türkiye’de yılda kişi başına yaklaşık 1570 metreküp su düşmektedir. Nüfus artışı ve su tüketim miktarına göre önümüzdeki yıllarda bu rakam daha da küçülecektir. Dünyadaki su zengini ülkelerde kişi başına düşen yıllık su miktarı 10000 metreküpün üzerindedir. Bu açıdan bakıldığında ülkemiz şu anda su fakiridir. Ancak vahşi sulama yöntemi için bir an önce önlem alınmazsa, Türkiye susuz kalacak” dedi.
 

Benzer İçerikler

Üst