"Subhânallâhi ve bi-hamdihi" Zikrinin Önemi ve Fazileti

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
"Subhânallâhi ve bi-hamdihi" Zikrinin Önemi ve Fazileti
Subhânallâhi ve bi-hamdihi ne demektir
Subhânallâhi ve bi-hamdihi zikrinin önemi
Subhânallâhi ve bi-hamdihinin faziletleri


Subhânallâhi ve bi-hamdihi zikrinin önemi ve faziletleri hakkın da sizlere gereken dini bilgileri paylaşıyoruz.. Zikir edilmesin de büyük sevap ve faziletler bulunan Subhânallâhi ve bi-hamdihi zikri hakkında detay bilgilere geçiyoruz.

dua-fe.jpg


* Kim sabah akşam yüz defa sübhânallâhi ve bi-hamdihî: Ben Allah'ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O'na hamdederim derse, onun söylediklerinin bir mislini veya daha fazlasını söyleyen kimse dışında hiçbir şahıs, kıyâmet gününde onun söylediğinden daha faziletli bir zikirle gelemez.
Müslim, Zikir 26. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 101; Tirmizî, Daavât 61

Açıklamalar

Sabah ve akşam saatleri insanın hayatında önemli bir yere sahiptir. Sabahla birlikte başlayan yeni gün boyunca insan yoğun bir geçim mücâdelesini devam ettirir. Akşama kadar vazifesini sürdürürken çeşitli insanlara muhatap olur, çeşitli olaylarla karşılaşır. Akşamdan sabaha kadar kendisiyle ve ailesiyle başbaşa olacağı için hayatının temposu yavaşlayacak, ölümün kardeşi olan uykuyla değişik bir âleme dalacaktır. İşte bu birbirinden farklı hayat seyri esnasında Rabbini unutmamalı, O'nunla olan irtibatını ibadet, dua ve zikirlerle devam ettirmelidir.
Sübhânallâhi ve bi-hamdihî zikri, insanın Rabbine karşı îfâ etmesi gereken hamd ve şükür vazifesini pek güzel ifade ettiği için Resûl-i Ekrem Efendimiz tarafından sık sık tavsiye edilmiştir.

Nitekim 1411 numaralı hadiste bir cümle ilâvesiyle Dile hafif, mîzana konduğunda ağır gelen ve Rahmân olan Allahı hoşnut eden iki cümle vardır: Sübhânallahi ve bi-hamdihî sübhânallahil-azîm denilmişti. 1413 numaralı hadisin son cümlesinde Bir kimse günde yüz defa sübhânallahi ve bi-hamdihî derse, onun günahları deniz köpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır buyrulmuştu. 1415 numaralı hadiste Allahın en çok hoşlandığı sözün Sübhânallahi ve bi-hamdihî olduğu, 1442 numaralı hadiste ise sübhânallahi ve bi-hamdihîdiyen kimse için cennette bir hurma ağacı dikileceği görülmüştü.
Bu zikrin yukarıdaki hadislerin bir kısmında da günde yüz defa söylenmesinin tavsiye edildiğine bakarak, sabah ve akşam saatlerinde onun ellişer defa söylenmesiyle Efendimizin bu tavsiyesi yerine getirilmiş olabilir. Sabah ve akşam ifadelerinin ayrı ayrı söylenmiş olmasına bakarak da sabahleyin ve akşamleyin yüzer defa söylenmesi gerektiği düşünülebilir. Hadîs-i şerîfte bir sınırlama olmayıp daha fazla söyleyenin daha çok sevap kazanacağı belirtilmektedir. İşte bu sebeple herkes vakti ve imkânı nisbetinde bu değerli zikri söylemeye çalışmalıdır.
Hadisten Öğrendiklerimiz
1. Yeni bir güne ve yeni bir geceye başlarken Allah Teâlâyı zikretmek gerekir.
2. Bu zikirlerin en değerlilerinden biri sübhânallahi ve bi-hamdihî olduğu için onu sabah ve akşam ellişer veya yüzer, yapılabiliyorsa daha fazla söylemelidir.
3. Herkes kendi durumuna göre, yukarıdan beri verilen zikirlerden birini, ikisini seçip okuyabilir.

kaynak: Riyazü's Salihin, Hadis No.1514
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Allah razi olsun bu güzel önemli ahiretimize yatırım olan konuları ele alıp bizim gibi cahil kalmış kişileri bilgilendirirseniz için Allah sizin gibi iyi kişileri basimizdan eksik etmesin.
 
Denilir ki denizlerin köpüğü kadar günahınız olsa bile bu zikrin edilmesi ile tüm günahlarınız affolunur.
 
Geri
Üst