Şura-yi Devlet

*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Şura-yi Devlet
Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Dönemi'nde yasa ve tüzük tasarılarını hazırlayan
idari yargı görevi gören danışma kurulu. Bugünkü Danıştay'ın temelini oluşturur.

Bir tür ulusal meclis konumunda olan Şura-yı Devlet
resmi olarak 10 Mayıs 1869'da açılarak
28'i müslüman
13'ü diğer dinlerden olmak üzere 41 üyesi ve Mithat Paşa başkanlığında göreve başlamıştır.

Şura-yı Devlet'in görevleri şunlardır :

1- Her türden yasa ve tüzük tasarılarınınhazırlanması ve incelenmesi

2- Hükümetin ilettiği idari sorunların görüşülmesi ve karar bağlanması

3- İdare ile yargı makamları arasında çıkan uyuşmazlıkların çözüm yerinin belirlenmesi

4- Yürülükte olan yasa ve tüzüklerdeki sorunların yorumlanıp açıklanması

5- Padişah ya da hükümet tarafından yargılanması istenen devlet memurlarının yargılanması

6- Padişah ve nazırların yönetime ilişkin sorularının incelenip yanıtlarının hazırlanması.

Şura-yı Devlet reisi
daire reisleri ve şura başkatipi padişah tarafından atanırdı. Genel kurul yılda bir kez toplanarak meclis bütçesini hazırlar
yıllık çalışmaları planlardı. Genel kurulda alınan kararla gizli oyla alınırdı.

Şura-yı Devlet
15 Şubat 1872'de yapılan değişiklikle Tanzimat
Muhakemat ve Dahiliye daireleri olmak üzere 3'e ayrıldı. Böylece Şura-yı Devlet başkanı "nazır" ünvanıalarak Meclis-i Vükela üyesi oldu. Şura-yı Devlet 1876'da Kanun-ı Esasi ile yargı ile ilgili görevleri kaldırılmış
Cumhuriyet'in ilabnı ile de "Danıştay" sanı ile göreve devam etmiştir.
 

Benzer İçerikler

Üst