1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113

  Tabanıyassı Mehmet Paşa

  Konu, 'Osmanlı Tarihi' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  tabanıyassı mehmet paşa Arnavut olup Darüssaade ağası Hacı Mustafa Ağa'ya intisap ederek yükselmiş< Konu Resmi..>
  imrahor olmuş sonra vezirlikle Mısır valiliğine tayin edilip 1041 Şevvali'nde Topal Recep Paşa'nın yerine vezir-i âzam olmuştur. Bunun sadareti IV. Murat'ın ilk icraat devrine tesadüf ettiği için pâdişâha çok sadık kalarak mühim temizlik yapmış ve bu suretle memleket ve ocak nizamı iade edilmiştir. 1044 H.- 1634 M.de IV. Murat ile Revan seferi'nde bulunarak orasının işgalinden sonra hizmetine mükâfat olarak Rumeli beylerbeyliği de sadaret makamına ilâve edilmiştir. Sultan Murat İstanbul'a avdet ederken vezir-i âzamı Diyarbakır'da bırakmış ise de Tabanıyassı Mehmet Paşa< Konu Resmi..>
  İran şahının Revan'ı geri almasına mâni olmadığı için 1046 Ramzan ve 1636 Şubat'ta azledilmiş ve İstanbul'a gelince 2.5 ay kadar sarayın muhiti dahilindeki Sırça saray'da hapsolunarak sonra affedilip Özi (Silistre) valiliğine tayin edilmiştir.

  Tabanıyassı Mehmet Paşa 1047 Şaban ve 1638 Ocak'ta Budin valisi olmuş ve Sultan Murat'ın Bağdad'tan İstanbul'a döndüğü esnada acele davet olunarak sadaret kaymakamlığına tayin edilmiş ve selefi olan pâdişâhın meşhur silâhdarı Mustafa Paşa da kaptan olmuştur.

  Tabanıyassı Mehmet Paşa bir müddet sonra Eflâk ve Boğdan voyvodalarının azillerinden doğan vaziyetten dolayı Sultan Murat'ın makbul silâhdarı< Konu Resmi..>
  adı geçen Mustafa Paşa'nın hilesiyle aynı senede kaymakamlıktan azlolunup Deli Hüseyin Paşa sadaret kaymakamı tayin edilmiş ve Tabanıyassı Mehmet Paşa da evvelâ Yedikule'de hapis ve sonra katledilmiştir. Kabri miskinler tekkesi arkasındaki sed üstündedir.

  Tabanıyassı Mehmet Paşa< Konu Resmi..>
  tedbirli ve işgüzar olup IV. Murat'ın ıslahatında kendisine çok yardım etmiştir. Ölümünde 50 yaşlarında idi; sadareti müddeti 5 seneye yakındır   
Tabanıyassı Mehmet Paşa konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Baltacı Mehmet Paşa

  Baltacı Mehmet Paşa

  Çorum'un Osmancık kasabasından olan Mehmet Paşa akrabasından Hacı Sefer isminde birisi vasıtası ile eski saray baltacıları ocağına yazdırılmış sesinin güzelliği ve musikiye vukufu sebebiyle kendisine Pakçe müezzin lakabı verilmiştir. Mehmet Ağa daha sonra Darüssaade ağası yazıcılığı halifeliği (ağa yazıcısı muavinliği) ile terakki ederek şehzadeliğinde kendisini tanıdığı Üçüncü Ahmet...
 2. Darendeli Mehmet Paşa

  Darendeli Mehmet Paşa

  Darende'nin Cebecizâdeler demlen mâruf bir ailesindendir. Darendeli Sarı Abdurrahman Paşa'nın akrabasından olduğundan kendisine kapıcıbaşılık verilmiş ve 1160 H. - 1747 M. de elçilik ile Nâdirşah'a gönderilmiş olan Kesriyeli Ahmed Paşa'ya kethüdalık etmiş ve daha sonra hükümetin bazı mühim işlerinde bulunarak muvaffak olmuş ve 2 Zilkade 1181 - 21 Mart 1768 de birinci imrahor tayin edilmiştir....
 3. Hacı Tiryaki Mehmet Paşa

  Hacı Tiryaki Mehmet Paşa

  Ayvaz Odabaşı adında yeniçeri ocağına mensup bir şahsın oğlu olup İstanbul'da doğmuş 1148 H. - 1736 M. deki Rus - Avusturya seferinde ocakların Rus cephesine hareketleri esnasında I. Mahmut baş yazıcı Mehmet Efendi'yi huzuruna getirtip: "— Orduya vardıkta göreyim seni ulufeyi (maaşı) zayi etme ve zaid esamileri bulup verme" diye tenbih ettiğinden Babadağı karargâhında bulunduğu...
 4. Yeğen Seyyid Mehmet Paşa

  Yeğen Seyyid Mehmet Paşa

  alaiyeli ismail Eğirdir'in Barla nahiyesi halkından olup Belgrat serdengeçti ağalarından Hacı Yusuf'un oğludur. 1139 H. - 1726 M.'da memleketinde doğmuş 1155 H. - 1742 M.'de İstanbul'a gelmiş yeniçeri ocağına girmiş bu da babası gibi Belgrat serdengeçti ağası olup bir fitne çıkardığından dolayı Alâiye tarafına kaçmıştır. Gittiği yerde de rahat durmayan Yeğen Mehmet İstanbul'a gelip elli bin...
 5. Bolulu İzzet Mehmet Paşa

  Bolulu İzzet Mehmet Paşa

  Rum Mehmet Paşa ahfadından Hüseyin Bey adında birinin oğlu olup Zonguldak nahiyelerinden Çarşamba'nın Beylik köyündendir. 1136 H. - 1723 M.'tde köyünde doğmuştur. İstanbul'a gelip yirmi yaşını geçkin bir yaşta iken I. Mahmut zamanında Darüssaade ağası maktul Hafız Beşir ağa'nın himayesiyle eski saray baltacıları ocağına alınmış okuyup yazması sebebiyle kapı hasekisi (Babı âli ile saray...

Sayfayı Paylaş