Taleal- Bedru

kaprisli

Yeni Üye
Üye
Taleal- Bedru
Taleal- bedru aleynâ
Min seniyyâti-il vedâ
Vecebe'ş-şükrü aleynâ
Mâ deâ lillahi dâ'

Eyyühel meb'usü fînâ
Ci'te bi'l-emri'l muta
Ci'te şerrafte'l- Medîne
Merhabâ yâ hayra da

Ente şemsun ente bedrun
Ente nûrun âlâ nûr
Ente misbe hassüreyya
Ya habîbi ya Rasul

Kad lebisnâ sevbe izzin
Ba'de esvâb'r-rika
Ve rada'nâ sedye mecdin
Ba'de eyyâm-id dayâ

Kaalet ahmâru'd-deyâcî
Ku lli erbâbi'l-İslâm
Küllü nan yetba Muhammed
Yenbeğî en lâ yüdaam

Ve teâhednâ cemîan
Yevme aksümne-l yemîn
Len nehûne'l ahde yevmen
Vettehazne's- sıdka dîn

Leste vallahi neziyyen
Mâ yukasihi'l i-bâd
Meşheden yâ necme emnîn
Zû vebâin ve vidâd
 
Üst