Tanrıların Arabaları 40 yaşında

fırtına

Yeni Üye
Üye
Tanrıların Arabaları 40 yaşında
tanrıların arabaları oku tanrıların arabaları film tanrının kitabı tanrının kitabı oku
Erich von Däniken 'Tanrıların Arabaları'nı 1968'de yazmıştı. O zamandan beri bu kitap bir referans noktası.1968’de yayınlanan ‘Tanrıların Arabaları’ kitabı geniş ölçüde dikkat çeken bir ‘alternatif tarih’ arayışı olarak bunların arasından sıyrıldı. “Uzak geçmişte dünyamızı uzaylıların ziyaret ettiği” tezini popüler kültüre taşıyan ilk kitap olarak ‘Tanrıların Arabaları’ dünyanın hemen her yerinde büyük ilgiyle karşılandı. Pek çok dile çevrildi. Kitabın dayandığı ana tez, dünyadaki eski uygarlıkların sahip olduğu teknoloji ve dinlerin aslında o sırada dünyayı ziyaret eden uzaylılar tarafından insanlara verildiği ve bu uzaylı ziyaretçilerin o zamanki insanlar tarafından ‘Tanrılar’ olarak kabul edildiği şeklinde. Daha da ileri giden bir takım hipotezlerde ise, bu uzaylıların yeryüzündeki bazı maymunsu yaratıkların genleriyle oynamak ve onlarla çiftleşmek yoluyla, insan ırkının ortaya çıktığı ileri sürülmekte. Tevrat’ta ‘Nefilim’ olarak bahsedilen yaratıkların da bu uzaylılar olduğuna dair tezler var.
. Erich von Däniken'in ileri sürdüğü tezler:
1- Antik zamanlara ait bazı kalıntı, heykel ve rölyeflerde tasvir edilen bazı alet ve cihazlar, o zamanki uygarlık seviyesiyle bağdaşmayacak kadar ileriydi. Söz gelişi mağara duvarlarında ‘roket’ ve ‘rokete binmiş insansı’ gibi resimler, o zamanki insanların hayalgücünü çok aşıyor olmalıydı. O halde Mısır piramitleri, Stonehenge ve Paskalya adasındaki heykeller gibi eserler, ya uzaylılar tarafından ya da uzaylıların sağladığı teknolojik imkanlar kullanılarak yapılmış olmalıydı. Piri Reis haritası da, Peru’daki Nazca işaretleri de “gökyüzünden dünyayı görmüş’ bir zihnin eseri gibiydiler. Oysa o tarihlerde insanların gökyüzüne çıkabilmeleri mümkün değildi.
2- Birbirleriyle ilgisi olmayan ve coğrafi olarak birbirinden çok uzak eski kültürlerin (söz gelişi Güney Amerika’daki İknaların, Mayaların ta Mısır’daki uygarlıklardan haberdar bile olmaması lazımken; duvarlara yapılan kabartmalarda birbirine benzer uzaylı figürleri resmedilmişti.
3- Bugünkü dinlerin kökeninde, uzaylıların bir gün tekrar geleceğine dair beklentiler ve ‘gökyüzünden gelen kutsal bilgiler’ var. Henüz yazının bulunmadığı zamanlar boyunca oluşturulan söylenceler zaman içinde değişikliklere uğramış olsa da çıkış noktaları birbirine çok benzemekte.
Erich von Däniken’e göre, mesela Tevrat’ta Ezaikel’in kehanetleri adeta bir uzay gemisinin inişini betimlemektedir. Bir çok tarihçi ve fizikçi, bu fikirleri ciddiye almadı. Daniken’in ileri sürdüğü kanıtların sahte olduğunu ileri sürdüler. Daniken de kitabına aldığı kanıtların bazılarının ‘yanıltıcı’ olduğunu kabul etti. Daniken’in söylediği her şey doğru olmayabilirdi. Bazı kanıtları uydurma çıkmıştı. Ama gene de işaret ettiği yön çok belirgin şekilde doğruluk içeriyordu.
 
Geri
Üst