Tasavvufİ Sözler

gülgüzeli

Yeni Üye
Üye
Tasavvufİ Sözler
tasavvufi sözler tasavvuf sözleri muhiddin arabi sözleri muhyiddin arabi tasavvufi aşk
Bir kimse kendi hakikatine arif olursa, hiçbir itikat ile kayıtlı olmaz.
Muhiddin Arabi

Bütün maşuktur, aşık perdedir. Diri maşuktur, aşık ölüdür.
Mevlâna

Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.
Gazâli

Eğer bir müminin kalbini kırarsan Hakk'a eylediğin secde değildir.
Yunus Emre

Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın kemik ve A'sab sinir ve adalât (kas) ve elyaftan (insan ve hayvanda adaleleri meydana getiren ince lifler) ibarettir.
Mevlâna

Hakikât yolu, aranmakla bulunmaz. Ama Bulanlar ancak arayanlardır.
Beyazıd-ı Bestâmi

Hakikatte Arş ve Beytullâh, Allah'ı bilen arifin kalbidir.
Muhyiddin Arabi

Hakkın Rahmeti bizim günahlarımızdan büyüktür.
Muhiddin Arabi

Her kişinin iki resülü vardır. Biri zahir, diğeri batın. Zahir dildir, Batın gönüldür. Dil Muhammed'e, gönül Cebrail'e benzer.
Hacı Bektaş Veli

Her şey maşuktur , aşık bir perdedir. Yaşayan maşuktur , aşık bir ölüdür.
Mevlâna

İnd-i Sânî'de, bütün mahlûk TEK bir NOKTADIR; Kâinâtın cümlesi bu, NOKTA da bir NÜKTEDİR!..
Ken'ân Rifâî

İstesem sırf fatiha suresinin tefsiriyle yetmiş beygiri yüklerim.
Hz. Ali

Kendimi arıyorum, gören varmı?
Erzurumlu İbrahim Hakkı

Kerem, dünyayı ona muhtac olana vermen ve kendisine muhtac olduğun Allah'a yönelmendir..
Ebu Hafs

Kimde sevgi varsa, Allah'ın varlığı ondadır.
Mevlâna

Kimi aşık görürsen, onu maşuk bil. Zira o aşka nisbetle hem aşıktır, hem de maşuktur.
Mevlâna

Kur'an insanlara pek çok şeyi sembollerle anlatırken; tasavvuf ise baştan sona, serâpa sembol ve mecazdır.
Ahmed Hulûsi

Maddi hayata meyledenler için hayat deniz suyu içmeye benzer, içtikçe susarlar, susadıkça içerler.
Muhiddin Arabi

Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin.
Hz.Muhammed (s.a.v)

Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allah'a sığının.
Hz.Muhammed (s.a.v)

Nokta, tüm çizgilerin esasıdır.
Hallac-ı Mansur

Okunacak en büyük kitap insandır..
Pir Haci Bektasi Veli

Ölüm, yaradılmışın Yaradan'a kavuşmasıdır,Şeb-i arus'dur.
Mevlâna

Sevgin yoksa, dost arama.
Sâdi

Algılanan varlığın, Hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdet-i vücud'dur.
Ahmed Hulûsi

Tasavvuf zamanı en uygun bir şekilde değerlendirmekten ibarettir.
Ebu Siad-i Ebu'l Hayr

Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir.
Cüneyd-i Bağdadi

Tasavvuf, bila-alaka (hiçbir bağ olmadan) tamamiyle Allah ile olmandır.
Cüneyd-i Bağdadi

Vücudun, ilmi ilahide, ilimden ibaret olduğunu müşahade, vahdet-i şuhud'dur.
Ahmed Hulûsi
 
Geri
Üst