Te Erkek İsİmlerİ

esena

esena

Aktif Üye
Üye
Te Erkek İsİmlerİ
benzersiz isimler en çok takılan erkek isimleri erkek isimleri 2011
Teali: yükselme, ululanma

Tebar: soy

Teber: küçük balta

dervişlerin kullandıkları uzun saplı küçük balta
meşin kesmek için kullanılan araç
küçük balta
Teberhun: kızıl söğüt, tarhun

Tecelli: görünme, belirme

kader, talih
Allah' ın lütfuna erişme
Tecen: gururlu, onurlu

dağ keçisinin tekesi
Tecer: kış odası

Tecmil: süs, tezyin

Tecik: tutumlu, idareli tasarruflu

Tecimen: ticaret adamı, tüccar

tutumlu, idareli
Tecimer: tacir satıcı

Teğmen: ikinci mülazım

Tedü: bilge, zeki, anlayışlı kimse

Tefhim: anlatma, bildirme

Tehemten: iri yarı, boylu boslu yiğit

Tekalp: bileşik isim

Tekant: tek yemin
tek yemin

Tekay: biricik ay

Tekcan: çok değerli, eşsiz kimse

Tekdoğan: eşsiz, benzersiz doğmuş olan

Teke: erkek keçi

Tekebey: özel isim

Tekecan: çok değerli, eşsiz kimse

Teker: yuvarlanıp dönen şey

Tekeş: başka eşi olmayan

Tekmil: kemale erdirme

bitirme, bitirilme, tamamlanma, tamamlama
tam, eksiksizce, bütün, hep
Tekrim: ululama, saygı gösterme

Teksen: sen teksin, eşsizsin anlamında

Teksoy: eşsiz soydan gelen

Tekil: birden çok olmayan durum

Tekin: uğurlu

bir tane, yegane
Tekinalp: tek ve eşsiz yiğit

Tekinay: uğurlu ay

Tekindağ: uğurlu dağ

Tekinel: hayırlı el

Tekiner: tek, eşsiz ve hayırlı kimse

Tekinsoy: iyi soydan gelen kimse

Tekir: kaplan gibi benekleri olan bir hayvan

Telmaç: mütercim, tercüman

Telmar: edebiyatla uğraşan kişi

Telpiç: küçük dil

Teli: seçilmiş, beğenilmiş

Temcit: ululama, ağırlama

sabah ezanından sonra okunan, Allah' ın ululuğunu anlatan dua
Temdih: çok övme

Temel: kök, esas, dayanak

bir yapının dip duvarları
Temelli: sabit, sağlam

Temren: ok ve mızrağın ucuna takılan demir

Temuçin: timuçine bakınız

Temur: demir ve bundan yapılan eşya

Temim: nazar boncuğu

Temür: demir

Temircan: demir gibi sağlam kimse

Temürhan: özel isim
demir gibi sağlam, güçlü hükümdar

timur han
Temirkut: demir gibi güçlü ve uğurlu

Temürlenk: timur

Temürtaş: özel isim

Temiz: kirli olmayan

Temizalp: iyi ahlaklı kimse

temiz yapılı ve yiğit
Temizcan: içi temiz olan kimse

Temizel: bileşik isim

Temizer: dürüst kimse

Temizhan: iyi vasıflı lider

Temizkal: her zaman doğru ve dürüst kal

Temizkan: temiz soydan gelen

Temizsan: doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınan kimse

Temizsoy: temiz ve dürüst soydan gelen

Temizöz: özü temiz, dürüst olan

Tendubay: yiğit, cesur erkek

Tengizalap: denizci yiğit

Tenvir: aydınlatma, ışıklandırma

Tenzil: indirme, aşağı düşürme

azar azar indirme (kur'an'ın)
Tenşit: şenlendirme, keyiflendirme

Teoman: oğuz han'ın babasının adı

Tepedelen: bileşik isim

Tepedelenli: özel isim

Tepegöz: bileşik isim

Tepir: tahılın taşını ayıklamaya yarayan elek

Terakki: ilerleme, yükselme, gelişme

Tercan: genç, taze, delikanlı

kırmızı buğday
Terek: raf

Terim: bilim ve sanat kavramlarından birini anlatan sözcük

Tesmi: işittirme, işittirilme, duyurma

Tesmin: sekizleme, sekize çıkarma

paha biçme, biçtirme
Tesrir: sevindirme, sevindirilme

Tetik: ateşli silahları ateşlemeye yarayan küçük manivela

Tetiker: bileşik isim

Tevekkül: herşeyi Allah' a bırakarak, yargıya boyun eğme

Tevfik: Allah' ın yardımı, uygunlaştırma, başarı

Tevhid: birleştirme

Tevhiddin: dinin birliği, birleştiriciliği

Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
Tevs: barış

Tevsen: azgın at

Tevil: durum, biçim

süs
Teymullah: Allah' a hizmet eden, itaat eden

Teymin: uğurlu olsun demek

Tez: çabuk acele

Tezal: çabuk ol

Tezalp: çabuk, hızlı yiğit

Tezeren: çabuk ulaşan, erişen

Tezkan: kanı kaynayan, heyecanlı kimse

Tezveren: duyarlı, reaksiyoner

Teşci: yüreklendirme

Teşerru: şeriata göre davranma

Teşerrüf: şereflendirme, şeref bulma

Teşne: susamış

çok istekli
 

Benzer İçerikler

esena
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
esena
esena
esena
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
esena
esena
esena
Cevaplar
2
Görüntüleme
4K
lagrima
L
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
*jellibon*
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
*jellibon*
*jellibon*
Üst