Tekerrür hali ve daha ağır cezanın uygulanması

PaSikA

PaSikA

Yeni Üye
Üye
Tekerrür hali ve daha ağır cezanın uygulanması
Madde 81 - Bu Kanunun suç saydığı eylemlerin tekerrürü halinde, Kanunda belirlenmiş cezalar üçte birden yarıya kadar artırılarak hükmedilir.

Bu Kanunda suç sayılan fiiller diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektirdiği takdirde daha ağır ceza uygulanır.
 
Üst