Etiketler:
 1. TİTAN

  TİTAN *Melekler Mekanı*

  Kayıt:
  21 Eylül 2012
  Mesajlar:
  14.147
  Beğenilen Mesajlar:
  1.646
  Ödül Puanları:
  113

  Tüp Bebek Sözlüğü

  Konu, 'Gebelik' kısmında TİTAN tarafından paylaşıldı.

  Bu sayfa; Tüp Bebek Sözlüğü konusu hakkında bilgiler vermektedir.

  Sevgili melekler, doğal yollardan zahmetsizce hamile kalamayanlar için uygulanan tedavilerin en son aşaması tüp bebek uygulamasıdır. Bunun için bir merkeze ya da özel doktora gittiğinizde mutlaka kafanızdaki sorulara tatmin edici cevaplar almalısınız. Bunun yanında tüp bebek tedavisi sırasında karşılaşcağınız tıbbi terimler için de aşağıdaki yazımızdan yardım alabilirsiniz....  < Konu Resmi..>
  agonist
  normalde doğal maddeler tarafından stimüle edilen hücre reseptörlerine affinitesi olan ve bu reseptörlerde fizyolojik etki oluşturan ilaç

  akrozom
  sperm hücresinin başını çevreleyen ve fertilizasyon sırasında ovumun penetrasyonunda görev alan enzimleri içeren başlık-benzeri yapı

  amenore
  menstruasyonun olmaması veya anormal biçimde durması

  analog
  bir diğerine benzer yapıda olan, ancak belli bir komponent açısından farklılık gösteren kimyasal bileşik; metabolik olarak benzer veya zıt etki gösterebilir

  androjen
  kadınlarda overler ve adrenal korteks tarafından da üretilen bir grup primer erkek **** hormonları

  anovulasyon
  ovulasyonun (yumurtlamanın) olmaması

  antagonist
  bir diğerinin etkisini geçersiz kılan veya iptal eden madde; bir ilaç olarak düşünüldüğünde, biyolojik yanıt oluşturmadan hücre reseptörüne bağlanan bir ilaçtır

  atrezi (foliküler)
  bir over folikülünün maturasyona (olgunluğa) ulaşmadan ve rüptüre olmadan önce dejenerasyonu ve rezorpsiyonu

  azoospermi
  menide sperm bulunmaması hali

  bazal vücut ısısı (BBT=basal body temperature) testi
  bir kadının vücut ısısındaki günlük dalgalanmalara göre ovulasyon zamanını saptama yöntemi
  en üste

  blastosist
  embriyonik gelişim sırasında morula’dan sonra gelen içi oyuk top şeklindeki hücreler, blastosistde bir dış hücre tabakası ve bir iç hücre kitlesi vardır
  en üste

  doğurganlık
  sık sık ve çok sayıda döl (çocuk) üretme yeteneği

  en üste

  ekzojen
  vücudun dışından kaynaklanan

  embriyo
  döllenme sonrası, gelişiminin ilk 8 haftasındaki doğmamış çocuk; gebeliğin kalan döneminde fetus olarak bilinir

  endojen
  vücut içinden kaynaklanan

  endometriozis
  endometrium dokusunun uterus dışında büyümesi ve fonksiyon görmesi olarak tanımlanan anormal bir jinekolojik durum

  endometrium
  uterusun içini döşeyen ve her ay menstrüel siklus sırasında hücresel değişikliklere uğrayan mukoz membran

  epididim
  testisin seminifer tübüllerinden vas deferense sperm taşıyan bir çift uzun, sıkıca kıvrılmış kanallardan biri

  esansiyel **** organları
  üreme için gerekli olan organlar; kadınlarda overler ve erkeklerde testisler

  estradiol
  insanlarda doğal yoldan oluşan en potent estrojen

  estrojenler
  kadınlarda temel olarak overlerde üretilen bir grup hormon; kadının normal cinsel gelişimi ve üreme sisteminin sağlıklı işlev görmesi için gerekli hormonlardır
  en üste

  farklılaşma
  Birbirine eşit ve henüz özel bir fonksiyonu olmayan embriyo hücrelerinin, zaman içinde daha gelişmiş embriyonun uzak doku ve organlarını oluşturmak üzere farklılaşması

  fallop tüpleri
  dişi üreme sisteminde uterustan overlere uzanan iki adet uzun ve dar tüp; yumurta ve spermi iletirler ve döllenme bu tüplerde gerçekleşir

  fertilizasyon (döllenme)
  bir ovumun bir sperm tarafından, embriyo gelişimini başlatmak üzere penetrasyonu

  fimbria
  her bir fallop tüpünün distal ucundaki dallı, parmak gibi uzantılar; yumurtalık ile bağlantılıdır ve ovumun uterusa doğru hareketine yardım eden siliaları olan epitel hücreleri içerir

  folikül
  overde ovumun geliştiği sıvı ile dolu pekçok boşluktan biridir

  folikül stimulan hormon (FSH)
  ön hipofiz bezinden salgılanan, kadınlarda over foliküllerin büyümesini ve erkeklerde spermatogenezi stimüle eden gonadotropik bir hormon

  fundus
  uterusun üst kısmı; fallop tüpleri fundusun zıt köşelerine doğru açılır

  en üste
  gametler
  özelleşmiş üreme hücreleri (dişilerde ovumlar; erkeklerde spermatozoalar), bu hücrelerin birleşimi yeni bir bireyi oluşturur

  GnRH agonisti
  GnRH’in hücre reseptörlerine affinitesi olan ve fizyolojik etki oluşturan bir madde

  GnRH antagonisti
  GnRH’in hücre reseptörlerine bağlanan ve kendisi herhangi bir fizyolojik etki oluşturmadan GnRH’in etkisini bloke eden bir madde

  gonadotrof
  hipofizin ön lobunda bulunan, over ve testisin belli hücrelerini etkileyen spesifik bir tip hücre

  gonadlar
  esansiyel **** organları; kadınlarda overler ve erkeklerde testisler

  gonadotropin-releasing hormon (GnRH=gonadotropin-salıveren hormon)
  hipotalamus tarafından salgılanan, hipofiz bezinde FSH ve LH salınımını uyaran bir hormon

  gonadotropinler
  overler ve testislerde, bir başka deyişle gonadlarda hücre aktivitesini stimüle eden hormonlar (FSH ve LH); gonadotropinler olarak da bilinir
  en üste

  hedef organlar
  özelleşmiş kimyasal reseptörler içeren, spesifik bir hormonu çekmek ve ona bağlanmak üzere tasarlanmış organlar

  hipofiz bezi
  beynin tabanında yerleşmiş, hipotalamus tarafından uyarıldığında FSH, LH ve aynı zamanda diğer endokrin hormonların salınımını sağlayan iki loblu endokrin bez

  hirşutizm
  özellikle kadınlarda aşırı vücut kılı; polikistik over sendromunun klasik belirtilerinden biridir

  hipofiz
  hipofiz bezi

  hipotalamus
  beynin tabanında yerleşmiş, vücut ısısı ve iştah gibi fonksiyonları kontrol eden ve hipofiz bezi tarafından hormon salgılanmasını düzenleyen endokrin bez

  hormonlar
  endokrin sistemde dolaşan, belli hücre ve organların aktivitelerini düzenleyen kimyasal maddeler
  en üste


  infertilite
  bireyin ya da çiftin döllenme için gerekli maksimum potansiyelden daha azına sahip olma durumu

  insan koryonik gonadotropini (hCG)
  implantasyon sonrası plasentadan salınan, korpus luteumun estradiol ve progesteron üretimine devam etmesini stimüle eden, dolayısıyla menstruasyonu önleyen gonadotropin

  inseminasyon
  vajina veya servikste bulunan semen sıvı birikintisi
  en üste

  kapasitasyon (muktedir hale gelme)
  spermin fallop tüpünde kaldığı ve yumurtayı penetre etmeye hazırlandığı birkaç saatlik dönem

  kontrollü over hiperstimulasyonu (COH=controlled ovarian hyperstimulation)
  gonadotropinlerin, foliküller olgunlaşana dek eşzamanlı gelişimlerini sağladıkları ART’daki ovulasyon indüksiyon işlemi

  korpus
  uterusun üst tümsek kısmı

  korpus luteum
  luteal fazda yumurtalıkta ortaya çıkan altın-renkli cisim; vücudu gebeliğe hazırlayan progesteron ve estrojen hormonlarını salgılar

  kriyo koruma (cryopreservation)
  Döllenme sonrası oluşan embriyoların, ejekülatta veya TESE dokusunda bulunan sperm örneklerinin özel bir metod kullanılarak sıvı nitrojen içinde dondurularak saklanması.

  kriptorşidizm
  Testislerin karın içerisinden scrotuma (Haya bölgesine) inmemesi.
  en üste

  laparoskopi
  laparoskop adı verilen bir alet aracılığıyla karın boşluğunun muayenesi; laparoskop küçük bir abdominal insizyondan karın boşluğuna sokulur, doktorun üreme organlarını görmesini sağlar; özellikle tüp hasarı veya endometriozisten şüphe edildiğinde kullanılır


  Leydig hücreleri
  testis içinde bulunan ve testosteron hormonu üreten hücreler

  luteal faz
  üreme siklusunun yumurtalıkla ilgili bölümünün üçüncü dönemi; vücudu gebeliğe hazırlamak üzere artan miktarlarda progesteron ve estrojen salgılayan korpus luteumun oluşumu ile başlar

  luteinizan hormon (LH)
  ön hipofiz tarafından salınan, hem ovulasyonun oluşması hem de korpus luteumun progesteron salgılamak üzere stimüle edilmesi gibi çift amaca hizmet eden bir gonadotropik hormon
  en üste


  mayozis
  yalnızca overler ve testislerde oluşan özel bir tür hücre bölünmesi; mayotik bölünmeye uğrayan hücreler yumurta ve sperm hücrelerinin atalarıdır (öncüleridir)

  menarş
  pubertede menstruasyonun (adetin) başlangıcı

  menstrüel siklus
  er ay kadın vücudunda oluşan ve onu gebeliğe hazırlayan bir dizi siklik (devirsel) değişiklikler; dişi üreme siklusu olarak da adlandırılır

  mikromanipulasyon
  mikroskop altında, mikromanipulatör adı verilen özelleşmiş cihazlar aracılığı ile cerrahi, enjeksiyonlar, disseksiyonlar vb. girişimlerin uygulanması

  mitoz
  s ıradan hücre bölünmesi süreci, iki kardeş hücre oluşumuyla sonuçlanır ve bu süreçle vücut ölü hücreleri yerine koyar (ölü hücrelerin yerine yenilerini koyar)

  miyometrium
  uterus duvarının ortasındaki kas tabakası
  en üste

  nörotransmitterler
  merkezi sinir sisteminde, sinir uyarılarının iletilmesini sağlayan veya değiştiren kimyasal maddeler

  nidasyon
  embriyo’nun uterus endometriumu içine yuva yapma süreci
  en üste

  oligomenore
  düzensiz menstrüel periyodlar

  oligo-ovulasyon
  overlerde normal sayıdan daha az sayıda ovumun olgunlaşması (maturasyonu) ve atılması

  oligospermi
  semen sıvısının birim hacmi başına düşen sperm sayısında eksiklik; semenin bir mililitresinde normalde 20 milyondan fazla sperm bulunur

  ooforektomi
  bir veya her iki overin cerrahi olarak çıkartılması

  oositler
  olgun yumurtalara dönüşmek üzere gelişen primordial ovumlar

  os
  servikal kanalın her bir ucundaki iç ve dış ağızlar

  otokrin
  endokrin bezlerden hormonların salınımına işaret eder, bu hormonlar bezlerdeki hücrelerin reseptörlerine bağlanır ve fonksiyonlarını etkilerler

  over hiperstimulasyon sendromu (OHSS)
  over hiperstimulasyonunun (aşırı uyarılmasının) en şiddetli formu, ovulasyondan sonra overlerde yoğun kistik büyümeler görülür

  ovaryektomi
  bakınız (overin veya overlerin cerrahi olarak çıkarılması)

  overler
  uterusun iki tarafında yerleşmiş, nodüler, badem-büyüklüğünde iki bez; ovumların üretiminin yanısıra dişi **** hormonları estrojen ve progesteron da üretirler

  ovulasyon
  olgun ovumun pelvis boşluğuna atılması

  ovulasyon indüksiyonu
  hipotalamus-hipofiz-over aksındaki dengesizliği düzeltmek ve ovulasyon oluşumunu sağlamak üzere fertilite ilaçlarının uygulanması

  ovulasyon siklusu
  her ay overlerde oluşan ve ovumun salınımı ile sonuçlanan bir dizi siklik (devirsel) değişiklik

  ovumlar
  dişi gametler (yumurtalar)
  en üste

  parakrin
  endokrin bezlerden hormon salınımına işaret eder, bu hormonlar yakındaki hücrelerde bulunan reseptörlere bağlanır ve bu hücrelerin fonksiyonlarını etkilerler

  periton
  uterus duvarının dış tabakası; düz yüzeyli, güçlü ve renksiz bir membran

  polikistik over sendromu (POS)
  anovulasyon, amenore, hirşutizm ve infertilite ile tanımlanan, hipofizde GnRH’a yanıt olarak aşırı LH salgılanması sonucu oluşan anormal bir durum

  polipeptidler
  hidrolizleri sonucu ikiden fazla amino asit ortaya çıkaran peptidler

  progesteron
  ovulasyondan sonra korpus luteum tarafından salgılanan temel bir **** hormonu; uterusu gebeliğe hazırlayan ve gebelik oluşana dek bu durumu sürdüren hormondur

  progesteron challenge testi
  amenorenin sebebini saptamak amacıyla yapılan test

  prolaktin
  hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan ve memeden laktasyonu (süt salgılanması) stimüle eden bir hormon

  proliferasyon
  hücrelerin üremesi veya çoğalması

  pronükleer
  fertilizasyondan sonra, ancak kromozomların zigotun nukleusunu oluşturmak üzere füzyonundan önce, ovum veya sperm hücresinin nukleusu
  en üste

  reseptör
  bir hücrenin yüzeyinde veya içinde bulunan, spesifik modülleri tanıyan ve bu modüllere bağlanan ve hücre içinde etki oluşturan bir molekül
  en üste


  salıveren hormonlar
  hipotalamus tarafından salınan ve ön hipofiz bezine etki ederek ön hipofiz bezinin spesifik hormonlar salıvermesini sağlayan çeşitli hormonlar


  semen
  ejakülasyonda erkeğin ürettiği sıvı; içinde seminal vesiküllerden, prostattan ve bulboüretral bezlerden gelen sıvı yanısıra sperm de bulunur

  seminifer tübüller
  testislerde bulunan, spermin üretildiği dar, sıkıca sarılmış yapılar

  sentez
  bir bileşiğin, onu oluşturan elemanların birleşmesi sonucu yaratılması; yapay olarak veya doğal süreçlerin sonucu olarak yapılır

  sertoli hücreleri
  testislerde bulunan, olgunlaşmamış spermi olgunlaşana ve seminifer tübüllere atılana dek besleyen hücreler

  serviks
  uterusun vajinaya yakın olan alt kısmı; sperm için bir hazne görevi görür ve spermi vajinanın asit ortamından koruyan alkali bir mukus salgılar

  spermatogenez
  sperm üretimi

  spermatozoa
  erkek gametler (sperm)

  steroid hormonlar
  testosteron ve estrojen gibi erkek ve dişi **** hormonları

  stroma
  overin çevresini oluşturan fibröz doku ve düz kas

  supernatant
  çökmüş çözünmeyen madde tabakasının üzerindeki sıvı kaplama (örtü)
  en üste

  teka
  over folikülünün çevresini oluşturan bağ doku tabakası, bir iç bir de dış tabakaya bölünür

  testosteron
  testislerin interstisyel (Leydig) hücreleri tarafından, hipofiz bezinden salınan LH stimulasyonuna yanıt olarak üretilen, temel ve en potent androjenik hormon
  en üste

  ultrason (ultrasound)
  ses dalgalarının vücudun içinden geçtiği ve üreme organlarının boyutunu ve şeklini değerlendirmek üzere bir imaja dönüştüğü bir işlem; özellikle ovulasyon problemlerinin tanısının konmasında ve foliküler gelişimi izlemede faydalıdır

  ultrasonla yönlendirme (ultrason rehberliği)

  varikosel
  testiküler valvlerde yetersizliğe bağlı olarak, kanı skrotumdan taşıyan bir veya iki venin dilatasyonu (genişlemesi); erkek infertilite vakalarının yaklaşık %40’ında bulunur

  vas deferens
  sperm kanalları

  venöz
  venlerle ilgili

  zona pellusida
  primer follikülü çevreleyen şeffaf bant


   
Tüp Bebek Sözlüğü konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Tüp Bebek

  Tüp Bebek

  Geçmişte spermin yada embriyonun laparoskopi eşliğinde tüplerin içine verilmesi (GIFT/ZIFT) gibi teknikler uygulanırdı. Artık modern tıp, yardımcı üreme teknikleri, tüp bebek (IVF) ve mikroenjeksiyonu (ICSI) tercih ediyor. TEDAVİNİN AŞAMALARI: GÖRÜŞME İlk görüşmede IVF doktorunuz sizfen detaylı bir sağlık öyküsü alır, daha önce yapılmış tüm tetkik ve tedavilerinizi inceler....
 2. Tüp Bebek » IVF Sözlüğü »

  Tüp Bebek » IVF Sözlüğü »

  ege doğumevi doktorları asthenozoospermia nedir asthenozoospermia mikromanipülasyon Testlerinizde yada raporlarınızsda kısaltmalarını yada yabancı dilde yazılmıs açıklamaları gördüğünüzde kafamızda hep soru işaretleri kalır bunlar nedir diye.Aşağıda ki açıklamalar okuduklarınız hakkında size açıklayıcı bilgi vermesi için sunulmuştur.Bazılarının kısaltması var.Bazıları direkt olarak...
 3. tüp bebek

  tüp bebek

  Merhabalar degerli misafirimiz, sitemizde toplu bir temizlik yapmak zorunda kaldik. Su anda gormek istediginiz konuyu maalesef sizlere sunamiyoruz. ilgili sayfamizin google siralamalarindan dusmesi icin gerekli algoritmik degerleri sitemize verdik. Verdigimiz rahatsizlik icin sizlerden ozur dileriz. Dilerseniz yukaridan sitemizin logosuna tiklayarak anasayfamiza gidebilir, Ya da ust sag...
 4. Tüp bebek

  Tüp bebek

  Tüp bebek tedavisi nedir? Tüp bebek tedavisi, kadın üreme hücreleri olan yumurtaların ve erkek üreme hücreleri olan spermlerin vücut dışında, laboratuvar ortamında biraraya getirilerek döllenmenin elde edilmesini sağlayan tedavi sürecini kapsamaktadır. Döllenen yumurtalar bölünmeye başlayıp, embriyo adı verilen ilk gelişim aşamalarını laboratuvar ortamında geçirirken, anne adayının rahmine...
 5. Tüp Bebek!

  Tüp Bebek!

  SELAM MELEKLER Ben aranıza yeni katıldım.... 2011 de evlendim.. 1 sene çocuk yapmadık. 1 sene sonra başadık denemelere.. Ama olmadı 1 sene 1 sene sonra hamiledim.. 11 haftalıkken kalbi durdu... drlar ilk bebekte normal dedi.. biz yetinmedik her testi yaptırdık. hiç bişey çıkmadı.. 6 ay yine olmuyor. dr gittim klomen ve çatlatma iğnesiyle hamile kaldım... 5 haftalıkken düştü.. 1 tane aşılama...

Sayfayı Paylaş