Tüp Bebek Tedavisinde Başarıyı Etkileyen Unsurlar Nelerdir?

T

TİTAN

Forum Okuru
Tüp Bebek Tedavisinde Başarıyı Etkileyen Unsurlar Nelerdir?
tüp bebek, başarıyı etkileyen faktörler, tutma şansı, bilinmesi gerekenler, etki unsurları, ile ilgili bilgiler burada meleklerSevgili melekler,
Çeşitli nedenlerle bebek sahibi olamayanların umudu tüp bebektir.Nitekim tüp bebek denemelri genelde başarıyla sonuçlanmaktadır.Yalnız bu yolda da kimi zaman başarısızlıklarla karşılanmaktadır.Bu başarısızlıkların sebeplerini Prof.Dr. H. Faruk Buyru
şöyle sıralıyor;

1- KADININ YAŞI

nfertilite tedavisi gören çiftlerde başarıyı etkileen en önemli faktörlerden biri, kadının yaşıdır. Genç kadınlarda yumurta sayısı ve kalitesi genellikle daha iyidir. Gebelik oluştuğunda da düşük olasılığı genç kadınlarda daha azdır. Doğurganlık 25 yaş civarında en üst düzeyine ulaşmakta, daha sonra giderek azalmaktadır. Kırk yaş üstünde gebelik şansı, tedaviye, hatta tür bebek gibi yöntemler uygulanmasına rağmen düşüktür.
2- YUMURTALIK KAPASİTESİ
Yumurtalık kapasitesi ilerleyen yaşla azalmakla birlikte, tek faktör yaş değildir. Yani genç bir kadında yumurtalık kapasitesi düşük veya ileri yaşta yumurtalık kapasitesi iyi olabilir. Bunu belirlemek için kullanılan bazı testler vardır. Yumurtalığın ultrasonografik görünümü bu konuda fikir verebilir. Pek çok klinik yumurtalık kapasitesini belirlemek için adetin 3. gününda yapılan hormon tetkiklerini kullanmaktadır. Üçüncü günde yapılan FSH ölçümü 10 mIU/ml’nin altında ise yumurtalık kapasitesi iyi, bu düzey 10-15 arasında ise orta olarak değerlendirilir. FSH düzeyinin 15’in üzerinde olduğu kadınlarda gebelik şansı az, gebelik olduğunda da düşük olasılığı oldukça yüksektir. Aynı şekilde 3. gün estradiol düzeyinin de düşük olması yumurtalık kapasitesinin iyi olduğunu gösterir.
3- SEMEN KALİTESİ
Erkeğin çocuk sahibi olabilme potansiyelini en iyi belirleyen test semen analizidir. 1994 yılından itibaren mikroinjeksiyon yönteminin uygulanmaya başlanması ile tüp bebekte erkek faktörünün önemi azalmıştır. Normal semen analizinde değerler aşağıdaki gibidir:
Normal semen analizi:
Miktar: En az 2 ml
Sayı: En az ml.de 20 milyon
Hareketli oranı: En az P
Normal şekilli: En az P
Lökosit: En fazla 1 milyon/ml
Bu rakamlar kesin sınırlar değildir. Bu değerlerin çok altındaki değerlerde bile kendiliğinden gebelikler olabilmektedir.
4- İNFERTİLİTE SÜRESİ
İnfertilite süresi de başarıya etki etmektedir. Bu süre uzadıkça başarı şansı azalmakla birlikte, daha önce tedavi uygulanmamış vakalarda umutsuzluğa kapılmak için bir neden yoktur.
5- ÖNCEKİ GEBELİKLER
Canlı doğumla sonuçlanmış önceki gebelikler, tedavinin başarı şansını arttırmaktadır.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst