1. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  117
  Ödül Puanları:
  0

  Türkçenin Anadil Olarak Dünyadaki Yeri

  Konu, 'Eğitim ve Kadın' kısmında Bilge Gökçen tarafından paylaşıldı.

  TÜRKÇENİN ANADİL OLARAK DÜNYADAKİ YERİ
  TÜRKÇENİN ANADİL OLARAK DÜNYADAKİ YERİ

  AMAÇ
  Sovyetler Birliği'nde, Ağustos 1991'deki başarısız darbe girişimini izleyen aylarda, bu devleti oluşturan cumhuriyetler sırayla bağımsızlıklarını elde edince gözlerimiz öncelikle Kafkasya ve Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri'ne çevrildi. Çünkü, artık bu ülkelerle siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda ilişki kurarken söz konusu olan sınırlamalar büyük ölçüde ortadan kalkmıştı. Bu nedenledir ki, bazı genel pürüzler nedeniyle doğan gecikmeler hesaba katılmazsa, artık düzenli olarak Türk Cumhuriyetleri'nin Devlet Başkanları, Başbakanları ve hükümet temsilcileri bir araya geliyor ve çeşitli alanlarda işbirliği olanakları yaratmaya çalışıyor, en azından ilişkileri geliştiriyorlar. Buna ek olarak da düzenli aralıklarla dil kongreleri düzenlenmeye başlanmış bulunmaktadır. Bu kongrelerde ana amaç, öncelikle bir ortak alfabenin en kısa zamanda oluşturulması, Türkçenin bütün lehçelerini kapsayan geniş bir Türkçe sözlüğün hazırlanması, ortak bir dil oluşturulması için gerekli altyapı koşullarının incelenmesi ve bunların oluşturulması olarak özetlenebilir. Bu yazıda, Türkçenin çeşitli lehçe ve şiveleri ile bunları "anadil" olarak konuşan Türk devletleri, özerk cumhuriyetleri ve toplulukları konu edilecek, ayrıca bu lehçe ve şivelerin yaklaşık kaç kişi tarafından konuşulduğuna, bu toplulukların ağırlıklı olarak nerelerde yaşadıklarına yer verilecektir.

  TÜRKÇENİN LEHÇELERİ VE YAYILDIKLARI COĞRAFYA
  Burada, (biri dışında) tüm Türk topluluklarının kendi dillerini yani Türkçenin lehçelerini ve şivelerini
  anadil olarak konuştukları kabulu kesinlikle yanlış olmayacaktır. İkinci dil olarak ise, geçmişte veya
  günümüzde de bağımlı bulundukları devletlerin resmi dilini konuşmaktadırlar. Bunlar içinden en
  önemlileri Rusça, Çince, Farsça, Bulgarca ve Ukraynaca'dır. Kuşkusuz bu dillere ayrıca Arapça,
  Yunanca ile 1960'dan sonra Türklerin işçi olarak yabancı ülkere göçü sonucu öğrendikleri diller olan
  Almanca, Hollandaca Fransızca ve İngilizce de eklenebilir. Anadolu Türkçesi: Anadolu Türkçesi,
  Türk dilleri içinde Oğuz dilleri grubunda yer alır. Toplam nüfusları 60 milyona yaklaşan ve Anadolu,
  Trakya, Kuzey Kıbrıs'ta (Kıbrıs'taki Türk nüfusu yaklaşık 140 bindir) yaşayan Anadolu Türkleri
  tarafından konuşulan bu dil, Türk lehçeleri arasında en büyük grubu oluşturur. Ayrıca bu lehçe,
  şu Türk azınlıklarının da ana dilini oluşturmaktadır:
  Türk Azınlıklar Nüfus :
  Bulgaristan Türk azınlığı 750.000
  Batı Trakya Türkleri (Yunanistan) 140.000
  Makedonya Türk azınlığı 66.000
  Irak Türkmenleri 300.000
  Başta Almanya (1.920.000) olmak üzere
  Hollanda (250.000),
  Fransa (240.000),
  Belçika (85.000),
  İngiltere (65.000)
  ve Danimarka'ya (37.000)
  1960'lı yılların başından itibaren göç etmiş Türkler 2.600.000

  Azeri Türkçesi:
  Anadolu Türkçesine yakınlığı ile bilinen Azeri Türkçesi de Oğuz dil grubundadır.
  "Azeri Türkleri"nin toplam nüfusu yaklaşık 23 milyon kadardır ve Azerilerin ancak
  6,5 milyon kadarı Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yaşarken yaklaşık 16 milyon Azeri,
  İran İslam Cumhuriyeti'nin kuzeyinde (Güney Azerbaycan), 330 bini Gürcistan'da
  ve 110 bini Ermenistan'da yaşamaktadır.

  Özbek Türkçesi:
  Dilleri Karluk grubunda yer alan "Özbek Türkleri"nin büyük çoğunluğu Özbekistan
  Cumhuriyeti'nde (16,2 milyon) yaşamaktadır. Başta Tacikistan (1,5 milyon) olmak
  üzere Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Afganistan'da yaklaşık 3 milyon Özbek
  bulunmaktadır.
  Kazak Türkçesi:
  Kazakça, Türk dillerinin Kıpçak grubunda yer alır."Kazak Türkleri"nin büyük bölümü
  Kazakistan'da yaşarken, komşu cumhuriyetlerde de (özellikle Türkmenisten, Moğolistan)
  Kazak azınlıklara rastlanır ve toplam nüfusları 9 milyonu aşar. Kırgız Türkçesi:
  Kırgız dili, Kırgız-Kıpçak grubunda yer alır ve bu dili konuşan Kıgızların sayısı,
  diğer komşu cumhuriyetlerde yaşayanlarla birlikte 4 milyonu bulur.

  Türkmence:
  Türkmenistan Cumhuriyeti'nde bugün 3 milyon, diğer bölgelerde de
  (İran, Irak, Afganistan) yine yaklaşık 3 milyon Türkmen yaşamaktadır.
  Dilleri Oğuz grubunda yer alır ve Anadolu Türkçesine çok yakın nitelikler taşır.

  Tatarca:
  "Tatar Türkleri"nin 2 milyonu Rusya Devleti'nin içinde (Moskova'nın yaklaşık
  750 km güneydoğusunda) Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nde
  (Kazan Tatarları) yaşarken, 1,1 milyon Tatar yine Rusya içindeki
  Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti'nde, 350 bini Kazakistan'da ve 300 bini ise
  Kırım Yarımadası'nda (Kırım Tatarları) yerleşmiştir. Dilleri Kıpçak grubundandır.

  Başkurt Türkçesi:
  Günümüzde Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti'nde (Moskava'nın yaklaşık
  1.250 km Güneydoğusu'nda 1milyon, diğer bölgelerde ise 1,6 milyon Başkurt
  Türkü yaşamaktadır. Dilleri Kıpçak grubunda yer alır.

  Karakalpak Türkçesi:
  Dilleri Kıpçak grubunda yer alan Karakalpak Türkleri,Özbekistan'da
  (Aral Gölü'nün güneyinde) Karakalpak Özerk Cmmhuriyeti'inde yaşarlar;
  nüfusları 500 bin civarındadır.

  Çuvaş Türkçesi:
  Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti'nde (Moskova'nın yaklaşık
  600 km güneydoğusunda, Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin
  kuzeybatısında) 950 bin civarında Çuvaş Türkü yaşamaktadır.

  Sors Türkçesi:
  Kültür ve dil yönüyle Hakas ve "Altay Türkleri"ne çok yakın olan Sors
  Türkleri Rusya'nın Kemerowo bölgesinde (Alma-Ata'nın yaklaşık
  1.750 km kuzeydoğusunda) yaşarlar; sayıları 17.000 dolayındadır.

  Altay Türkçesi:
  Altay (Oyrat) dili Kırgız-Kıpçak grubunda yer alır. Bu dili konuşan 60 bin
  Altay Türkü Altay Özerk Cumhuriyeti'nde (Rusya Cumhuriyeti'nde
  Kemerowo'nın güneyinde, Moğolistan sınırında) yaşarken 70 bini
  ise diğer bölgelere yerleşmiştir.

  Uygur Türkçesi:
  Türklerin ilk yazılı eserlerinde kullanılan Uygurca,Karluk dil grubunda
  yer alır. Bu lehçeyi konuşan yaklaşık 16 milyon Uygur Türkü
  (bazı kaynaklara göre 20-23 milyon) günümüzde Batı Çin'de
  (Doğu Türkistan'da), çok azı ise Rusya'da yaşamaktadır.

  Gagavuz (Gökoğuz) Türkçesi:
  Dilleri Oğuz dil grubunda yer alan dolayısıyla Anadolu Türkçesine
  çok yakın olan Gagavuz Türkleri Moldavya'nın güneyinde 1991
  yılında kurulan Gagavuz Özerk Cumhuriyeti'nde yaşamaktadırlar;
  nüfusları yaklaşık 160 bindir. Ayrıca Balkanlar'da ve Rusya'nın çeşitli
  bölgelerinde dağılmış küçük topluluklara da rastlanır. Stavropol Türkçesi:
  Türkmence ve Nogay diline çok yakın olan bu dil, bölgeye göç etmiş
  Türkmenler tarafından konuşulmaktadır.

  Kumuk Türkçesi:
  Kumuk Türkçesi Kıpçak grubundan olmakla birlikte Anadolu,
  Azeri ve Karaçay dillerine yakınlık da gösterir. Toplam nüfusları
  300 bin kadar olan "Kumuk Türkleri"nin yaklaşık 250 bini Dağıstan
  bölgesinde (Kuzeydoğu Kafkasya'da) yaşamaktadır.

  Karaçay Türkçesi:
  Karaçay dili Kıpçak grubundan olup, Karaçay-Çerkes Özerk
  Cumhuriyeti'nde (Gürcistan'ın 200 km kuzeyinde) yaşamakta olan
  yaklaşık 160 bin Karaçaylı tarafından konuşulmaktadır.
  Balkar (Malkar) Türkçesi: Dilleri hemen hemen Karaçay Türkçesi
  ile aynı olan Balkar Türkleri Gürcistan'nın kuzeyinde, bu ülkeye
  komşu olan Balkar Özerk Cumhuriyeti'nde yaşamaktadır;
  sayıları 85 bin civarındadır.

  Karaim Türkçesi:
  Kıpçak dil grubuna ait Karaim dili bugün çok az Karaim Türkü
  tarafından konuşulmaktadır. Bunlar, Ukrayna'nın batısı,
  Litvanya ve Polanya'da yaşamaktadır.

  Hakas Türkçesi:
  Hakas Türkçesi Kırgız dil grubuna çok yakın olup,Hakas Özerk
  Cumhuriyeti'nde yaşayan yaklaşık 80 bin Hakas
  Türkü tarafından konuşulmaktadır.

  Nogay Türkçesi:
  Nogay Türkleri, Stavropol ve Dağıstan Bölgesi,Çeçen-İnguş
  Cumhuriyeti ve de Karaçay-Çerkes bölgesinde dağınık
  olarak yaşamaktadırlar. Dilleri Kıpçak grubunda yer
  alan "Nogaylar"ın sayısı 75 bin dolayındadır.

  Tuva Türkçesi:
  Yaklaşık sayıları 220 bin tahmin edilen "Tuva Türkleri"nin 200 bini
  Tannu-Tuva Halk Cumhuriyeti'nde (Moğolistan'nın kuzey
  sınırına komşu bölgede) yaşamaktadır.

  Yakut (Saka) Türkçesi:
  Moğolcanın etkisi ile hayli değişikliğe uğrayan Yakut dili,
  tahmini sayıları 400 bin olan ve büyük çoğunluğu
  Yakut Özerk Cumhuriyeti'nde (Çin sınırına 1.250 km
  uzaklıktaki Doğu Sibirya'da) yaşayan Yakut Türkü
  tarafından konuşulmaktadır.

  Kaskay Türkçesi:
  Anadolu ve Azeri Türkçesine çok yakın bir Türkçe ile konuşan
  Kaskay Türkleri, Hasme Türkleri ile birlikte Iran'ın güneyinde
  yaşarlar; sayıları 700 bin dolayındadır.

  Ahıska (Mesketi, Meşet) Türkçesi:
  Dilleri Oğuz grubunda yer alan Ahıska Türkleri günümüzde dağınık
  olarak Özbekistan, Kırgızistan,Azerbaycan ve Türkiye'de
  yaşamaktadırlar. Sayıları 200 bin civarındadır.


  SONUÇ
  VI. Yüzyılın ikinci yarısından sonra kuzeye, güneye ve önemli ölçüde
  de batı yönüne göçe başlayan Türk kavimleri, XV. Yüzyılın ortalarında
  bugünkü Bulgaristan sınırına ulaştılar. 1960'lı yılların başında Orta
  Avrupa'ya yönelen işçi göçünü, bu göçün devamı olarak nitelendiren
  bazı yazarlar da görüyoruz. Bu göçler sırasında sahip olunan özgün
  kültür, etkilenişim içinde bulunan diğer kültürlerle zenginleşmiş,
  ancak anadil olarak konuşulan Türkçe korunmuş ve böylelikle
  dil çok geniş kıta parçalarına yayılmıştır. Birleşmiş Milletler'in
  1990 yılına ait istatistiklerine göre Türkçe, 165 milyon
  dolayında kişi tarafından anadil olarak konuşulmaktaydı.
  Böylelikle dilimiz Çince, Hintçe, ingilizce ve ispanyolcanın
  arkasından en büyük (yaygın) dil karakterine sahiptir. Nüfus
  artışının ortalama % 1,5 olduğu varsayılırsa bu sayının artık 180
  milyona yaklaşması gerekir. Çincenin, Çin ve Tayvan dışında
  Güneydoğu Asya ülkelerindeki Çin azınlık tarafından konuşulduğu,
  Hintçenin yalnızca Hint Yarımadası'nda yayıldığı düşünülürse, Türkçe,
  ispanyolca ve ingilizce gibi dünyada geniş coğrafyaya yayılmış diller
  arasında yer alır. Bunlardan ingilizce, Büyük Britanya dışında, Kuzey
  Amerika kıtasında , Güney Afrika Cumhuriyeti'nde (ingiliz kökenliler
  tarafından) ve Avustralya'da anadil olarak konuşulmaktadır.
  ispanyolca, ispanya dışında Orta (ABD'nin güneyi dahil) ve
  Güney Amerika'da (Brezilya dışında) yayılmıştır. Türkçenin ise
  Rusya Federasyonu'nun Pasifik kıyılarından başlayıp, Orta Asya,
  Kafkasya, Anadolu ve Trakya'yı aşıp Orta ve Batı Avrupa'daki
  Türklerle, ayrıca az sayıda da olsa Kuzey Amerika'ya göç etmiş
  Türkler tarafından anadil olarak konuşulmakta olduğunu, böylelikle
  Afrika kıtası ve Güney Asya dışında (değişik yoğunluklarda) tüm Kuzey
  Yarımküre'ye yayıldığını görüyoruz.
  Kaynaklar:
  [1] World Fact Book 94, CIA (http).
  [2] Informationen zur politischen Bildung; Die Sowjetunion 1953-1991,
  Nr. 236, 3. Quartal 1992.
  [3] Council of Europe (Hrsg), Sopeni,Netherland-1993; Statistisches
  Bundesamt, Wiesbaden, Sopeni, Report-Turkey, Oct-1993.
  [4] Türkler, "s.c.t. Listesi", .
   
 2. Beyazca

  Beyazca Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  12 Haziran 2008
  Mesajlar:
  612
  Beğenilen Mesajlar:
  2
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  Ankara
  Cevap: Türkçenin Anadil Olarak Dünyadaki Yeri
  çok geniş bir alana yayılmış bazen trt'nin belgeslinde bu tür programları izliyorum asya türklerinin kendilerine has dilleri olsada bazı konuşmalarını anlıyor bazılarını anlamıyorum tşkler canımsaf olarak türkler ama dillerinde farklılıklar var bunu anlatmaya çalıştım
   
 3. tuqqce

  tuqqce Daimi Üye Üye

  Kayıt:
  19 Mart 2008
  Mesajlar:
  6.067
  Beğenilen Mesajlar:
  399
  Ödül Puanları:
  83
  Şehir:
  Wuppertal-Germany
Türkçenin Anadil Olarak Dünyadaki Yeri konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Anadille Eğitim ve Türkçe

  Anadille Eğitim ve Türkçe

  Anadille Eğitim ve Türkçe Yard.Doç.Dr. A. Üstüner - Birses - 21.01.2003 Bilimsel açidan gelismis olan milletlerin ekonomik ve kültürel açidan da gelistikleri, siyasî zeminde söz sahibi olduklari bilinen bir gerçektir. Bilimsel buluslardan yararlanabilen ülkeler, vatandaslarinin gelir seviyelerini yükseltmekte ve onlar için daha müreffeh bir hayat imkani saglamaktadirlar. Bu...
 2. Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi

  Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi

  TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİNE ETKİSİ TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİNE ETKİSİ Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ Öğrenme ve öğretmeler sürecinin bir sonucu olan bu diller arası alışverişler, o dillerin konuşurlarının türlü düzlemlerdeki karşılıklı ilişkilerinden ortaya çıkar. Dillerin dünya üzerinde kapladığı coğrafya ile bu coğrafyada yaşayanların ilişkiler süreci, yani tarih, bu konunun ana eksenleridir;...
 3. Dünya Dili Türkçe

  Dünya Dili Türkçe

  Dünya Dili Türkçe Dünya Dili Türkçe Yine kendine has koltuğunda oturuyordu. Büyükçe salon ve salonun duvar diplerinde çeşitli çiçekler sanki misafirlere tebessüm ediyorlardı. Gün ışığı pencereden içeriye alçak gönüllü bir yolcu gibi süzülüyordu. Bazen misafirlerin saçlarını okşuyor ve bazen de koltuğunda mütebessim oturan nur adamın çehresine aydınlık sunuyordu. Hayır hayır bu...
 4. Türkçe Dünya Dilidir

  Türkçe Dünya Dilidir

  Türkçe Dünya Dilidir Türkçe Dünya Dilidir Taksim''deki Atatürk Kültür Merkezi, Salı akşamı muhteşem bir törene ev sahipliği yaptı. Yüreği Türkçe sevdâsıyla, gönlü Türk dilinin muhabbetiyle dolu olan yüzlerce meraklının doldurduğu salonda dilimiz konuşuldu, tarihî birikimi ve geniş coğrafyadaki te''siri üzerinde duruldu, yeryüzündeki gücüne temas edildi. Türk Kültürüne Hizmet...
 5. Meksikanın Dünya haritasındaki yeri tam olarak nerede

  Meksikanın Dünya haritasındaki yeri tam olarak nerede

  Dünya haritası üzerinde meksika tam olarak nerede dünya haritası üzerinden resimle göstermeniz mümkün mü

Sayfayı Paylaş