Türkiye’de 2 milyon 600 bin şeker, 2 milyon 400 bin de gizli şeker hastası var.

Türkiye’de 2 milyon 600 bin şeker, 2 milyon 400 bin de gizli şeker hastası var.
Türki*ye Diyabet Epidemiyoloji Çalışması sonuçla*rına göre; 20 yaş üstü diyabet oranının yüz*de 7.2 olduğu ve bunların yüzde 32’sinin di*yabetli olduklarını bilmedikleri ortaya çıktı.

Uzmanlar, tip 2 diya*bet tanısı konulmuş hastaların yüzde 20-30′unda göz bo*zukluğu, yüzde 10-20’sinde böbrek bozukluğu, yüzde 30-40′ında hipertansi*yon, yüzde 50-80′inde kan yağı bozukluğu ve yüzde 80-90′ında ise orta çaplı da*mar hasarı komplikasyonları saptandığını belirtiyorlar.
Ayrıca yaşam boyu süren, kronik bir has*talık olan diyabet; öğrenildiği ilk dönemde kişilerde ruhsal ve sosyal sorunlar da yaratı*yor.

Şeker hastalarının hormonal değişikliğe neden olan stresten uzak durmaları gerektiğini vurgulayan uzmanlar, yapılan araştırmalarda bu hastalarda depresyona da*ha sıklıkla rastlandığını belirtiyorlar.

Diyabetin belirtileri:
*Sık idrara çıkma
*Ani kilo kaybı
*Ağız kuruluğu ve çok su içme
*Açlık ihtiyacının artması ve çok yeme isteği
*Ciltteki yaraların veya kesiklerin yavaş iyileşmesi
*Kuru ve kaşıntılı bir cilt
*Ellerde ve ayaklarda uyuşma
*Halsizlik ve aşırı yorgunluk
*Tekrarlayan enfeksiyonlar *Karıncalanma *Bulanık görme

Kimler diyabet riski altında ?
*Ailesinde diyabet hastalığı olanlar
*Şişman ve kilo fazlalığı olanlar
*Hareketsiz yaşantı sürenler
*Hamileliği sırasında kan şekeri yükselen*ler
*4 kilodan daha ağır bebek doğuran ka*dınlar
*Yüksek tansiyonlu hastalar
*Kan şekerini yükselten ilaç kullananlar
*Aşırı stres altında yaşayanlarsaglikbilgisi
 
Üst