Türkiye'de ki en iyi kaplıcalar hangileridir

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir

Forum Okuru
Türkiye'de ki en iyi kaplıcalar hangileridir
Türkiye'de ki kapl?calar hangileridir
Türkiyedeki en sa?l?kl? kapl?calarKapl?caya gitmek istiyorsunuz ve Türkiye'de ki en iyi ve en sa?l?kl? bir kapl?caya m? gitmek istiyor sunuz? O halde bizde size ülkemizde bulunan en iyi kapl?calar hakk?nda bilgiler sunuyoruz Melek'ler.
Bursa Termal Otelleri:

Su s?cakl??? 31-46 °C aras?nda de?i?ir.Tedavi edilen hastal?klar, romatizma, karaci?er, safra kesesi ve böbrek hastal?klar?, jinekolojik ve metabolik rahats?zl?klar, ameliyat sonras? problemlerdir.

Yalova Termal Kapl?calar?:

Su s?cakl??? 60°C ve 65°C aras?nda de?i?ir.Tedavi edilen hastal?klar,romatizma, sindirim sistemi hastal?klar?, sinir sistemi bozukluklar?, idrar yollar? iltihaplar? ve metabolik rahats?zl?klard?r.

Bal?kesir, Gönen Termal Otelleri:

Su s?cakl??? 73°C civar?ndad?r. Tedavi edilen hastal?klar, Kronik abselerin yol açt??? hastal?klar, iç hastal?klar, jinekolojik ve psikolojik rahats?zl?klard?r.

?zmir, Balçova:

Su s?cakl???,62°C ve 80°C aras?nda de?i?ir.Tedavi edilen hastal?klar, romatizma ve sindirim sistemi hastal?klar?, kaza veya ameliyat sonras? hastal?klar?, kireçlenme ve metabolik rahats?zl?klar.S?cak mineral banyolar?, sauna, su masaj?, fizik tedavi, elektro terapi ve kinesiterapi seanslar? tercih edilebilir.

Denizli Pamukkale:

Su s?cakl???: 36°C ve 38°C aras?nda de?i?ir.Tedavi edilen hastal?klar,Romatizma, deri hastal?klar? ve jinekolojik hastal?klar, a??r? fiziksel ve sinirsel yorgunluklar, sindirim sistemi bozukluklar?d?r.

Afyon termal otelleri:

Su s?cakl???42°C ve 53°C aras?nda de?i?ir.Romatizma, deri hastal?klar? ve jinekolojik hastal?klar sinirsel yorgunluklar, böbrek problemleri, gastroanterit, kireçlenme ve kaslar?n güçlendirilmesi gibi durumlarda alternatif tedavi yöntemi oldu?u bilinmektedir.
 
Üst