Türkiye'nin borç batağı

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir

Forum Okuru
Türkiye'nin borç batağı
Türkiye'nin Eylül ayı sonu itibarıyla net dış borç stoku bir yılda yüzde 27,3 artarak 162,6 milyar dolar oldu.

Hazine Müsteşarlığının açıklamasına göre, 2007 Eylül sonu itibarıyla 127,7 milyar dolar olan Türkiye'nin net dış borç stoku bu yılın Eylül sonu itibarıyla 162,6 milyar dolara çıktı.

Hazine garantili dış borç stoku Eylül ayı sonu itibarıyla 2007 yılı sonuna göre 475 milyon dolar artarak 5,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Geçici verilere göre, toplam dış borç stoku, 2008 Eylül sonu itibariyle 289,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içerisindeki payı 196,2 milyar dolar ile yüzde 67,8 ve kamu kesimi borçlarının payı 78,7 milyar dolar ile yüzde 27,2 oldu.

Merkez Bankası borçlarının toplam borç stoku içerisindeki payı ise 14,3 milyar dolar ile yüzde 5 olarak belirlendi. Kamu kesimi dış borçlarının büyük bir çoğunluğu orta-uzun vadeli dış borçlardan oluştu.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu;na ekli I, II ve III sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinden oluşan merkezi yönetim dış borç stoku, 2008 Eylül sonu itibariyle 70,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu miktarın 39,8 milyar doları tutarındaki kısmı uluslararası finansal piyasalarda gerçekleştirilen tahvil ihraçları stokundan oluştu.

Merkezi yönetim dışında kalan mahalli idareler, fonlar, kamu bankaları, KİT'ler ve diğer finansal olmayan kamu kuruluşlarının toplam dış borçları, 2008 Eylül sonu itibariyle 7,9 milyar dolar tutarında gerçekleşti.

ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLARI

Eylül sonu itibarıyla kısa vadeli özel sektör dış borcu 51,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutar içinde bankacılık sektörünün payı 23,1 milyar dolar ile yüzde 45,2 oldu.

Özel sektörün 2008 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla orta-uzun vadeli dış borçları 145 milyar dolar olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlar 98,6 milyar dolar ile uzun vadeli özel sektör dış borç stoku içinde en büyük paya sahip oldu.

Merkez Bankası'nın uzun vadeli dış borçları, 2008 yılı Eylül sonunda 12,4 milyar dolar ve kısa vadeli dış borçları ise 2 milyar ABD doları tutarında gerçekleşti.

2008 Haziran - 2008 Eylül döneminde dış borç stoku, döviz kuru değişikliklerinden dolayı yaklaşık 7,8 milyar ABD Doları tutarında azalış gösterdi.
 
Üst