Türklerden araklanan mitler

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Türklerden araklanan mitler
insan başlı at vücutlu türk mitleri iran mitleri türklerin türk destanlarındaki mitler
G.N.POTANİN, daha da ileri giderek, KAFKAS halklarındaki bütün destanların kaynağını ALTAYLAR'a götürmüş, şahıslar ve motifler bakımından bunların tamamen TURANÎ (TÜRK) olduğunu belirtmiştir!.. (Vostoçnie Motivt v Srednovekovom Evrop. Epose, Moskova, 1899)

Örnek mi istersiniz? ÇERKESLER'in NART menkıbelerinin kahramanı çoban SOS'un oğlu SOSRUKO'dur... Bu kişinin doğumu, DEDE KORKUT hikâyelerindeki TEPEGÖZ'ün doğuşuna tıpatıp benzer. Çelik vücudu, onun vücuduyla aynı özellikleri taşır. Bir tek fark SOSRUKO, tek gözlü değildir, ama efsanede İNAL adında tek gözlü biri vardır… Öte yandan TEPEGÖZ ancak dizinden vurulursa öldürülebilir. SOSRUKO da öyle!.. SOSRUKO'nun İNİJ ile mücadelesi, yine DEDE KORKUT'un bir hikâyesinde BASAT ile TEPEGÖZ'ün çarpışmasının bütün motiflerini taşır!

Aslında bu motifler, Grek mitolojine de AMAZONLAR ve PELASKLAR vasıtasıyla yansımıştır. ULYSES meşhur deniz yolculuğunda TEPEGÖZ'le karşılaşır ve onu yener!.. GREKLER'in PELASKLAR karşısında kapıldıkları kompleks, onlarda bu karakteri kötü gösterme, ve onu yenme şeklinde tepki vermiştir. Öte yandan TRUVA savaşında AŞİL, ancak topuğundan vurulursa öldürülebilir.

Hemen hatırlatalım ki, FİRDEVSÎ' nin ŞEHNÂME'si, aslında TÜRKLER'i anlatır!.. İRAN kahramanı ZALOĞLU RÜSTEM'in başarıları da, İRAN'ı TÜRK hâkimiyetinden kurtarmaya yetmez. PERSLER hâriç, İRAN hep TÜRKLER tarafından idare edilir!.. (2)

Bir diğer Çerkes destanı da şöyledir:

NART kahramanı NASREN JAKE, halkından çalınan ATEŞ'i geri getirmek isterken devler tarafından yakalanır, ELBRUZ tepesinde zincire vurulur. Bir kartal her gün gelip NASREN JAKE'nin ciğerini yer!..Sonunda bir başka NART kahramanı PETEREZ, kartalı okla vurur ve NASREN JAKE'yi kurtarır. NARTLAR da tekrar ateşe kavuşur!..

Bu efsane de GREK mitolojisindeki PROMETEUS hikâyesini andırmaktadır. Kökeninin ORTA ASYA'dan bütün dünyaya yayılan ATEŞ KÜLTÜ olduğu açıktır. (3) Kazım Mirşan

Yunanlılar tarihlerin şafağında İskitler ile çetin savaşlar yapmışlardır... Efsaneye dönüşmüş bu savaşlarda bazen CENTAURELAR bazen de AMAZONLAR ile çarpışmışlardır.

Bilindiği gibi CENTAURE'lar "insan başlı at vücutlu" varlıklardır... Efsanede böyle geçen şey, aslında AT ÜSTÜNDEKİ İSKİT SAVAŞÇILARI idi!..Benzer bir değerlendirme, hayatlarında hiç at görmemiş Amerika yerlilerince istilacı İSPANYOL SÜVARİLERİ için yapılmıştı. Aztekler Cortez'in savaşçılarını atlarına bitişik çelik vücutlu yenilmez varlıklar olarak algılamışlardı.

AMAZONLAR ise İSKİT soyundan KADIN SAVAŞÇILAR idi.
 
Geri
Üst