Üç Aylar Hakkında

büşra.shid

büşra.shid

Yeni Üye
Üye
Üç Aylar Hakkında
üç aylarla ilgili sorular recep şaban ramazan ayı hakkında üç ayları fazileti bilinmeyenler hepsi burada melekler
Üç aylar bizler için manevi olarak en çok sığınma gösterdiğimiz zamanlardır.Üç ayları maneviyat ve dua ile geçirmek bizlere adeta şifa etkisinde yarar olur ve kalbler ferahlar.Ki bu üç ay islamiyetin en önemli gecelerine sahiptir.Ramazan ayı bizler için bereketin,iyiliğin,sevapların ayıdır,diğer aylar ise kandil geceleriyle ellerimizi göğe çevirmemize büyük vesilelerdendir..


imagesCA6QAEQL-167.jpg


Soru
Hadislerde geçen Ramazan ve Recep Allah’ın ayı, Ramazan ümmetin ayı şeklindeki ifadeler nasıl anlaşılmalıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz;


Ramazan-Receb-Muharrem ayı gibi bazı ayların -sözün makamına göre- Allah’a nispet edilmesi, onların özel şereflerine, faziletlerine bir vurgudur. Yoksa her şey gibi bütün aylar da Allah’a aittir. Örneğin bir baba faziletini takdir etmek için bir çocuğu için “bu benim çocuğumdur, bu babasının oğludur” şeklinde bir ifade kullansa, bu söz hiç bir zaman “diğer çocuklarının kendisine ait olmadığını” ifade etmez.
İşte bu gibi hikmetlere binaen bazı aylar Allah’a nispet edilmiştir. Örneğin; bir hadiste efendimiz şöyle buyurmuştur: “Ramazan ayına karşı saygılı olun, çünkü o Allah’ın ayıdır”(Mecmau’z-zevaid, 3/143).

Diğer bir hadiste şöyle buyurmuştur: “Ramazan ayından sonra en faziletli ay, -sizin Muharrem diye adlandırdığınız- Allah’ın ayıdır”(a.g.e, 3/190).

Diğer bir rivayete göre fendimiz şöyle buyurdu: “Ramazan ayı Allah’ın ayıdır, Şaban benim ayımdır. Şaban temizler, ramazan kefaret olur”(Kenzu’l-ummal, 8/466).

Diğer bir hadis rivayetinde ise şöyle buyurmuştur. “Receb Allah’ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır”(Kenzu’l-ummal, 12/310).

Kaynaklarda konuyla ilgili açık bir ifadeye rastlamamakla beraber şunları söyleyebiliriz:

Receb Allah’ın ayıdır. Çünkü cahiliye devrinde de insanlar -dört haram aylardan olduğu için- Receb ayında Allah’ın emirlerine hürmeten savaş yapmıyorlardı, kötülüklerden korunmaya çalışıyorlardı.
Şaban Hz. Peygamberin ayıdır. Çünkü beraat gecesini barındıran Şaban ayında ilahî takdirin o yıldaki programı içerisinde Hz. Muhammed’in Peygamber olacağı da yazılmıştır. Bu açıdan ramazandaki risaletin ön mukaddimesi olan Şaban ayı onun ayı sayılır.
Ramazan ayı ise, bir af ve mağfiret ayı olduğundan ümmetinin kurtuluşu için genel bir af mevsimidir. Bu açıdan bu ayın ümmet için olduğunda şüphe yoktur.
 

Benzer İçerikler

Uzman SühaN
Cevaplar
0
Görüntüleme
920
Uzman SühaN
Uzman SühaN
T
Cevaplar
0
Görüntüleme
17K
T
Uzman SühaN
Cevaplar
0
Görüntüleme
757
Uzman SühaN
Uzman SühaN
Üst