Ücret karşılığı Kuran okumak

  • Konbuyu başlatan Forum okuru
  • Başlangıç tarihi
F

Forum okuru

Forum Okuru
Ücret karşılığı Kuran okumak
Kuranı Kerim'i ücret mukabili okumak caiz midir? Peygamber zamanında ölü için Kuran okunur muydu?
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Kurani Kerim'i tilavet etmek büyük ibadetlerden biridir. Cenabı hak muhtelif ayetlerde kuranı Kerim'i tilavet eden kimseleri medih ve Sena ederek Büyük mükafatlarla mükafatlandıracağını vaadediyor. Peygamber efendimiz de Kuranı kerimin her harfi için on hasene olduğunu müjdeliyor. Yalnız başkası için Kurani Kerim'i tilavet etmek hususunda ihtilaf vardır. İmamı Şafii ile bir çok ashap, namaz oruç ve zekat gibi ibadetler başkası için caiz olmadığı gibi tilavetinde başkası için caiz olmaz diyorlar.


Hanefi uleması ile Şafii ulemasının bir kısmı duaya kıyas etmek suretiyle başkası için kuranı Kerim'i okumak caizdir diyorlar. Ancak Şafii mezhebine göre kabristanda ve meyyitin yanında Kuran okumak rahmetin inmesine vesile olduğu için birisini kalpten hatırlayıp kuranı Kerim'in sevabı kadar filan adama ver diyerek dua etmekte hatırlanan adamın kimsenin rahmete mazhar olmasına vesile olur. Ve bu takdirde tilavet ücreti alınabilir. Ama hanefi mezhebinde ise taat ve ibadet karşılığında ücret almak haram olduğundan kuranı Kerim'i menfaat karşılığı okumak caiz değildir. Ücret alan da mesul veren de mesuldür. Peygamber efendimiz şöyle buyurmaktadır: kuranı Kerim'i tilavet ediniz. Fakat karşılığında ücret alıp menfaat sağlamayınız.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Ancak hanefi Mezhebinin son âlimleri, ezan okuma imamlık yapma vaaz etme be Kuranı Kerim öğretme mukabilinde Ücret almaya cevaz vermişlerdir. çünkü Ücret mukabilinde muayyen kimselere bu vazifeyi yaptırılmazsa görev aksaklığa olacak ve şeairi İslamiyenin ortadan kalkmasına sebep olacaktır.


Peygamber efendimiz zamanında ölüler için Kuranıkerim okuduğuna dair, sahih bir hadis varit olmamıştır. Ancak yukarıda belirttiğim gibi hanefi alimleri doğaya kıyasla ölmüş olan kimse için okunur diye hükmetmişlerdir. Hülasa: hanefi mezhebinde İmamet, ezan ve tedris dahil her ibadet mukabilinde ne ücret alınır ne de verilir. Ubey b. Ka'b diyor ki: birisinin kuranı Kerim'i öğrettim. Oda bana bir yay hediye etti. Durumu peygamber efendimize naklettim. Bu münasebetle peygamberimiz buyurdu ki: almışsan ateşten bir yay almış olursun. Bunun üzerine yayı geri çevirdim.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Peygamberimiz bir hadisinde de şöyle buyurmuştur: kuranı Kerim'i okuyunuz ve dileklerinizi Allah'a götürünüz. Sizden sonra öyle kimseler gelecek ki kuranı Kerim'i okuyacak ve halka el açacak.


Fakat ulemayı müteahhirin ( Hicret'ten 300 yıl sonra gelen ulema) beytülmalin (devlet hazinesinin) yardımı kesilip dine bağlılık gevşedikten sonra, imamet, ezan ve tedris gibi İslam'ın şiarı sayılan ibadetler mukabilinde ücret verilmediği takdirde bunların ihmale uğrayıp ortadan kalkması endişesi ile ücret almaya ve vermeye cevaz vermişlerdir.

Ancak İslam'ın şiarı değil, şahsi ibadet Sayan Kuranıkerim tilavet etmek gibi bir ibadet mukabilinde asla ücret almak ve vermek caiz değildir. Maalesef zamanımızda para ve çıkar için öyle şebekeler kurulmuş ki, ses sanatçılarına rahmet okutuyorlar. Halkı soyup soğana çeviriyorlar.
 
Üst