üniversitelerimizi tanıyalım işte aksaray üniversi

fırtına

Yeni Üye
Üye
üniversitelerimizi tanıyalım işte aksaray üniversi
aksaray ortaköy meslek yüksek okulu ortaköy myo aksaray üniversitesi üniversitelerimizi tanıyalım myo
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ


[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Üniversitemiz;[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]a) Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Eğitim Fakültesinden,[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]b) Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan,[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]c) Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ortaköy Meslek Yüksekokulu ile Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulundan,[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]oluşur.[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]
bigheader.jpg
[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Fakülteler [/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Fakültemiz 1992 yılında 3837 sayılı kanunla İşletme Bölümü, Kamu Yönetimi Bölümü, İktisat Bölümü olmak üzere Niğde Üniversitesi bünyesinde üç bölüm halinde kurulmuştur. 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında sadece İşletme Bölümüne 73 öğrenci alınarak eğitim-öğretimine başlamıştır. Halen İşletme bölümünde öğrenci bulunup sadece bu bölümde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilmektedir.[/FONT]


[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Fakültemiz 1996 yılından itibaren Aksaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile birlikte aynı binada eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Halen E 90 karayolu üzerinde Aksaray Kampus alanında 5000 metrekare kapalı alanı bulunan Aksaray İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının inşaatı devam etmektedir[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]İlk mezunlarını 1996-1997 Eğitim- öğretim yılında 35 öğrenci ile veren Fakültemizde şu ana kadar 586 öğrencimiz lisans öğrenimlerini tamamlayıp işletmeci unvanıyla mezun olmuştur. Halen İşletme Bölümünde kayıtlı 164 kız ve 195 erkek olmak üzere toplam 358 öğrencimiz öğrenim görmektedir. Kamu Yönetimi ve İktisat Bölümlerinde öğretim elemanlarımız mevcuttur. Gelecek yıllarda yeterli öğretim elemanı ve alt yapı imkanları oluşturmak suretiyle Kamu Yönetimi ve İktisat Bölümlerine de öğrenci alınması planlanmaktadır.[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]
aksaray1.jpg
Fakültemizde 1 Doçent, 8 Yardımcı Doçent, 3 doktorasını tamamlamış Araştırma Görevlisi görev yapmakla birlikte 3 Öğretim Görevlisi, 1 Okutman 22’si (2547/35.madde) yurt içinde ve ’si halen Fakültemizde olmak üzere toplam 48 Öğretim elemanımız mevcuttur. Bölümlerin ihtiyacına göre dengeli bir şekilde öğretim elemanı kadromuz her yıl daha da zenginleşmektedir. Derslere öğretim elemanı görevlendirmesi yapılırken fakültemiz öğretim elamanları ile birlikte Niğde Üniversitesi'nin diğer akademik birimlerinden de faydalanılmaktadır.
[/FONT]


[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Mevcut İdari Alanlar[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Fakültemiz Aksaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'na ait binanın 1. katında Dekanlık bürosu, Dekan Yardımcısı, Fakülte Sekreteri, Özel Kalem, Muhasebe-Tahakkuk, Öğrenci İşleri, Yazı İşleri, Fotokopi-Teksir odaları halinde kısımlardan oluşmuştur.[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Binanın 4. ve 5. katlarında Fakültemize ait olan 4 derslik, 1 Bilgisayar Laboratuarı, 1 Kütüphane ile 9 adet Öğretim Elemanı odası yer almaktadır.[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]Mühendislik Fakültesi[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Kuruluşu[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Aksaray Mühendislik Fakültesi 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5467 sayılı kanunla bağlılığı değiştirilerek Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi adını almıştır. Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümüne 1993-1994 eğitim-öğretim yılında yirmi dört öğrenci alınarak öğrenime başlanmıştır. Takiben 1995-1996 eğitim-öğretim yılında İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümlerine yirmi altı; Jeoloji Mühendisliği Bölümüne yirmi beş öğrenci alınarak bu bölümler de faaliyete geçirilmiştir. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Ayrıca Fakültemizin, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği Bölümleri de mevcut olup, yeterli alt yapı ve öğretim elemanı sağlandığında eğitim-öğretime açılacaktır.[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Mevcut İdari Alanları[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Fakültemiz şu an birinde dersliklerin diğerinde ise idari ve öğretim elemanları odalarının yer aldığı 2 bloklu, toplam 2130 m2 kapalı alana sahip geçici bir binada hizmet vermektedir. Binada 12 derslik, 2 bilgisayar laboratuarı, 40 adet büro ve öğretim elemanı odası, konferans salonu, kütüphane, yemekhane ve kafeterya bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin sportif faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için masa tenisi salonu, voleybol, basketbol ve futbol sahaları mevcuttur.[/FONT]


[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Sınıf, Derslik, Laboratuar : 906 m2[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]İdari Alanlar : 1009 m2[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Yemekhane : 215 m2 [/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]Bölüm Bazında Derslik ve Laboratuar Alanları[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Makine Mühendisliği Bölümünün Mekanik Atölyesi, Isı tekniği ve Malzeme Laboratuarları olmak üzere 2 laboratuarı ve 1 Atölyesi; İnşaat Mühendisliği Bölümünün Yapı Malzemesi Laboratuarı mevcuttur. Jeoloji Mühendisliği Bölümünün Genel Jeoloji, Hidrojeoloji ve GİS/RS Laboratuarı olmak üzere 3; Çevre Mühendisliği Bölümünün Atıksu Analiz, Çevre Kimyası Laboratuarları, Su, Hava ve Toprak Kirliliği Analizleri Laboratuarı, Çevre Kirliliği Analizleri (Bacagazı Analizleri, Hava Kirliliği Analizleri ve Gürültü Kirliliği Analizleri) Laboratuarı olmak üzere 4; Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün Otomatik Kontrol, Temel Bilgisayar ve Bilgisayarlı Mühendislik Uygulamaları Laboratuarları olmak üzere 3;Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünün ise Ölçme ve Fotogrametri Laboratuarları olmak üzere 2 Laboratuarı bulunmaktadır.[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Öğretim Elemanı Durumu[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Fakültemizde halen 2 Profesör, 3 Doçent, 20 Yardımcı Doçent, 6 Öğretim Görevlisi, 2 Okutman ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 51 Öğretim Elemanı bulunmaktadır.[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]
resim2.jpg
[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Yüksek Lisans ve Doktora Yapmak Üzere Görevlendirilenler[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Fakültemiz araştırma görevlilerinden İnşaat Mühendisliği Bölümünden (11), Çevre Mühendisliği Bölümünden (7), Makine Mühendisliği Bölümünden (7), Jeoloji Mühendisliği Bölümünden (7), Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden (4), Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden (3), Endüstri Mühendisliği Bölümünden (1) olmak üzere toplam (40) Araştırma Görevlisi lisansüstü eğitim ve öğretim yapmaları için 2547 sayılı kanunun 35. maddesine göre başka üniversitelere görevlendirilmiştir.[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]İdari Personel Durumu[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Fakültemizde, unvanlarına göre dağılımları aşağıya çıkarılan 19 idari personel kadrosu dolu bulunmaktadır. [/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Kadro Ünvanı[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Sayı [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Fakülte Sekreteri 1 [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Şef 1 [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Memur 6 [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Daktilograf 1 [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Teknisyen 1 [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Hizmetli 4 [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Şoför 2 [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Kor.Güv.Gör. 3 [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Toplam 19 [/FONT]


[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Öğrencisi Olan ve Olmayan Bölümler[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Öğrencisi Olan Bölümler Öğrencisi Olmayan Bölümler [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Makine Mühendisliği Bölümü Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]İnşaat Mühendisliği Bölümü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]jeoloji Mühendisliği Bölümü Maden Mühendisliği Bölümü [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]çevre Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Bölümü [/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Bölümlere Göre Öğrenci Sayıları[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]1993-1994 eğitim-öğretim yılında Makine Mühendisliği Bölümüne alınan yirmi dört öğrenci ile öğrenime başlanan Fakültemizde bugün itibariyle yedi yüz altmış iki öğrenci sayısına ulaşılmıştır.[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Bölüm Adı [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Öğr. Sayısı[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Makine Mühendisliği Bölümü [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]I.Ö[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]196[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]İnşaat Mühendisliği Bölümü [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]I.Ö[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]179[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Çevre Mühendisliği Bölümü [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]I.Ö[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]134[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Jeoloji Mühendisliği Bölümü [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]I.Ö[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]180[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Jeoloji Mühendisliği Bölümü [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]IIÖ[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]73[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]TOPLAM 762[/FONT]
</SPAN>

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımları[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]1995-1996 eğitim-öğretim yılında yirmi altı öğrenci alınarak öğrenime başlanan İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümlerine sadece 2004-2005 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmamıştır. 2001-2002 eğitim-öğretim yılında otuz altı öğrenci alınarak öğrenime başlanan Jeoloji Mühendisliği Bölümü İkinci Öğretimine ise 2004-2005 eğitim-öğretim yılından beri öğrenci alınmamaktadır. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Sınıflar, Öğrenci Sayıları[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]1. Sınıf : 126[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]2. Sınıf : 146[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]3. Sınıf : 78[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]4. Sınıf : 412[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Toplam : 762 [/FONT]


[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Mezun Öğrencilerin Bölümlere Göre Dağılımları [/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]2006-2007 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başına kadar Fakültemizden toplam yedi yüz altmış bir öğrenci mezun olmuştur. Bunların bölümler itibariyle dağılımları aşağıdaki gibidir.[/FONT]


[FONT=arial,helvetica,sans-serif]BÖLÜMLER : KIZ-ERKEK-TOPLAM[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]ÇEVRE : 76 - 107 - 183[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]JEOLOJİ(I) : 51 - 102 - 153[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]JEOLOJİ(II) : 4 - 6 - 10[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]İNŞAAT : 23 - 158 - 181[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]MAKİNA : 23 - 211 - 234[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]TOPLAM :177 - 584 - 761[/FONT]
 
Üst