1. fırtına

  fırtına Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  13 Ekim 2008
  Mesajlar:
  2.735
  Beğenilen Mesajlar:
  28
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  istanbul

  üniversitelerimizi tanıyalım işte istanbul teknik

  Konu, 'Egitim' kısmında fırtına tarafından paylaşıldı.

  < Konu Resmi..>
  Üniversite Türü : Devlet Üniversitesi

  Kuruluş Tarihi : 1773

  Rektör : Prof. Dr. Faruk Karadoğan

  Telefon : 0212 285 66 11


  Faks : 0212 285 65 95
  Adres : Rektörlük İTÜ Ayazağa Kampüsü
  80626 Maslak İSTANBUL


  Öğrenim Dili : Türkçe, İngilizce

  Birimlerin Dağılımı :

  Fakülteler

  İnşaat Fakültesi
  İnşaat Mühendisliği
  Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
  Çevre Mühendisliği

  Mimarlık Fakültesi
  Mimarlık
  Şehir ve Bölge Planlama
  Endüstri Ürünleri Tasarımı
  İç Mimarlık
  Peyzaj Mimarlığı

  Makina Fakültesi
  Makina Mühendisliği
  İmalat Mühendisliği

  Elektrik-Elektronik Fakültesi
  Bilgisayar Mühendisliği
  Elektrik Mühendisliği
  Kontrol Mühendisliği
  Elektronik Mühendisliği
  Telekomünikasyon Mühendisliği

  Maden Fakültesi
  Maden Mühendisliği
  Jeoloji Mühendisliği
  Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği
  Jeofizik Mühendisliği

  Kimya-Metalurji Fakültesi
  Kimya Mühendisliği
  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
  Gıda Mühendisliği Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
  Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
  Deniz Teknolojisi Mühendisliği

  Fen-Edebiyat Fakültesi
  Matematik Mühendisliği
  Fizik Mühendisliği
  Kimya
  Moleküler Biyoloji ve Genetik
  Mühendislik Bilimleri
  İnsan ve Toplum Bilimleri

  İşletme Fakültesi
  İşletme Mühendisliği
  Endüstri Mühendisliği

  Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
  Uçak Mühendisliği
  Uzay Mühendisliği
  Meteoroloji Mühendisliği

  Denizcilik Fakültesi
  Gemi Makinaları İşletme Mühendisiliği
  Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

  Meslek Yüksekokulu
  Denizcilik Programları Bölümü
  İktisadi ve İdari Programlar Bölümü
  Teknik Programlar Bölümü

  Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
  Tekstil Mühendisliği
  Moda Tasarımı
  Tekstil Geliştirme ve Pazarlama

  Enstitüler

  Enerji Enstitüsü

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Bilişim Enstitüsü

  Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü

  Güzel Sanatlar Bölümü

  Beden Eğitimi Bölümü

  Türk Musikisi Devlet Konservatuarı

  Müzik İleri Araştırmalar Merkezi

  Öğrenci Sayısı : 19000

  Akademik Personel : 1800

  Bu Yıl Alınacak
  Öğrenci Sayısı : 2655

  Barınma :

  İstanbul dışından gelen öğrenciler İTÜ Rektörlüğü ve İTÜ Vakıfları tarafından işletilen yurtlardan yararlanabiliyor. Yurt binaları 938 kız 2022 erkek öğrenci kapasiteli.

  Burs :

  2003-2004 eğitim öğretim yılında yaklaşık 5 bin İTÜ öğrencisine çeşitli düzeylerde yurt, yemek, ve gereksinimleri bursla sağlanıyor. Öğrencilerin yüzde 35'ine burs veriliyor.

  Genel Bilgi :

  İstanbul Teknik Üniversitesi'nin eğitim binaları beş kampüse yerleşmiş durumda. Ana yerleşim birimi olan Ayazağa Kampüsü , İstanbul'un yeni finans merkezi konumuna gelen Maslak bölgesinde. Rektörlük ve yönetim birimleri bu kampüste bulunuyor.
  Öğrenci kulüp etkinlikleri Kültür Sanat Birliğinde ve Spor etkinlikleri ise Spor Birliği çevresinde yoğunlasmakta . Tenis kortları kapalı, spor salonu cesitli spor yarışmalarına ev sahipliği yapılıyor.
  Ayazağa , Gümüşsuyu , Taşkışla, Maçka ve Tuzla kampüsleri olmak üzere 5 kampüste eğitim ve öğrenim faaliyetlerini sürdüren üniversitede beş kampüsten üçüne yayılmış olan spor alanlarının toplamı, 4.885 m2 kapalı ve 10.436m2 açık olmak üzere 16.196m2 dir .
  İstanbul Teknik Üniversitesi, nitelikli mezunlar verme ideali doğrultusunda, öğrenclerinin salt teknik bilgi ile değil ,çok yönlü düşünce anlayışını destekleyecek entellektüel bakış açısına sahip olmalarını amaçlamakta, Kültür ve Sanat Birliği çatısı altında çok farklı içerik ve amaçlara sahip öğrenci kulüplerine destek vermekte. İTÜ'nün tüm fakültelerinde oldukça etkin öğrenci kulüpleri faaliyet göstermekte.


  TARİHÇE

  İstanbul Teknik Üniversitesi'nin geçmişi gerilere, Osmanlı dönemine, Sultan III. Mustafa’nın saltanat yıllarına kadar uzanmaktadır. Osmanlı Devletinde ilk kez Batılı anlamda mühendislik eğitimi vermek üzere 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (İmparatorluk Deniz Mühendishanesi), gemi inşaatı ve deniz haritalarının yapılması konusunda uzman personel yetiştiriyordu. Haliç Tersane’sinde yer alan okulun kurucusu bir Macar soylusu olan Baron de Tott'du.

  Osmanlı'ların yenileşme hareketinde önemli rol oynayan Baron de Tott, açılan okulda ders de vermiştir. İlk başhoca ise birçok yabancı dil bilen ve gemi mühendisliği konusunda eğitim görmüş olduğu ileri sürülen Cezayirli Seyyid Hasan Hoca’dır. Okulun kitaplığının yabancı dillerden çevrilen birçok eserle zenginleştirildiği ileri sürülmektedir.

  1795 yılında, III. Selim döneminde açılan Mühendishane-i Berr-i Hümayun (İmparatorluk Kara Mühendishanesi) topçu subayı yetiştirmek için kurulmuştu. Mühendishane-i Bahr-i Hümayun’un genişletilmesiyle oluşan bu okulun eğitim süresi dört yıldı. III. Selim Mühendishane’nin gelişmesine önem vererek, okula Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nden kitap göndermiştir. Okula bağlı bir matbaanın kurulmasına olanak sağlayan padişah ayrıca gözlem ve ölçüm aletleri bağışlayarak okulun donanımına katkıda bulunmuştur.

  Okulda verilen dersler arasında istihkam, top dökümcülüğü, topçuluk, astronomi gibi konular yer alıyordu. Okulun kuruluş ve gelişim sürecinde Fransız öğretim üyelerinin ve mühendislerin de katkısı büyüktür. Hasköy'de, bugün Haliç Köprüsü'nün kuzey yönündeki ayağının bulunduğu alanda yer alan Kara Mühendishanesi binası zamanla yıkılmış; Hasköy askerlik şubesinin bahçesinde duran yazıtı 1995 yılında İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan alınan izinle İTÜ'nün Taşkışla binasına getirilerek, giriş holüne yerleştirilmiştir.

  1847 yılında Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un müfredatına mimarlık alanında da dersler konularak batı usullerine göre mimarlık bilgileri verilmeye başlandı. 1883 yılında Hendese-i Mülkiye’ye dönüşen Mühendishane-i Berr-i Hümayun, 1909 yılında Mühendis Mekteb-i Alisi adını alarak, sivil mimar ve mühendislerin yetişmesi konusunda eğitim vermiştir.

  Cumhuriyetin kuruluşu ile mühendislik ve mimarlık eğitimi yeniden düzenlendi. Mühendis Mekteb-i Alisi yol, demiryolu, su işleri ve inşaat-mimarlık dallarını kapsayacak şekilde eğitim veren bir okul olarak örgütlenmişti. 1929 yılında Mektebin mevcut su ve yol kollarına inşaat şubesi de eklenerek mimarlık alanında eğitime başlanmıştır. İlk mezunlarını 1931 yılında veren Yüksek Mühendis Mektebi Cumhuriyet Türkiyesi'nin bayındırlık işleri için gerekli teknik elemanları yetiştiriyordu. 1940'larda Almanya ve İsviçre'yi terkeden öğretim üyelerinin katılımı ile güçlenen kadrosu ile Yüksek Mühendis Mektebi, Türkiye'nin teknik öğretim alanında önde giden bir eğitim kuruluşu olarak seçkinleşti. Önce Gümüşsuyu'ndaki eski kışla'da konumlanan mektep, daha sonra Taşkışla ve Maçka Silahhanesi binalarının da verilmesiyle büyüdü ve öğrenci sayısı ile birlikte öğretim kadrosu da gelişti. 1944 yılında Yüksek Mühendis Mektebi İstanbul Teknik Üniversitesi'ne dönüştü. Fakültelerin başlangıçta çok sınırlı olan öğretim kadrosu zamanla gelişerek bilim dallarında uzmanlaşmaya ve kadrolaşmaya gidildi. İlk yıllarında İnşaat, Mimarlık, Makina, Elektrik Fakültelerinden oluşan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden, Kimya, Gemi İnşaatı, Fen-Edebiyat, İşletme, Uçak ve Uzay Bilimleri, Denizcilik gibi fakültelerin kurulması ile büyümüş, tüm fakülteler bölümlere ayrılmış ve her fakültede diploma veren programlar gelişmiştir. Örneğin İnşaat Fakültesi içinde Jeodezi ve Fotogrametri, Makina Fakültesi içinde Tekstil, Mimarlık Fakültesi içinde Şehircilik ve Endüstri Tasarımı gibi bölümler lisans ve yüksek lisans eğitimi verecek şekilde dallanarak İstanbul Teknik Üniversitesi dünyadaki çağdaş gelişmelere paralel bir büyüme göstermiştir. İTÜ mimarlık alanında ve mühendisliğin tüm dallarında Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda uluslararası düzeyde yetkin olabilecek meslek adamları yetiştirmektedir. İTÜ'de yapılan doktora ve diğer bilimsel yayınlar, Türkçe'nin bilim dili olarak yerleşmesine ve birçok alanda teknik terminolojinin oluşmasına katkıda bulunarak büyük bir ulusal birikim sağlamıştır.

  İTÜ'de 1974/75 öğretim yılında iki kademeli eğitime geçilerek, dört yıllık lisans eğitimine eklemlenen iki yıllık lisansüstü programları ile birçok uzmanlık alanında üst düzeyde eğitim verilmeye başlanmıştır. Halen Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Nükleer Enerji, Avrasya Yer Bilimleri, Bilişim olmak üzere beş enstitü tarafından yürütülen yüksek lisans ve doktora programları ile büyük bir öğrenci kitlesine hizmet veren İTÜ, lisans sonrası eğitimle Türkiye'nin gereksinim duyduğu genç öğretim üyesi adaylarını yetiştirmeyi ve düzeyli uzman gereksinimini karşılamayı hedeflemektedir.

  İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Mimarlık, Makina, İşletme Fakülteleri, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kent merkezinde, Taşkışla, Gümüşsuyu ve Maçka binalarında bulunmaktadır. 1970'lerden başlayarak Maslak'ta gelişmeye başlayan geniş kampüs içinde Rektörlük yönetim binaları ile birlikte İnşaat, Maden, Kimya ve Metalürji, Fen-Edebiyat, Uçak-Uzay Fakülteleri bulunmaktadır. Lisans sonrası eğitim veren Enstitüler ise: Nükleer Enerji, Fen Bilimleri, Bilişim ve Avrasya Yer Bilimleri Enstitüleridir. Teknik Üniversite bünyesine 1988 yılında katılan Denizcilik Fakültesi, Tuzla'da 16.5 hektarlık bir alana sahiptir. İTÜ Maslak Kampüsünde byük bir gelişme süreci yaşanmaktadır. Kitaplık, Kültür Sanat Birliği, Spor Birliği, Çocuk Yuvası gibi binaların yapımıyla üniversite yaşamının gerektirdiği temel hizmetler karşılanmıştır. 1940'lardan başlayarak birçok ünlü İTÜ'lünün kaldığı Gümüşsuyu Öğrenci Yurduna ek olarak Maslak Kampüsünde yapılan yeni yurt ve lojmanlar öğrenci ve öğretim üyelerinin kullanımına sunulmaktadır.

  Mekanlar

  İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampusü konum olarak,Maslak’ta, yeni iş merkezlerine,Büyükdere Caddesi ve İstinye Yolu’na yakınlığı ile kent içinde ulaşımı oldukça kolay önemli bir noktadır.Yoğun rekabet koşulları içinde dinamik, küresel, kaliteli, yaratıcı, katılımcı bir eğitim/öğretim ve araştırma politikası izlemekte olan İstanbul Teknik Üniversitesi, çağdaş dünya üniversiteleri arasında yerini almak, bunu yaşadığı süreçler ve ürünleri ile de kanıtlamak istemektedir. Bu çerçevede, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin misyonu ise; Türkiye içinde değil, dünyada yarışacak mezunları yetiştirmektir.
  İstanbul Teknik Üniversitesi, çağdaş gelişmelere paralel olarak, yeniden yapılanma ve fiziksel altyapısı ile birlikte araştırma ve eğitim donanımlarını hızla yenileme çalışmalarının yanı sıra, üniversite bünyesinde önemli kongre, konferans, seminer organizasyonlarına, çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmak üzere, mevcut mekanlarını çağın gereksinimlerini gözönünde tutarak yenilemiş ve bir kültür merkezi binası olarak da Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ni inşa etmiştir.Süleyman Demirel Kültür Merkezi, bireylerin sosyal, kültürel amaçlı olarak bir araya gelerek sıcak bir ortamda kaynaşacakları toplantı, banka, yeme içme, ulusal, uluslararası kültürel ve bilimsel buluşmalar gibi ihtiyaçların karşılandığı bir kongre ve kültür merkezi olarak hizmet vermektedir.

  Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nin yanısıra, Ayazağa Kampüsü’nde çok sayıda toplantı ve workshop alanı olarak kullanılabilecek alt yapıya sahip, sergi, davet, dinleti organizasyonlarında çok amaçlı kullanıma uygun mekanlar bulunmaktadır.


   
üniversitelerimizi tanıyalım işte istanbul teknik konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. ITU - İstanbul Teknik Üniversitesi

  ITU - İstanbul Teknik Üniversitesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, çağdaş dünya üniversiteleri arasında yerini almak, bunu yaşadığı süreçler ve ürünleri ile kanıtlamak istemektedir. Bu çerçevede, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin misyonu ise Türkiye içinde değil dünyada yarışacak mezunları yetiştirmektir. Yoğun rekabet koşulları içinde üniversitemiz; dinamik, küresel, kaliteli, yaratıcı, katılımcı bir eğitim/öğretim ve araştırma...
 2. üniversitelerimizi tanıyalım işte aksaray üniversi

  üniversitelerimizi tanıyalım işte aksaray üniversi

  aksaray ortaköy meslek yüksek okulu ortaköy myo aksaray üniversitesi üniversitelerimizi tanıyalım myo AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Üniversitemiz; a) Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Eğitim Fakültesinden, b) Niğde Üniversitesi...
 3. üniversitelerimizi tanıyalım işte balıkesir üniver

  üniversitelerimizi tanıyalım işte balıkesir üniver

  balıkesir üniversitesi ne zaman açılıyor BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Üniversite Türü : Devlet Üniversitesi Kuruluş Tarihi : 11 Temmuz 1992 Rektör : Prof. Dr. Necdet Hacıoğlu Telefon : +90 266 245 78 80 Faks : +90 266 245 78 80 Adres : Balıkesir Üniversitesi Soma Cad. 10100 Balıkesir Öğrenim Dili : Türkçe Birimlerin Dağılımı : MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ - İnşaat Mühendisliği...
 4. üniversitelerimizi tanıyalım işte inönü üniversite

  üniversitelerimizi tanıyalım işte inönü üniversite

  adıyaman tıp fakültesi ne zaman açılacak inönü üniversitesi görseller inönü üniversitesi ne zaman kuruldu TARİHÇE Üniversitemiz, 28 Ocak 1975 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, 25 Mart 1975 tarihinde de Cumhuriyet Senatosu'nda kabul edilen ve 3 Nisan 1975 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren yasa ile kurulmuştur. İnönü Üniversitesi, 1976-1977 Eğitim-Öğretim...
 5. İstanbul üniversitesinde skandal iddia

  İstanbul üniversitesinde skandal iddia

  İstanbul Üniversitesi'ndeki skandal iddiası ortalığı karıştıracak. Mülakata girmediği halde, yüksek lisans kazanan aday hileyle saklandı. Kendisinden daha fazla puanı olanlar böyle elendi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İktisat bölümü Yüksek Lisans’a giriş sınavlarında yaşanan skandal iddiası üniversiteyi zor durumda bırakacak. İddiaya göre üniversitenin mülakatına...

Sayfayı Paylaş