üniversitelerimizi tanıyalım işte istanbul teknik

fırtına

fırtına

Yeni Üye
Üye
üniversitelerimizi tanıyalım işte istanbul teknik
main.jpg

Üniversite Türü : Devlet Üniversitesi

Kuruluş Tarihi : 1773

Rektör : Prof. Dr. Faruk Karadoğan

Telefon : 0212 285 66 11

Faks : 0212 285 65 95

Adres : Rektörlük İTÜ Ayazağa Kampüsü
80626 Maslak İSTANBUL


Öğrenim Dili : Türkçe, İngilizce

Birimlerin Dağılımı :

Fakülteler

İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Çevre Mühendisliği

Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
Endüstri Ürünleri Tasarımı
İç Mimarlık
Peyzaj Mimarlığı

Makina Fakültesi
Makina Mühendisliği
İmalat Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Kontrol Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Telekomünikasyon Mühendisliği

Maden Fakültesi
Maden Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği

Kimya-Metalurji Fakültesi
Kimya Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Gıda Mühendisliği Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Mühendisliği
Fizik Mühendisliği
Kimya
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Mühendislik Bilimleri
İnsan ve Toplum Bilimleri

İşletme Fakültesi
İşletme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uçak Mühendisliği
Uzay Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği

Denizcilik Fakültesi
Gemi Makinaları İşletme Mühendisiliği
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Programları Bölümü
İktisadi ve İdari Programlar Bölümü
Teknik Programlar Bölümü

Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
Tekstil Mühendisliği
Moda Tasarımı
Tekstil Geliştirme ve Pazarlama

Enstitüler

Enerji Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bilişim Enstitüsü

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü

Güzel Sanatlar Bölümü

Beden Eğitimi Bölümü

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı

Müzik İleri Araştırmalar Merkezi

Öğrenci Sayısı : 19000

Akademik Personel : 1800

Bu Yıl Alınacak
Öğrenci Sayısı : 2655

Barınma :

İstanbul dışından gelen öğrenciler İTÜ Rektörlüğü ve İTÜ Vakıfları tarafından işletilen yurtlardan yararlanabiliyor. Yurt binaları 938 kız 2022 erkek öğrenci kapasiteli.

Burs :

2003-2004 eğitim öğretim yılında yaklaşık 5 bin İTÜ öğrencisine çeşitli düzeylerde yurt, yemek, ve gereksinimleri bursla sağlanıyor. Öğrencilerin yüzde 35'ine burs veriliyor.

Genel Bilgi :

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin eğitim binaları beş kampüse yerleşmiş durumda. Ana yerleşim birimi olan Ayazağa Kampüsü , İstanbul'un yeni finans merkezi konumuna gelen Maslak bölgesinde. Rektörlük ve yönetim birimleri bu kampüste bulunuyor.
Öğrenci kulüp etkinlikleri Kültür Sanat Birliğinde ve Spor etkinlikleri ise Spor Birliği çevresinde yoğunlasmakta . Tenis kortları kapalı, spor salonu cesitli spor yarışmalarına ev sahipliği yapılıyor.
Ayazağa , Gümüşsuyu , Taşkışla, Maçka ve Tuzla kampüsleri olmak üzere 5 kampüste eğitim ve öğrenim faaliyetlerini sürdüren üniversitede beş kampüsten üçüne yayılmış olan spor alanlarının toplamı, 4.885 m2 kapalı ve 10.436m2 açık olmak üzere 16.196m2 dir .
İstanbul Teknik Üniversitesi, nitelikli mezunlar verme ideali doğrultusunda, öğrenclerinin salt teknik bilgi ile değil ,çok yönlü düşünce anlayışını destekleyecek entellektüel bakış açısına sahip olmalarını amaçlamakta, Kültür ve Sanat Birliği çatısı altında çok farklı içerik ve amaçlara sahip öğrenci kulüplerine destek vermekte. İTÜ'nün tüm fakültelerinde oldukça etkin öğrenci kulüpleri faaliyet göstermekte.


TARİHÇE

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin geçmişi gerilere, Osmanlı dönemine, Sultan III. Mustafa’nın saltanat yıllarına kadar uzanmaktadır. Osmanlı Devletinde ilk kez Batılı anlamda mühendislik eğitimi vermek üzere 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (İmparatorluk Deniz Mühendishanesi), gemi inşaatı ve deniz haritalarının yapılması konusunda uzman personel yetiştiriyordu. Haliç Tersane’sinde yer alan okulun kurucusu bir Macar soylusu olan Baron de Tott'du.

Osmanlı'ların yenileşme hareketinde önemli rol oynayan Baron de Tott, açılan okulda ders de vermiştir. İlk başhoca ise birçok yabancı dil bilen ve gemi mühendisliği konusunda eğitim görmüş olduğu ileri sürülen Cezayirli Seyyid Hasan Hoca’dır. Okulun kitaplığının yabancı dillerden çevrilen birçok eserle zenginleştirildiği ileri sürülmektedir.

1795 yılında, III. Selim döneminde açılan Mühendishane-i Berr-i Hümayun (İmparatorluk Kara Mühendishanesi) topçu subayı yetiştirmek için kurulmuştu. Mühendishane-i Bahr-i Hümayun’un genişletilmesiyle oluşan bu okulun eğitim süresi dört yıldı. III. Selim Mühendishane’nin gelişmesine önem vererek, okula Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nden kitap göndermiştir. Okula bağlı bir matbaanın kurulmasına olanak sağlayan padişah ayrıca gözlem ve ölçüm aletleri bağışlayarak okulun donanımına katkıda bulunmuştur.

Okulda verilen dersler arasında istihkam, top dökümcülüğü, topçuluk, astronomi gibi konular yer alıyordu. Okulun kuruluş ve gelişim sürecinde Fransız öğretim üyelerinin ve mühendislerin de katkısı büyüktür. Hasköy'de, bugün Haliç Köprüsü'nün kuzey yönündeki ayağının bulunduğu alanda yer alan Kara Mühendishanesi binası zamanla yıkılmış; Hasköy askerlik şubesinin bahçesinde duran yazıtı 1995 yılında İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan alınan izinle İTÜ'nün Taşkışla binasına getirilerek, giriş holüne yerleştirilmiştir.

1847 yılında Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un müfredatına mimarlık alanında da dersler konularak batı usullerine göre mimarlık bilgileri verilmeye başlandı. 1883 yılında Hendese-i Mülkiye’ye dönüşen Mühendishane-i Berr-i Hümayun, 1909 yılında Mühendis Mekteb-i Alisi adını alarak, sivil mimar ve mühendislerin yetişmesi konusunda eğitim vermiştir.

Cumhuriyetin kuruluşu ile mühendislik ve mimarlık eğitimi yeniden düzenlendi. Mühendis Mekteb-i Alisi yol, demiryolu, su işleri ve inşaat-mimarlık dallarını kapsayacak şekilde eğitim veren bir okul olarak örgütlenmişti. 1929 yılında Mektebin mevcut su ve yol kollarına inşaat şubesi de eklenerek mimarlık alanında eğitime başlanmıştır. İlk mezunlarını 1931 yılında veren Yüksek Mühendis Mektebi Cumhuriyet Türkiyesi'nin bayındırlık işleri için gerekli teknik elemanları yetiştiriyordu. 1940'larda Almanya ve İsviçre'yi terkeden öğretim üyelerinin katılımı ile güçlenen kadrosu ile Yüksek Mühendis Mektebi, Türkiye'nin teknik öğretim alanında önde giden bir eğitim kuruluşu olarak seçkinleşti. Önce Gümüşsuyu'ndaki eski kışla'da konumlanan mektep, daha sonra Taşkışla ve Maçka Silahhanesi binalarının da verilmesiyle büyüdü ve öğrenci sayısı ile birlikte öğretim kadrosu da gelişti. 1944 yılında Yüksek Mühendis Mektebi İstanbul Teknik Üniversitesi'ne dönüştü. Fakültelerin başlangıçta çok sınırlı olan öğretim kadrosu zamanla gelişerek bilim dallarında uzmanlaşmaya ve kadrolaşmaya gidildi. İlk yıllarında İnşaat, Mimarlık, Makina, Elektrik Fakültelerinden oluşan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden, Kimya, Gemi İnşaatı, Fen-Edebiyat, İşletme, Uçak ve Uzay Bilimleri, Denizcilik gibi fakültelerin kurulması ile büyümüş, tüm fakülteler bölümlere ayrılmış ve her fakültede diploma veren programlar gelişmiştir. Örneğin İnşaat Fakültesi içinde Jeodezi ve Fotogrametri, Makina Fakültesi içinde Tekstil, Mimarlık Fakültesi içinde Şehircilik ve Endüstri Tasarımı gibi bölümler lisans ve yüksek lisans eğitimi verecek şekilde dallanarak İstanbul Teknik Üniversitesi dünyadaki çağdaş gelişmelere paralel bir büyüme göstermiştir. İTÜ mimarlık alanında ve mühendisliğin tüm dallarında Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda uluslararası düzeyde yetkin olabilecek meslek adamları yetiştirmektedir. İTÜ'de yapılan doktora ve diğer bilimsel yayınlar, Türkçe'nin bilim dili olarak yerleşmesine ve birçok alanda teknik terminolojinin oluşmasına katkıda bulunarak büyük bir ulusal birikim sağlamıştır.

İTÜ'de 1974/75 öğretim yılında iki kademeli eğitime geçilerek, dört yıllık lisans eğitimine eklemlenen iki yıllık lisansüstü programları ile birçok uzmanlık alanında üst düzeyde eğitim verilmeye başlanmıştır. Halen Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Nükleer Enerji, Avrasya Yer Bilimleri, Bilişim olmak üzere beş enstitü tarafından yürütülen yüksek lisans ve doktora programları ile büyük bir öğrenci kitlesine hizmet veren İTÜ, lisans sonrası eğitimle Türkiye'nin gereksinim duyduğu genç öğretim üyesi adaylarını yetiştirmeyi ve düzeyli uzman gereksinimini karşılamayı hedeflemektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Mimarlık, Makina, İşletme Fakülteleri, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kent merkezinde, Taşkışla, Gümüşsuyu ve Maçka binalarında bulunmaktadır. 1970'lerden başlayarak Maslak'ta gelişmeye başlayan geniş kampüs içinde Rektörlük yönetim binaları ile birlikte İnşaat, Maden, Kimya ve Metalürji, Fen-Edebiyat, Uçak-Uzay Fakülteleri bulunmaktadır. Lisans sonrası eğitim veren Enstitüler ise: Nükleer Enerji, Fen Bilimleri, Bilişim ve Avrasya Yer Bilimleri Enstitüleridir. Teknik Üniversite bünyesine 1988 yılında katılan Denizcilik Fakültesi, Tuzla'da 16.5 hektarlık bir alana sahiptir. İTÜ Maslak Kampüsünde byük bir gelişme süreci yaşanmaktadır. Kitaplık, Kültür Sanat Birliği, Spor Birliği, Çocuk Yuvası gibi binaların yapımıyla üniversite yaşamının gerektirdiği temel hizmetler karşılanmıştır. 1940'lardan başlayarak birçok ünlü İTÜ'lünün kaldığı Gümüşsuyu Öğrenci Yurduna ek olarak Maslak Kampüsünde yapılan yeni yurt ve lojmanlar öğrenci ve öğretim üyelerinin kullanımına sunulmaktadır.

Mekanlar

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampusü konum olarak,Maslak’ta, yeni iş merkezlerine,Büyükdere Caddesi ve İstinye Yolu’na yakınlığı ile kent içinde ulaşımı oldukça kolay önemli bir noktadır.Yoğun rekabet koşulları içinde dinamik, küresel, kaliteli, yaratıcı, katılımcı bir eğitim/öğretim ve araştırma politikası izlemekte olan İstanbul Teknik Üniversitesi, çağdaş dünya üniversiteleri arasında yerini almak, bunu yaşadığı süreçler ve ürünleri ile de kanıtlamak istemektedir. Bu çerçevede, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin misyonu ise; Türkiye içinde değil, dünyada yarışacak mezunları yetiştirmektir.
İstanbul Teknik Üniversitesi, çağdaş gelişmelere paralel olarak, yeniden yapılanma ve fiziksel altyapısı ile birlikte araştırma ve eğitim donanımlarını hızla yenileme çalışmalarının yanı sıra, üniversite bünyesinde önemli kongre, konferans, seminer organizasyonlarına, çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmak üzere, mevcut mekanlarını çağın gereksinimlerini gözönünde tutarak yenilemiş ve bir kültür merkezi binası olarak da Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ni inşa etmiştir.Süleyman Demirel Kültür Merkezi, bireylerin sosyal, kültürel amaçlı olarak bir araya gelerek sıcak bir ortamda kaynaşacakları toplantı, banka, yeme içme, ulusal, uluslararası kültürel ve bilimsel buluşmalar gibi ihtiyaçların karşılandığı bir kongre ve kültür merkezi olarak hizmet vermektedir.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nin yanısıra, Ayazağa Kampüsü’nde çok sayıda toplantı ve workshop alanı olarak kullanılabilecek alt yapıya sahip, sergi, davet, dinleti organizasyonlarında çok amaçlı kullanıma uygun mekanlar bulunmaktadır.
 

Benzer İçerikler

Bilge Gökçen
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Üst