Üstüme Gelme Hayat

M

Misafir

Forum Okuru
Üstüme Gelme Hayat
ALıp ßa$ını Gitmek İsteRsin.
ßiLmediğin , ßiLinmediğin,
Çözmediğin , ÇözüLmediğin ßiR DenkLeme.
ßiRaz ÜRkek Dü$ünüRsün.
ßiRaz Kekeme.

' Üstüme GeLme Hayat !
ßundan Sana Ne ? ! '

KekemeLiğin KoRkuLaRındandır.
GideRken ßiLe; Gidene DeğiL de
GeRide KaLana AkLın TakıLıR.
ßiR Yanına YataRsın ' Git ! ' DeR
ßiR Yanın ' KaLmaLısın ... '
GeceLeRi HeP Uykusuz KaLıRsın.
Ayağına PRanga OLuR Tüm Dü$ündükLeRin.
Gitmeden Daha
Sen; GideR GideR GeLiRsin.

' Üstüme GeLme Hayat !
ßeni ßiLiRsin.'

KaLdığın ßu YeRde
HaRcadığın YıLLaRın GeLiR AkLına
ßiR ßiR SayaRsın,
TopLaRsın , ÇaRpaRsın,
ßöLeR , ÇıkaRıRsın.
BakkaL DefteRi KadaR KaLın
BakkaL DefteRi KadaR KaRma$a.
İçinden ßin ßiR KüfüR
' Sümme Ha$a...! Sümme Ha$a...! '
FaRkedeRsinki Hayatı
ARka SokakLaRda DoLanaRak Ya$aRsın.
KaßaRmı$ Hesaßından KaçaRsın.

' Üstüme GeLme Hayat !
Daha Neyi ALacaksın ? ! '

Kocaman ßiR MahaLLeden
DaRacık ßiR Sokağa.
Sokaktan Ufacık ßiR Eve
Evden Odaya.
YağLaRından TiksiniR Gißi
KuRtuLmak İsteR Gißi
Kapatmı$sındıR KaLaßaLıkLaRa Kendini.
Gitgide YaLnız KaLmı$sındıR.
YaLın Ya$anan GeceLeRde
GitmekLe KaLmak ARasında DoLanıRken
Beynine ßiR SiLah Gißi Dayamı$sındıR KoRkuLaRını.
YaLnız ! KoRkak ! Kekeme !

' Üstüme GeLme Hayat !
KıyaRım Kendime !
 
Üst