Uzmanlardan "Ege çöl olacak" uyarısı

PaSikA

PaSikA

Yeni Üye
Üye
Uzmanlardan "Ege çöl olacak" uyarısı
İZMİR (İHA) - Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi ve Ege Üniversitesi Çevre Eğitimi Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ümit Erdem, kuraklık tehlikesi bulunan Türkiye'de acilen önlem alınması gerektiğini belirterek, "Anadolu zaten çölleşmeye başladı, Ege Bölgesi de 2030'da çölleşmeye başlayacak" dedi.

Yağışın az olmasından kaynaklanan tartışmaların yersiz olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ümit Erdem, "Yağış bizi en son ilgilendiren konudur. Bizim konuşmamız gereken asıl konu kuraklıktır. Doğal su döngüsünü rayında tutmamız gerekmektedir. Bunu başarabilmemiz için su eko sisteminin temel taşları olan ağaçları yok etmemeliyiz. Atmosferi, gölleri ve akarsuları çok iyi korumalıyız ve doğru su kullanma bilinci yaygılaştırmamız gerekmektedir" diye konuştu.

Su kullanım yasası düzenlemelerinin dünya kriterlerine uygun şekilde yapılmasını ve vahşi su kullanımının önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Erdem, "Dünyada Su Konseyi bulunmaktadır. Türkiye'nin de su konseyine ihtiyacı vardır. Türkiye'de su tüketiminin yüzde 10'u endüstride, yüzde 75'i tarımda ve yüzde 15'i de diğer insan ihtiyaçlarında kullanılıyor. Fakat burada sanayi yüzde 10 gibi küçük bir orana sahip gibi görünse de, en çok kirleten bu sektördür. Çünkü birçok fabrikanın atık arıtma tesisi yok ve kirli atıklarını akarsulara veya göllere boşaltıyor. Dolayısıyla toprakları kurutuyor, ağaçları öldürüyor. Bu yüzden endüstrinin su ve toprak kirletme oranı yüzde 50'dir. Eğer böyle devam ederse 2030'da Ege Bölgesi çölleşmeye başlayacak, Anadolu'da zaten başladı. Bugün dünyada Avrupa'da yüzde 18, Afrika'da ise
yüzde 24 toprak kaybı vardır. Bunun nedeni ağaçların yok edilmesi ve tarım topraklarının endüstriye verilmesidir" şeklinde konuştu.

Yağışların çokluğundan ziyade suyun doğru kullanılması gerektiğine işaret eden Erdem, "Tarımda acilen damlatma sistemine geçmeliyiz ve bu sistemi yaygınlaştırmalıyız. İkinci olarak ayarlı rezervuar kullanılması gerekmektedir, bu israfı önleyecektir. Üçüncü olarak sanayi tesislerinde arıtma sistemleri kurulmalıdır. Çünkü bir küvet suya bir damla sanayi yağı damlatıldığında o su bozulmaktadır. Dünyanın üçte biri kuraklık tehlikesi altında, bu 4 milyar hektar toprağın tehlike altında olduğu anlamına gelmektedir. Şu anda dünyada çölleşmeden dolayı kaynaklanan zarar 42 milyar dolar, ama bu zararı önlemek için sadece 2.4 milyar dolara ihtiyacımız var. Fakat bunu hiçbir dünya ülkesi gündeme getirmiyor. Demek ki ölmeye alışmamız gerekmektedir. Şunu herkesin bilmesi gerekir ki dünyada en kritik ihtiyaç sudur, çünkü yeri başka hiçbir şeyle doldurulamaz. Bu yüzden herkesin çok dikkatli olması gerekmektedir" dedi.

Vatandaşların bilinçlenmesi amacıyla Ege Çevre Eğitimi Merkezi olarak konferanslar başlattıklarını ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ülkü Bayındır başkanlığında halkın üniversitesini kurduklarını belirten Erdem, "Biz bu kuruluşlarımızla su kullanımı ve küresel ısınma hakkında EBSO ve ABİGEM işbirliğiyle büyük sanayicilere ve KOBİ'lere çevre bilinci ve su kullanımı hakkında konferanslar veriyoruz ve projeler düzenliyoruz. Çalışmalarımızı daha da yaygınlaştıracağız. Umarım hükümet de en kısa zamanda bu önemli konular hakkında çalışmalarını hızlandırır" diye konuştu.
 
Üst