Vatan sagolsun mehmet'im ....

gamselim

gamselim

Mekanın en şık Meleği
Üye
Vatan sagolsun mehmet'im ....
SEHITLER%20OLMEZ-356.jpg
:cry::cry:

?ehitler ölmez demi?tik ya...


Sen ?imdi öldün Mehmet’im...Sana da?da kur?un s?kanlar yoluna may?n dö?eyenler var ya...


Hani bela okudu?umuz...Hani elleri k?r?ls?n dedi?imiz...


Hani senin gömle?ini ceketini koklarken lanet etti?imiz...


Onlar ?imdi Meclis’te Mehmedim..Onlar?n ad? ?imdi Milletvekili...


Biliyorum ka?lar?n çat?k ?imdi...Biliyorum ruhun huzursuz...


‘?ehit oldum niçin?’ diye soruyorsun Mehmet’im...
Ben ?imdi sana ne cevap vereyim?


Sana ne söyleyeyim? Ben sana bir ?ey söyleyemem...
Ben sana bir cevap veremem.Ne söylesem sana ruhuna huzur veremem...
Ne söylesem seni ikna edemem...
Sana kur?un s?kan? Meclis çat?s? alt?na sokan?
PKK’ya yatakl?k yapan? koynuna alan? k?nar?m sadece Mehmet’im...


Da?larda bayram var sana kur?un s?kan eller ?imdi k?na yak?yor...


Da?larda bayram var Mehmet’im bölücü ?imdi Ankara’n?n göbe?inde yat?yor...
Sorma bana ‘Peki ben niye öldüm?’ diye...Sen ölmemi?tin sen ?ehitsin Mehmet’im...
Ama ben ne yapay?m? Bayrak dü?manlar? kalelere girmi?se ben kime ne soray?m?


PKK yatakç?lar? hapishaneden Meclis’e giriyorsa bunun hesab?n? kimden soray?m Mehmet’im...


Bo?una m? döküldü bu vatan evlad?n?n kan? diye kime sitem edeyim?...
Dokunam?yorduk zaten ?imdi hiç dokunamayaca??z Mehmet’im...
Onlar Meclis Kürsüsünden ba??racak :’Apo’ya özgürlük’ diye...
Onlar Meclis kürsüsünden ba??racak: ‘Türkiye bölünsün’ diye...
Sen ?ehit oldun Allah indinde yerin belli...


Bizler bunlar? Meclisin içine sokanlar nereye kaçaca??z Mehmet’im...


Affet bizi... Yalvar?yorum sana affet...


Dökülen kan?n yerde kald? Mehmet’im...Da?larda ayak izin gönlümüzde yaran var...
Sana borçluyuz sana kar?? boynumuz bükük... Hiç olmad??? kadar hem de...


Biz pazaralardan çöp toplad?k...Biz sat?lan topraklar?m?za seyirci kald?k...


Biz üç kuru? ekmek paras? için yüzümüze kara çald?k...Sen ?ehit oldun kurtuldun...


Allah huzurunda rahats?n...Ama ?imdi biz ne yapaca??z Mehmet’im?...


Bir de senin kan?n bizim elimizde...Sen ölmemi?tin Mehmet’im...


Kan?n yerde kald?...


Yüzümüz yerde...


Ne yaz?k ki....


Sen i?te ?imdi öldün Mehmet’im...
 
Son düzenleme:
Üst