Vergi cezasında indirim talep dilekçesi nasıl yazılır ?

THESECRET

THESECRET

"Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz"
Vergi cezasında indirim talep dilekçesi nasıl yazılır ?
vergi ceza indirim talebi,ceza indirim talebi dilekçesi nasıl yazılır,ceza indirim talebi dilekçesi örneği,vergi ceza talebi dilekçesi,vergi ceza talebi formu nasıl doldurulur,ceza indirim dilekçe1.jpg

…/…../20...


……………………… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

………………….


Dairenizin …………………. T.C. Kimlik Numaralı Vergi mükellefiyim. Adıma düzenlenen, …./…./20… tarih ve …..… Cilt ……… Sıra no'lu vergi/ceza ihbarnamesini …./…./……… tarihinde tebliğ aldım.


213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376 ncı maddesine göre ceza indirim müessesesinden yararlanarak adıma kesilen cezayı indirimli olarak ödemek istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim. arz ederim.


Adı Soyadı


ADRES:
İŞ TEL:
CEP TEL:
E-POSTA ADRESİ:
 
Üst