-VUK göre “Gayrimenkul” kıymetlerin değerlemesi hükümlerini açıklayınız? Gayrimenkull

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
#1
-VUK göre “Gayrimenkul” kıymetlerin değerlemesi hükümlerini açıklayınız? Gayrimenkull
değerleme hükümleri 1-VUK göre “Gayrimenkul” kıymetlerin değerlemesi hükümlerini açıklayınız? Gayrimenkuller’de maliyet bedeline giren giderleri sayınız?


[FONT=&quot]Gayrimenkuller[/FONT] [FONT=&quot]Madde 269 - [/FONT][FONT=&quot]İktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkuller maliyet bedelleri ile değerlenir.[/FONT]
[FONT=&quot]Bu kanuna göre, aşağıdaki yazılı kıymetler gayrimenkuller gibi değerlenir:[/FONT]
[FONT=&quot]1. Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı;[/FONT]
[FONT=&quot]2. Tesisat ve makinalar;[/FONT]
[FONT=&quot]3. Gemiler ve diğer taşıtlar;[/FONT]
[FONT=&quot]4. Gayrimaddi haklar.[/FONT]
[FONT=&quot]Gayrimenkullerde Maliyet Bedeline Giren Giderler[/FONT]
[FONT=&quot]Madde No 270 - [/FONT][FONT=&quot]Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satınalma bedelinden başka, aşağıda yazılı giderler girer: [/FONT]
[FONT=&quot]1. Makine ve tesisattan gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri; [/FONT]
[FONT=&quot]2. Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderler. [/FONT]
[FONT=&quot]Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergilerini(*) maliyet bedelini ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler[/FONT]

 
  VUK göre Mirasçıların Sorumluluğunu kısaca açıklayınız? hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
VUK göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ? VUK göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ?
vergi kanunlarının uygulanması vergi kanunlarinin uygulanmasi usul kanununa göre vergiyi doğuran olay usul kanuna göre vergiyi doğuran olay 1- VUK...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.? VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.?
vergi yüklenicisi vuk mükellef vergi yüklenicisi nedir sorumlusu nedir sorumlusu kimdir VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.?...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Kanuni temsilcinin ödevlerini açıklayınız? VUK göre Kanuni temsilcinin ödevlerini açıklayınız?
VUK göre Kanuni temsilcinin ödevlerini açıklayınız? Madde 10 – Tüzelkişilerle küçüklerin ve kısıtlıların...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız? VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız?
1- VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız? Madde 11 - Yaptıkları veya...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Mirasçıların Sorumluluğunu kısaca açıklayınız? VUK göre Mirasçıların Sorumluluğunu kısaca açıklayınız?
VUK göre Mirasçıların Sorumluluğunu kısaca açıklayınız? Madde 12 – Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası...
Vergi Hukuku 0