VUK göre “Kasa Mevcudu” ve “Borçlar” nasıl değerlendirilir kısaca bilgi veriniz?

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
#1
VUK göre “Kasa Mevcudu” ve “Borçlar” nasıl değerlendirilir kısaca bilgi veriniz?
1-VUK göre “Kasa Mevcudu” ve “Borçlar” nasıl değerlendirilir kısaca bilgi veriniz? [FONT=&quot]Kasa Mevcudu[/FONT] [FONT=&quot]Madde 284 - [/FONT][FONT=&quot]Kasa mevcutları itibari kıymetleriyle değerlenir, yabancı paralar hakkında 280'inci madde hükmü uygulanır.[/FONT]
[FONT=&quot]Borçlar[/FONT]

[FONT=&quot]Madde 285 - [/FONT][FONT=&quot]Borçlar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit borçlar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır.[/FONT] [FONT=&quot]Vadesi gelmemiş olan senede bağlı borçlar değerleme günü kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde senette faiz nisbeti açıklanmışsa bu nisbet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi ıskonto haddinde bir faiz uygulanır.[/FONT]
[FONT=&quot]Banka ve bankerler ile sigorta şirketleri borçlarını, Cumhuriyet Merkez Bankasına resmi ıskonto haddi veya muamelelerinde uyguladıkları faiz haddiyle, değerleme günü kıymetine irca ederler.[/FONT]
[FONT=&quot]Alacak senetlerini değerleme gününün kıymetine irca eden mükellefler, borç senetlerini de aynı şekilde işleme tabi tutmak zorundadırlar.[/FONT] 
  VUK göre Mirasçıların Sorumluluğunu kısaca açıklayınız? hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
VUK göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ? VUK göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ?
vergi kanunlarının uygulanması vergi kanunlarinin uygulanmasi usul kanununa göre vergiyi doğuran olay usul kanuna göre vergiyi doğuran olay 1- VUK...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.? VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.?
vergi yüklenicisi vuk mükellef vergi yüklenicisi nedir sorumlusu nedir sorumlusu kimdir VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.?...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Kanuni temsilcinin ödevlerini açıklayınız? VUK göre Kanuni temsilcinin ödevlerini açıklayınız?
VUK göre Kanuni temsilcinin ödevlerini açıklayınız? Madde 10 – Tüzelkişilerle küçüklerin ve kısıtlıların...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız? VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız?
1- VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız? Madde 11 - Yaptıkları veya...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Mirasçıların Sorumluluğunu kısaca açıklayınız? VUK göre Mirasçıların Sorumluluğunu kısaca açıklayınız?
VUK göre Mirasçıların Sorumluluğunu kısaca açıklayınız? Madde 12 – Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası...
Vergi Hukuku 0