Ya Kiz İsİmlerİ

esena

Aktif Üye
Üye
Ya Kiz İsİmlerİ
çıplak kız isimleri 14 yaş kız isimleri yade isim 14 yaş çıplak kızlar tarz isimler
Yabangülü: kır gülü

bozkır çiçeği
kuşburnu
Yabende: bulucu, bulan, keşfeden

Yada: büyü, sihir

Yağan: su, kar, yağmur, dolu

Yade: hatıra, anı

Yağıbastı: bileşik isim

Yağış: yağmur, kar, dolu gibi doğa olayı

Yağmur: havadaki su buharının su damlaları halinde yere düşmesi

Yakacık: dağın yamacından olan köy

Yakalı: yakası olan giysi

Yakazan: uyanık, gözü açık

Yalabuk: parlak, parıltılı

Yalazan: yıldırım

Yaldız: parlak şey

Yalduz: gökyüzünde görülen ışıklı cisimlerden her biri

Yale: sığır boynuzu

Yalıncak: çıplak, üryan

Yalkız: yalnız

Yapıncak: üzümün bir çeşidi

Yaprak: bitkilerin solunumunu sağlayan, yeşil ve türlü biçimlerdeki ince bölüm

ağaç ve bitkilerin yeşil kısımları
Yapu: gelinlere yapıştırılan süsler

Yar: dost, sevgili

Yaraşık: iyi ve hoşgelen

Yaraşuk: sevimli, güzel

Yaren: candan dost, dostça sohbet

Yarıdil: gönül arkadaşı, sevgili

Yarkın: güneş ışığı, güneş aydınlığı, şimşek

şimşek
Yarlık: vicdanın zorladığı ödev

Yarpu: çocuk

Yarpuz: bir ot

Yasa: kanun, nizam

Yasam: düzen

Yasan: tertipli, düzenli

Yasemin: yaprakları tek damarlı, beyaz kırmızı ya da sarı renkli çiçekleri olan bir bitki

Yasun: tarz, üslup

Yatuk: bir beste ve şarkının sonu

Yavçı: kız istemeye giden kadın

Yavçın: misafir, konuk

Yavuk: yakın, akraba

Yayla: serin ve yüksek yer

Yazal: süs eşyası

Yazgülü: baharın ilk günlerinde çocuğa verilen ad

yaz ve gül tamlaması
yazın açan gül "şimdilerde bir de güz gülleri var"
yaz ve gül tamlaması
Yaşa: ünlem

Yaşam: hayat, yaşantı, süre

Yaşın: ışık, ziya

Yaşmak: ince, beyaz örtü
 
Geri
Üst