YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI ve KATKI PAYI ALACAĞI

  • Konbuyu başlatan AV. GÖKHAN ARICAN
  • Başlangıç tarihi
AV. GÖKHAN ARICAN

AV. GÖKHAN ARICAN

Üye
Üye
YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI ve KATKI PAYI ALACAĞI
[FONT=&amp]Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan kararların Türkiye'de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından TENFİZ KARARI verilmesine bağlıdır[/FONT][FONT=&amp] (5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanun m. 50). Bundan ayrı yabancı mahkeme ilamının kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi için, yabancı ilamın tenfiz koşullarını taşıdığının mahkemece tespiti gerekir (5718 s. MÖHUK m. 58). Tenfiz kararı sadece yenilik doğurucu (usuli) bir hükümdür. Türk Hukukuna göre, yabancı bir mahkeme hükmünün tenfiz edilebilmesi için, bu mahkeme hükmünün verildiği ülke hukukuna göre kesin ve icra edilebilir olması şarttır. Ancak, yabancı mahkeme hükmü Türkiye'de icra edilebilirlik gücüne sadece ve münhasıran Türk Hukukuna göre verilen bir tenfiz kararıyla sahip olabilir (Prof. Dr. Ergin Nomer - Prof. Dr. Cemal Şanlı, Devletler Hususi Hukuku, İstanbul 2008, 16. bası, sh. 465).
[/FONT] [FONT=&amp]
Tenfiz edilmiş bir karar eldeki davanın görülebilmesinin ön koşulunu oluşturmaktadır. Yabancı mahkemece verilen boşanma kararı yetkili Türk mahkemesince tanıma veya tenfiz kararı verildiği takdirde Türk Hukuku bakımından hukuki sonuç doğurur. Yabancı kararla ilgili tanıma veya tenfiz kararı verilmedikçe veya bu yönde açılan dava reddedildiği takdirde o karar Türkiye'de Türk hukuk sistemi açısından hukuki sonuç doğurmaz ve taraflar boşanmış sayılmazlar. O halde tarafların evliliği Türk Hukuku açısından halen devam etmektedir.[/FONT] [FONT=&amp]

Kararın tenfiz edilmesinde hukuki yararı bulunan herkes tenfiz isteminde bulunabilir (MÖHUK m. 52/1). Kararın tenfizini isteyenlerin Türk vatandaşı olup olmamalarının sonucuna bir etkisi bulunmamaktadır. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi gereğince, izinle Türk vatandaşlığından çıkmış olanlar bu maddede sayılan haklar dışında ... Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler.[/FONT] [FONT=&amp]

Yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararı Türkiye’de tanınmadıkça sonuç doğurmayacağından, EVLİLİĞİN SONA ERMESİNDEN DOĞACAK DAVA HAKLARININ KULLANILABİLMESİ YABANCI İLAMIN TANINMIŞ OLMASINA BAĞLIDIR.

[/FONT]
[FONT=&amp]Av. Gökhan ARICAN[/FONT]
[FONT=&amp]Barbaros Mh. Tunalı Hilmi Caddesi Kuğulu İş Hanı [/FONT]
[FONT=&amp]A Blok No:123/56, Kavaklıdere/Çankaya/ANKARA[/FONT]
[FONT=&amp]Tel: 0 312 466 56 34 – Faks: 0 312 466 56 40 – Gsm: 0 533 372 36 89[/FONT]
[FONT=&amp]www.gokhanarican.av.tr – e-mail: info@gokhanarican.av.tr[/FONT]

[FONT=&amp]Not:[/FONT][FONT=&amp]Benzer karar - Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2009/4595 E., 2010/805 K.[/FONT]
 

Benzer İçerikler

Üst