Yağmaciliğin Tarifi:

*jellibon*

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
Yağmaciliğin Tarifi:
Madde 123 - Harbin mucip olduğu dehşet ve korkudan istifade veya askeri kuvvetini suistimal ederek:

A: Ahaliden birinin malını haksız olarak zabt veya bir kimseyi malını vermeğe icbar eden;

B: Salahiyeti olmadığı halde ahaliden para veyahut zorla eşya toplayan veya memur olduğu istimvalin (tekalifi harbiye) derecesinin kendi menfaatları için aşan yağmacı sayılır.

C: Alınan eşya erzak, sıhhi levazım, giyecek, ısınılacak gibi şeyler yeme veya nakil vasıtalarına munhasır kalır ve o andaki zaruri ihtiyaçlarla mütenasip bulunursa bu hareket yağmacılık sayılmaz.
 

Benzer İçerikler

PaSikA
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
PaSikA
İzmirella
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
İzmirella
İzmirella
*jellibon*
Cevaplar
0
Görüntüleme
783
*jellibon*
*jellibon*
Üst