Yalan Dünya Değilmisin

kaprisli

Yeni Üye
Üye
Yalan Dünya Değilmisin
Kim umar senden vefâyı
Yalan dünyâ değil misin?
Muhammed-ül-Mustafâyı
Alan dünyâ değil misin?
Yürü hey vefâsız yürü
Sensin hod bir köhne karı
Nice yüzbin erden geri
Kalan dünyâ değil misin?
Kimisini nâlân edip
Kimisini giryân edip
Âhir-i kâr üryân edip
Soyan dünyâ değil misin?
Kasdedip halkın özüne
Toprak doldurup gözüne
Ehl-i gafletin yüzüne
Gülen dünyâ değil misin?
Eğer şâh u eğer bende
Her kişiyi salan bende
Kimse mekân tutmaz sende
Virân dünyâ değil misin?
Sihr ile donatıp kendin
Meydana salan semendin
Âleme mihnet kemendin
Salan dünyâ değil misin?
İşin gücün dâim yalan
Çok kişiden arta kalan
Nice kere boşalarak
Dolan dünyâ değil misin?
 
Üst