1. TİTAN

  TİTAN Forum Okuru

  Yalan Söylemenin Caiz Olduğu Durumlar

  Konu, 'Tüm İslami Bilgiler' kısmında TİTAN tarafından paylaşıldı.

  yalan söylemek, ne zaman zararsızdır, caiz olduğu durumlar, ne zaman yalan söylenebilir, sakıncası var mı, ile ilgili bilgiler burada melekler

  [​IMG]  Hani beyaz yalan deriz ya melekler,zararsız,kimseyi üzmeyecek hatta bazı olayları tamir edecek..İşte o yalanlardan bahsetmek istiyoruz dini olarak..:)

  Bilesin ki yalan aslında haram ise de bazı hallerde, el-Ezkâr adlı kitabımda açıkladığım şartlarla câiz olur Mes'elenin özü şudur:

  Söz, maksatları ifade vasıtasıdır Böyle olunca, yalana başvurmaksızın erişilmesi mümkün olan her meşru maksatta yalan söylemek kesinlikle haramdır Böyle bir maksadın elde edilmesi ancak yalan söylemekle mümkün olacaksa o takdirde yalan câizdir Şayet o meşru maksada ulaşmak mübah ise, yalan da mübah; vâcip ise, yalan da vâcip olur

  Binaenaleyh bir müslüman, kendisini öldürmek isteyen bir zâlimden gizlense ya da malını almak isteyen bir zorbadan malını saklasa, bir başka müslümana da o kişi ve malı sorulsa, -zulmü önlemek için- bu müslümanın onu gizlemek maksadıyla yalan söylemesi vâcip olur

  Yine bir kimsenin yanında bir emanet olsa, bir zorba da ona el koymak istese, onu gizlemek için yalan söylemesi vacip olur Bu ve benzeri hallerin tamamında, söz yalan gibi görünse veya muhatap öyle sansa da aslında kendi içinde doğru bir maksadı kastedip ona ters düşmeyecek tarzda konuşması (tevriye yapması) en ihtiyatlı yoldur Eğer böyle yapması mümkün olmaz da mutlaka yalan söylemek zorunda kalırsa, o da haram değildir, yapabilir Alimler, böylesi durumlarda yalanın câiz olduğuna aşağıdaki Ümmü Külsûm hadisini delil getirmişlerdir

  Hadis

  1550 Ümmü Külsûm radıyallahu anhâ’dan Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittiği nakledilmiştir:

  "İnsanların arasını düzeltmek maksadıyla birinden ötekine uygun sözler taşıyan (veya hayırlı konuşan) yalancı sayılmaz"

  Buhârî, Sulh 2; Müslim, Birr 101 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Edeb 50; Tirmizî, Birr 26

  Müslim'in rivayetinde (Birr 101) şu ifadeler yer almaktadır:

  Ümmü Külsûm şöyle dedi:

  "Ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in, şu üç hal dışında, halkın yalan söylemesine ruhsat verdiğini hatırlamıyorum:

  Harbte,

  Kişilerin arasını düzeltmekte,

  (Aile dirliğini sağlamak için) kocanın hanımına, hanımın kocasına söylediği sözlerde"

  Açıklamalar

  Aslında şefaat konusunda 251 numara ile geçmiş bulunan hadisimiz, -Nevevî'nin de belirttiği gibi-, âlimlerin yalan söylemenin caiz olduğu yerler konusuna delil getirmiş olmaları dolayısıyla burada tekrar zikredilmiş bulunmaktadır

  Her genel kaide gibi her yasağın da istisnalarının bulunması pek tabiîdir Burada, büyük günahlardan olan yalanın söylenebileceği yerler sayılmaktadır

  Söz konusu üç halde, yalan söylenmesine ruhsat verilmiş olması, yalanı helâl kılmak anlamında değildir Yani yalan yine yalandır Ama taşıdığı amaçlar ve varmak istediği hedefler gözetilerek bu hallerde yalan söyleyenlerin cezaya çarptırılmayacağı bildirilmiş olmaktadır

  Kabul etmek gerekir ki, insanlar arasında meydana gelmiş kırgınlıkları ve düşmanlıkları önce yumuşatıp sonra ortadan kaldırabilmek için küskünlerin her birine, öteki adamın kendisi hakkında aslında iyi şeyler düşündüğünü söylemek lazım gelir Bunun için de gerek söz gerekse yorum olarak gerçek dışı konuşmaya ihtiyaç duyulur Söylenecek yalanın bir işe yarayacağı anlaşıldığı zaman, yalan söylememiş olmak için insanlar arasını ıslah etmekten kaçınmak doğru değildir Tam aksine, o yalanı söyleyip bir kırgınlığı ya da düşmanlığı ortadan kaldırmak görevdir

  İnsan ve toplum gerçeğine son derece değer veren dinimiz, mevcut şartlar içinde ideal bir İslâm toplumunu oluşturmanın en tabiî ve uygulanabilir esaslarını getirmiş bulunmaktadır "Yalanın tesis ettiği dostluk ya da huzur şurada kalsın" demeye kimsenin hakkı yoktur Unutulmamalıdır ki, "İş bitiren yalan, fitne çıkaran doğrudan yeğdir"

  Doğunun filozofu Sa'dî der ki; haksız yere asılmak üzere olan bir mahkûm, ana diliyle hükümdara sövüp saymaya başlar Mahkûmun garip şekilde söylendiğini gören hükümdar, yanında bulunan vezirlerinden birine, adamın ne söylediğini sorar İyilik sever vezir de, "Efendim, kendisini bağışlamanızı istiyor" der Bu vezirle arası pek iyi olmayan bir başka vezir ileri atılır ve "Hükümdarın huzurunda yalan söylemek bize yaraşmaz Adam size küfrediyor sultanım" der Bunun üzerine hükümdar, "Bunun yalanı, bizi senin doğrundan daha iyi bir yola sevkediyor İş bitiren yalan fitne çıkaran doğrudan yeğdir” der ve mahkûmu bağışlar

  İyiliğin yalana muhtaç olmaması elbette arzu edilir Ama böyle bir ihtiyacın ortaya çıkması halinde, hadisimizdeki ruhsatın kullanılması ümmete tanınmış pek büyük bir kolaylıktır Unutmayalım ki yeri gelince ruhsatları kullanmak bir çeşit azimet ve iyi dindarlık mânası kazanır

  Hadisten Öğrendiklerimiz

  1 Yalan konuşmak haramdır ama yalan söylemenin câiz olduğu yerler de vardır

  2 Harpte düşmana karşı, aralarını bulmak için küskün insan veya grublara karşı söylenecek yalanla eşlerin birbirlerine karşı söyleyecekleri yalanlara müsaade edilmiştir

  Riyâzüs Sâlihin

   
Yalan Söylemenin Caiz Olduğu Durumlar konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. herşeyin yalan olduğunu öğrenmek

  herşeyin yalan olduğunu öğrenmek

  sadece birkaç gün öncesine kadar aklınıza bile gelmeyen birşey yaşadınız mı? uğruna herşeyi yapabileceğiniz bir erkek size bir hiç gibi davrandı mı? ve herşeyin bir yalan olduğunu kullanıldığınızı öğrendiğinizde nasıl hissettiniz :( ilahi adalete inanmak istiyorumm
 2. Çocukların Yalan Söylemesine Engel Olmak İçin!..

  Çocukların Yalan Söylemesine Engel Olmak İçin!..

  çocuğun yalan söylemesi, nasıl engel olunur, ne yapmalı, önlemler, tavsiyeler, ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz Sevgili melekler, Yalan söylemek,çocuklarda sık karşılaşılan bir sorundur.Bu davranışa dikkat etmek ve ''çocuktur,geçer'' dememek ,çare bulmak gerekir.Bu konuda yapmamız gerekenler için, Uzman Pedagog Elif Koca'ya kulak verelim: Yaşa göre farklılık gösteriyor...
 3. Ben Asla Yalan Söylemem Testi

  Ben Asla Yalan Söylemem Testi

  Melekler şimdiden duyuyorum sanki sizleri Ben Yalan Söylemem diye... Size yalan söylenmesinden nefret ediyorsunuz. Pekiyi, siz kendiniz yalan söylediğinizde ne kadar rahatsız oluyorsunuz.Aşağıdaki cümlelerden sizin de ağzınızdan çıkmış olanlarını “doğru” diyerek cevaplayın. 1. Sadece bir kere birlikte olduk/Yalnızca bir kadeh içtim. 2. Bu güne kadar işten bir tek kalem bile yürütmedim. 3....
 4. İslamda Bilerek Yalan Söylemenin Hükmü Nedir?

  İslamda Bilerek Yalan Söylemenin Hükmü Nedir?

  yalan söylemenin günahı yalan söylemenin zararları yalan söylemenin günahı Yalan söylemek başlı başına zaten kötü bir ahlaktır. İslamda çok özel durumlar harici yalan söylemek büyük günahtır. Eğer birde yalan yere yemin ediliyorsa bunun günahı çok daha ağır oluyor. İslam da yalan yere yemin edenlerle ilgili dini bilgileri sizler için paylaşıyoruz. Allah adı anılarak edilen yeminler ğamûs,...
 5. Yalanın caiz olduğu yerler varmıdır?

  Yalanın caiz olduğu yerler varmıdır?

  Yalan söylemek büyük günahlardan olup münafıklık alametlerindendir “Katillik, ana babaya zulüm, yalan şâhitlik en büyük günahlardandır.” (Deylemi) Ebû Hureyre’den (ra) rivâyete göre, Resûlullah (asm) şöyle buyurdu: “Münafığın alameti üçtür; konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiğinde hainlik eder.” (Buhârî, Müslim) Yalanın caiz olduğu...

Sayfayı Paylaş